Tarieven

Algemeen

Algemene voorwaarden

Op behandelingsovereenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008. U kunt de Algemene Voorwaarden hier vinden.

Disclaimer

Wij streven er naar de inhoud van deze website zo accuraat en up to date mogelijk te houden. Zo worden de (meeste) tarieven dagelijks actueel opgehaald uit ons systeem. In deze disclaimer wordt uitgelegd welk voorbehoud we maken:

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. Dierenkliniek ‘t Ossehoofd staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert Dierenkliniek ‘t Ossehoofd dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, dan wel toegankelijk is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct of indirect – ten gevolge van toegang en gebruik van deze website, wordt door Dierenkliniek ‘t Ossehoofd nadrukkelijk afgewezen.

Geen prijsopgave per telefoon

Ervaring leert dat prijsopgaven per telefoon snel misverstanden geven. Daarom verzoeken we u als cliënt al uw vragen over tarieven die u niet beantwoord ziet op deze pagina, schriftelijk via ons contactformulier te stellen. U heeft dan zwart op wit wat met u is afgesproken. Indien u het prettig vindt dan kunt u altijd hetgeen u op deze pagina heeft gevonden even schriftelijke bevestigen of overleggen met de assistente als u bij ons aan de balie komt voor afspraak of behandeling.

Uitleg tariefopbouw

Mogelijkheden
Onze praktijk kent zeer veel mogelijkheden voor behandelingen en onderzoek. Dit brengt, indien van toepassing, ook de daaraan verbonden kosten met zich mee. Het onderhouden van apparatuur en expertise is kostbaar. Nu is voor de ene patiënt natuurlijk meer tijd, apparatuur (infuuspompen, zuurstofgenerator, couveuse), ruimte (opname kosten) en expertise nodig dan voor de andere. Ook de begeleiding van de ene opname patiënt vergt veel meer tijd dan de andere. Omdat elk dier en elk geval anders is kennen we voor veel ingrepen dan ook geen standaard tarieven. Deze pagina is gemaakt om u (vooraf) een idee te geven over de kosten van een behandeling. Indien u op deze wijze voor uzelf tot een kostenraming bent gekomen raden we u aan om de op deze website opgezochte prijsinformatie vooraf, dus voor het consult of de behandeling, met ons te bespreken om misverstanden te voorkomen (zie ook de disclaimer op deze pagina). Wel kunnen we u vaak prijsvoorbeelden geven van min of meer vergelijkbare gevallen. Om misverstanden te voorkomen doen we dit bij voorkeur schriftelijk. Gebruik voor een aanvraag kostenraming het e-mailformulier. In die gevallen waarin vooraf geen goede inschatting is te maken van de kosten, is het voor u en voor ons prettig als u via een speciaal daarvoor gemaakt kaartje (het “rode” kaartje) aangeeft wat voor u de bedoeling is. Vraag hiernaar bij de balie! Wij streven naar een goede kwaliteit/prijsverhouding zonder daarbij de goedkoopste te willen zijn. Dat laatste gaat namelijk ten koste van de kwaliteit van de diergeneeskunde en leidt daarmee tot onnodige frustraties. Wel proberen we iedereen de keuzes in behandeling en onderzoek aan te bieden die passen bij hun wensen en hun budget. Aarzel dus niet om aan te geven wat uw mogelijkheden zijn. Verzekeren kan daarbij een groot voordeel zijn.
Kortingen
Door onze praktijkomvang zijn we in staat om een aantal producten extra voordelig in te kopen. Deze korting geven wij door in de verkoop prijs. (zie: producten met inkoopvoordeel). Daarnaast zult u merken dat we relatief goedkoop zijn in standaard ingrepen (tarieven sterilisatie en castratie). Dit heeft te maken met onze ruime ervaring en de goede organisatie van onze dienstverlening.
Communicatie
Een bewuste keuze is het om u naast folders ook uitgebreid via e-mail, website, nieuwsbrieven en speciaal geschreven informatie over onderwerpen te informeren. Waar mogelijk ontvangt u deze informatie al voorafgaand aan het consult of de opname van uw dier. Om de wachttijd en de kosten van het consult in de hand te houden kunt u dan ook verzocht worden uw eventuele verdere vragen via e-mail te stellen. Gebruik voor eenvoudige en korte vragen het e-mail formulier en U krijgt antwoord. Voor verdergaande vragen is er de mogelijkheid van een consult per e-mail.
Samenvattend
Kwaliteit en heldere dienstverlening tegen een prijs die bij ú past staat bij ons voorop.

