Privacybeleid

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de gehele Europese Unie in werking. Dit heeft als klant van onze kliniek ook invloed op uw persoonlijke data.

Het privacy beleid van Dierenkliniek ’t Ossehoofd is er altijd op gericht geweest uw privacy te beschermen en u en uw huisdier zo goed mogelijk te helpen. Zo verstrekken we al meer dan 10 jaar geen gegevens aan derden zoals huisdierverzekeringen en het universiteitslaboratorium of webshop organisaties. Ook als ze hier nadrukkelijk keer op keer om vragen. Indien u in de dienst of een voor bijvoorbeeld ene second opinion bij ons komt is het aan u wie u over informeert.

Iedere klant van onze praktijk heeft een account via het ons bekende email adres. Dit geeft u als klant toegang tot uw eigen gegevens en de gegevens over uw dieren en de gebruikte medicatie. Sinds 2018 zijn patiëntgegevens zoals uitslagen, röntgen foto’s en echo’s voor u als klant beschikbaar via dit systeem. Sinds 1 april 2021 worden deze gegevens 2 keer daags bijgewerkt. (rond 18: 00 uur en rond 7:00 uur)  Dit alles met de bedoeling dat u zo goed mogelijk op de hoogte bent van de informatie omtrent uw huisdier. Omdat het ook mogelijk te maken dat u partner met uw huisdier komt of vragen stelt, bieden wij u de mogelijkheid ook de naam van uw partner te vermelden.

De nieuwsbrieven die wij een enkele keer sturen zijn informatief bedoeld. Indien u deze niet wilt ontvangen kunt u zich afmelden via dit formulier.

Kortom: ons beleid is er al jaren op gericht om transparant om te gaan met de gegevens die u bij voorkeur zelf aanlevert via uw account, om geen gegevens aan derden te leveren en om u zo goed mogelijk schriftelijk te informeren over uitslagen en onderzoeken met de bedoeling om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw dieren zo goed mogelijk te helpen.

Indien u meent dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw gegevens dan horen wij graag uw opmerkingen en feedback.

 1. Verzamelen van uw informatie door onze dierenkliniek

1.1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, dan doet u dat bij voorkeur via een account zodat er duidelijk is wat er van uw genoteerd is. Omdat uw email adres uniek is gebruiken wij dit in de communicatie en verificatie.
Wij verzamelen basisinformatie van uw dier: diernaam, geslacht, geboortedatum en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis.
(Dit laatste kunnen we op uw verzoek, bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar, aldaar opvragen).

1.2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse enting bewaren we daartoe de vaccinatiegegevens van uw dier.

1.3. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden, anders dan het doorgeven van het gewenste moment van vaccinatieherhaling of andere zaken welke van belang zijn voor uw huisdieren.

1.4. Om uw dier eigenaar identiteit te controleren, zoals vereist door de Wet, gebruiken we van u als eigenaar bij email contact uw email adres en bij telefonisch contact uw telefoonnummer. Ons telefoon systeem is daartoe in bezit van uw telefoonnummers, uw klantnummer en uw naam.

1.5. Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven (zolang u klant bij ons bent) bewaard op de digitale patiëntenkaart.
Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming, en bij voorkeur via uzelf, overgedragen worden aan de beoogde vakspecialist die uw dier verder behandeld.

1.6. Wanneer u één van onze (mobiele) betaalapplicaties gebruikt (mogelijk ook via onze website), is het mogelijk dat de betaling verwerkende instantie automatisch informatie verzamelt. Dit kan de volgende informatie zijn: IP-adres, besturingssysteem, browser type, uw bezoekdatum en -tijd, en uw bezoekgedrag. Idem voor uw computer of mobiele apparaat.
Verzameling van dit soort gegevens via onze site valt echter niet onder onze verantwoordelijkheid en het staat u vrij om te allen tijde op andere (gangbare) wijze te betalen (contant of via overboeking).

 1. Het gebruiken van informatie over u

2.1. Wij gebruiken boven genoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.

2.2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties welke door onze praktijk geïnitieerd worden.

2.3. We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als vaccinatie herinneringen, ziektebehandeling en periodieke acties.

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en voor het voorkomen van achterstallige betalingen.

 1. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elk lid binnen onze groep, binnen onze kliniek(en) delen. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patiënt behandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek(en).

3.2. We kunnen, voor zover nodig, informatie aan derden bekendmaken die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling op doorverwijzing door specialisten. Wij streven ernaar om u daarbij een afschrift van de communicatie te doen toekomen.

3.3. We delen verder geen andere informatie over u met derden, anders dan in 3.2 genoemd.

3.4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als (i) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving en (ii) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Wij bewaren de gegevens op een intern PC netwerk . Backup is opgeslagen in een aanwezige kluis en wordt ‘s nachts geëxporteerd naar een Data center welke niet toegankelijk is voor derden.

4.2. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeauthoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

4.3. Indien uw account bij ons is geactiveerd bent u zelf verantwoordelijk voor bescherming van het gebruikte wachtwoord en het delen hiervan met derden.

4.4. Wij zijn zeer terughoudend met het uitwisselen van gegevens via cloud media als we transfer etc. Realiseert u zich tevens dat e-mail niet encrypted is.

 1. Gegevensbescherming van u, de patiënteigenaar

5.1 Dierenkliniek ‘t Ossehoofd is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patient-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.

 1. Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

6.1 Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode.

6.2 Wij zijn via de wet verplicht patiëntgegevens en financiële gegevens te bewaren ook als u aangeeft geen klant meer te zijn van onze kliniek.

 1. Cookies & Web Beacons

7.1 Wij gebruiken geen cookies en web beacons op onze website en applicaties.

 1. Links naar andere websites

8.1 Wij zijn terughoudend met het plaatsen van links naar andere websites en beperken ons tot vertrouwde websites. Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van dierenkliniek ‘t Ossehoofd, let er dan op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacybeleid van derden. U moet een dergelijk privacybeleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites toevertrouwd.

 1. Uw privacy keuzes

9.1.  U kunt ons altijd benaderen als u niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacybeleid (b.v. de vaccinatie-herinnering of onze vaccinatie-/castratie-acties) wenst deel te nemen. Dit kunt u doen via het  onderstaande e-mail of kantooradres.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantoor adres. Of u kunt dit doen door gebruik te maken van uw account.

 1. Toepasselijk recht

10.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met het Nederlands en Europees recht.

10.2. Dit privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en/of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

 1. Contact

E-mail: dierenkliniek@ossehoofd.nl

Adres: Berckheidelaan 8, 1701 VG Heerhugowaard