Tarieven

Onze tarieven worden rechtstreeks uit onze praktijk gegevens opgehaald voor deze website en zijn dus altijd actueel. Uitgezonderd de tarieven welke met ** zijn gemerkt.

Consulten tijdens openingstijden

Een consult is een proces waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis en faciliteiten. Hier kunnen zeer veel zaken bij horen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het maken van een afspraak met eventuele notities van wensen of problemen.
  • Het maken van een patiënten kaart in de administratie in het geval van een nieuwe klant.
  • Bij een bestaande klant: het bestuderen van de al aanwezige gegevens, voorgaande consulten, vaccinatie status, het gebruik van antiparasitica, eerdere operaties, het onderzoeken van eerdere problemen.
  • Bij een verwijzende klant: het bestuderen en opslaan van de gegevens van de verwijzende dierenarts.
  • Het consult zelf, het onderzoek met eventueel de aanwezigheid van assistentie.
  • Het consult zelf leidt vervolgens weer tot aantekeningen, facturering en financiële afhandeling.

Al deze informatie en gegevens moeten geruime tijd bewaard worden en geback-upt. Zowel voor de fiscus, als voor de inspectie als eventueel voor uzelf. Ook is dit noodzakelijk voor eventuele verwijzingen of voor de terugkoppeling naar de verzekering in het geval van een verzekerde patiënt.

Omdat consulten qua inhoud en benodigde tijd sterk kunnen verschillen, en de faciliteiten die hiervoor op de achtergrond gebruikt worden niet direct zichtbaar zijn, wordt een standaard tarief gehanteerd. Indien we dit niet zouden doen dan wordt het voor u (en voor ons) onvoorspelbaar op welke kosten u kunt rekenen. Bovendien zou er onder druk van een ‘tijdsmeter’ te weinig gelegenheid zijn om de verschillende mogelijkheden van een (moeilijke) beslissing goed door te spreken.

De kosten van het consult zijn dus onder andere afhankelijk van de gebruikte tijd van de dierenarts en assistentie. Voor een aantal zaken kunt u voor een lager tarief bij onze paraveterinaire dierenartsassistentes terecht.

Consult per email
Voor cliënten met vragen over lopende behandelingen worden in het algemeen geen kosten berekend, voor niet cliënten en nieuwe gevallen worden wel kosten berekent. Voor details zie consult per e-mail.

Consult per telefoon:
Indien u belt in de weekend- of avonddienst kan een probleem soms telefonisch worden afgehandeld. Van deze gesprekken worden notities gemaakt. De kosten van een dergelijk telefonisch consult bedragen gewoonlijk €23,14.

klik hier voor voorbeeldtarieven van een consult tijdens openingstijden

 

Kort consult eenvoudige klacht, controles, vaccinaties (6 – 9 min.) CONH € 35,82
Algemeen consult, gezondheidsproblemen (9 – 12 min.) CON € 46,90
Groepsconsult CONVG € 65,56
Aankoopcontrole/1e consult kitten of pup CONAA € 51,45
Uitgebreid consult second opinion CONUI € 93,84
Consult kleindier vaccinatie CONKV € 16,55
Consult kleindier CONKL € 32,50
Consult vogel CONVO € 36,07
Consult reptiel CONR € 50,51

 

Consulten buiten openingstijden

Diensten zijn de zwaarste belasting van ons beroep. Als praktijk hebben we daarbij nog de unieke situatie dat u eigenlijk altijd bij ons terecht kunt. Dat betekent voor u geen gezoek met uw zieke dier, maar ook buiten openingstijden opvang op een vertrouwd adres met vertrouwde mensen die beschikken over alle gegevens van uw huisdier. De vergoeding die wij u hiervoor vragen staat in de meeste gevallen in geen verhouding tot de belasting en de gemaakte kosten. Natuurlijk zullen wij U altijd helpen indien uw dier dat echt nodig heeft. Het wordt gewaardeerd als u respect toont voor onze avond-, weekend- en nachtrust. We werken allemaal hard en lang. Bij de consulten buiten openingstijden is het goed om te realiseren dat de dierenarts apart naar de praktijk moet komen. Hierdoor neemt een consult veel langer in beslag dan een normaal consult, hetgeen u terugvindt in de prijs. Voor de behandelingen zelf hanteren wij geen verschil in nacht en dag tarieven tenzij de werkzaamheden meer tijd kosten doordat er bijvoorbeeld geen assistentie aanwezig is.

klik hier voor voorbeeldtarieven van een consult buiten openingstijden
Consult weekend/avond (geen spoed) CONWH € 93,84
Consult weekend/avond (spoed) CONW € 140,76
Consult nacht (na 23.00 uur) CONN € 216,21

Vaccinaties

Tarieven vaccinaties

De tarieven van vaccinaties zijn exlusief de kosten voor het vaccinatie consult.
Niet alle beschikbare vaccinaties staan in dit overzicht. Om er zeker van te zijn dat alleen gezonde dieren worden gevaccineerd wordt de gezondheid van uw dier tijdens het vaccinatie consult gecontroleerd. Afhankelijk van leeftijd, historie en ras wordt aandacht besteed aan algemene zaken (algemene indruk, vacht, hart, longen, spijsvertering, urinewegen, gewicht, bewegingsapparaat) en meer specifieke zaken zoals gebit, oren en ogen. Dit lagere tarief van een vaccinatie consult is dus niet bedoeld om vragen over gezondheidsproblemen op te lossen. In dat geval wordt een gewoon consult berekend.

Vaccinaties Hond

De tarieven van vaccinaties zijn exlusief de kosten voor het vaccinatie consult.
Zie ook: zinvolle vaccinaties bij de hond elders op deze website. In overleg is het soms mogelijk pups thuis te vaccineren.

klik hier voor voorbeeldtarieven van vaccinaties voor een hond

Puppy (en fret) vanaf 6 weken (hondenziekte en parvo)
Wettelijk gezien mag een pup pas van moeder gescheiden worden vanaf 7wk

Vaccinatie van een enkele pup (puppy DP)HDP € 22,43
Vaccinatie van een nest met pups – per pup HDPN € 18,16

Volwassen hond en puppy vanaf 9 weken (de “cocktail”)

Hondenziekte. Weil, Parvo, Adeno virus, parainfluenza VHC

Kennelhoest

Injectie methode (moet de eerste keer na 3 weken herhaald worden) VHPNE € 20,33
In combinatie met de cocktail VHCP € 41,76
Neusdruppelmethode (hoeft niet herhaald te worden en beschermt beter) VHKC € 37,90
In combinatie met de cocktail VHCKC € 54,98

Let op! De neusdruppelmethode is een goede maar duurdere vaccinatie met duidelijke voordelen.
Rabiës Voor de prijs klik hier. Let op! voor het buitenland moet de hond gechipt zijn (zie ook informatie en prijs over chippen) en een Officieel Europees dierenpaspoort voor gezelschapsdieren bezitten.
Veilig op reis met uw huisdier: Vaccinaties zijn binnen de EU veelal 3 jaar geldig. Zie ook: reizen met uw huisdier.

Vaccinaties kat

De tarieven van vaccinaties zijn exlusief de kosten voor het vaccinatie consult.
Zie ook: vaccinaties kat.

klik hier voor voorbeeldtarieven van vaccinaties voor een kat
Basis + chlamydia (katteziekte + 3 niesziekte stammen VKPB € 26,54
Bordetella neusdruppelmethode (bordetella informatie pensions) VKBBI € 26,49
Leukemie virus (alleen na aanvraag) VKLEU € 42,46
Kitten nest – per kitten VKCN € 21,78

NB: kattenziekte + 2 verschillende niesziekte stammen (dus zonder chlamydia) alleen op aanvraag. Zie ook chlamydia en de discussie op de website.
Rabiës Voor prijs klik hier. Let op! voor het buitenland moet de kat gechipt zijn (zie ook informatie en prijs over chippen) en een Officieel Europees dierenpaspoort voor gezelschapsdieren bezitten.
Veilig op reis met uw huisdier: vaccinaties zijn binnen de EU veelal 3 jaar geldig. Zie ook reizen met uw huisdier.

Vaccinaties konijn

Alleen gezonde konijnen worden gevaccineerd. Er wordt dus aandacht besteed aan bijvoorbeeld het gebit, de spijsvertering, oren en  ademhaling
Een volledige vaccinatie konijn bestaat dus uit  consult + VHD1-myxomatose  en VHD2  (zie voor de kosten hieronder)

Zie ook “vaccinaties konijn/knaagdieren” elders op deze website.

klik hier voor voorbeeldtarieven van vaccinaties voor een konijn
Consult kleindier Vaccinatie/gezondheid € 16,55
Nieuw 2020 Myxomatose +VHD1+VHD2 € 36,35 (excl. consultkosten)
Alleen Myxomatose +VHD1 € 22,08 (excl. consultkosten)

Fret

De tarieven van vaccinaties zijn exlusief de kosten voor het vaccinatie consult.
Zie ook: “entingsadvies voor fretten” elders op deze website.

klik hier voor een voorbeeldtarief van een vaccinatie voor een fret
Hondenziekte VHDP € 22,43

Rabiës Voor prijs klik hier. Let op! voor het buitenland moet de fret gechipt zijn (zie ook informatie en prijs over chippen) en een Officieel Europees dierenpaspoort voor gezelschapsdieren bezitten.

Vaccinaties en andere kosten voor het buitenland

De tarieven van vaccinaties zijn exclusief het tarief voor het vaccinatie consult.
Voor veel landen binnen en buiten de EU geldt dat uw dier tenminste geïdentificeerd moet zijn en een Europees paspoort moet hebben en ten minste 28 dagen voor vertrek gevaccineerd moet zijn voor rabiës. Voor een aantal landen gelden uitgebreide bepalingen. Zie ook de uitgebreide informatie hierover elders op deze website.
Een paspoort voor uw hond verstrekken is sinds 1 nov 2021 alleen mogelijk als deze een chip heeft en u zich heeft laten registreren bij de overheid als dierhouder (zie ook https://www.rvo.nl/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden

klik hier voor voorbeeldtarieven van vaccinaties voor het buitenland
Rabiës VRAB € 23,33
EU Paspoort  Hond  €  2284 13,84
EU Paspoort andere dieren € 13,84
Vaccinatie paspoort Ossehoofd Gratis

Chippen Voor uitleg en tarieven zie elders op deze site.

Chippen

Zie ook informatie over chippen elders op deze website. Chippen is sterk aan te raden voor alle katten en en verplicht voor katten en honden die naar het buitenland gaan (zie ook: “veilig op reis met uw huisdier” elders op deze website).
Sinds 2013 moeten alle honden die geboren worden verplicht gechipt en geregistreerd zijn om misstanden in de honden handel tegen te gaan. Zie ook de informatie over de aanschaf van een jonge hond. . De prijs van het chippen is inclusief de kosten voor administratieve afhandeling en inschrijving in de NDG. N.B. Van inschrijving in “gratis” databanken zijn wij geen voorstander omdat hier geen rechten aan kunnen worden ontleend en de informatie dus ineens verdwenen kan zijn.

klik hier voor voorbeeldtarieven van chippen
Door paraveterinair tijdens narcose (bijv. sterilisatie, castratie gebit). Hier worden geen consultkosten bij berekend. BPCHN € 27,01
Door paraveterinair. Hier worden geen consultkosten bij berekend. BPCHI € 35,54
Door dierenarts (indien gecombineerd met een consult). BDCHI € 44,54

Injectie tegen de vlo (6 maanden werkzaam)

Kort samengevat zorgt de injectie ervoor dat de vlo onvruchtbaar wordt, zodat zij zich niet meer kan voortplanten en een behandelde kat geen vlooienplaag meer kan veroorzaken. Door de injectie worden de vlooien echter niet gedood. Zijn er bij de start van de behandeling vlooien, dan wordt het gebruik van een adulticide middel, zoals Advantage (of Stronghold of Bravecto alleen op recept), geadviseerd zodat de kat volledig vlo vrij is. De injectie is ideaal voor katten met een vlooienallergie! De injectie werkt alleen goed wanneer deze na 6 maanden herhaald wordt. Om deze reden krijgt u bij ons de tweede injectie voor de halve prijs en krijgt u hiervoor een herinneringsoproep thuisgestuurd, zodat u over 6 maanden niet vergeet één van onze paraveterinairen de injectie te laten toedienen!

klik hier voor voorbeeldtarieven van injecties tegen de vlo
Program 40 injectie (< 4 kg) in combinatie met vaccinatieconsult IKP4A € 54,84
2e injectie halve prijs: deze dient bij de eerste te worden afgerekend. HANDMATIG   € 27,42
Totaalbedrag Actie prijs voor een heel jaar 25% korting!IKP41 € 88,03
Program 80 injectie (> 4 kg) in combinatie met vaccinatieconsult IKP8A € 57,41
2e injectie halve prijs: deze dient bij de eerste te worden afgerekend. HANDMATIG € 28,71

Totaalbedrag Actie prijs voor een heel jaar 25 % korting! IKP81

 

€ 92,17

Sterilisaties en castraties

De prijs van deze ingreep is gebaseerd op de narcose en nazorg/bewaking voor jonge gezonde honden en katten. De gebruikte intraveneuze narcose methode is voor deze patiëntgroep veilig. Dit heeft zich uitgebreid in de praktijk bewezen. De tarieven zijn inclusief informatie vooraf, onderzoek bij opname, dagopname, de normale nazorg en het verwijderen van hechtingen na 10 -14 dagen. Voor een aantal rassen is het verstandig te kiezen voor extra veiligheid in de vorm van aangepaste narcose en bewaking (zie ook “chirurgie en narcose” ). Terecht verwijzen praktijken bij narcose in deze gevallen naar klinieken zoals ’t Ossehoofd, waar wel de mogelijkheden en de ervaring is om deze dieren verantwoord in narcose te brengen. De extra zorg bij deze rassen, die samen gaat met deze zorgvuldige narcose en bewaking, brengen natuurlijk wel wat extra kosten met zich mee. Denk hierbij aan katten met HCM risico’s, korte luchtwegen (Perzen), andere reactie op standaard narcose (Oosterse kortharen), erg kleine honden (bijv. Chihuahua) of honden met vernauwde luchtwegen (Engelse Bulldog etc) en oude dieren. Indien gewenst kan deze extra bewaking natuurlijk aan iedere hond of kat worden gegeven.

Kat

Zie ook: “de poezenpil of steriliseren” en “castratie kater“.

klik hier voor voorbeeldtarieven van een castratie/sterilisatie van een kat
Castratie kater CASKD € 65,15
Sterilisatie poes STEPD € 134,19

Bij de raskatten Oosterse kortharen, Perzen, Maincoons en Rag Dolls wordt standaard een andere narcose gegeven.

Hond

De begrippen castratie en sterilisatie worden vaak door elkaar gehaald, terwijl ze toch heel verschillend zijn.
Klik hier voor het misleidende begrip sterilisatie.

Een aantal rassen vragen om aangepast narcose tijdens de sterilisatie

Kortsnuitigen 
Een aantal van de kortsnuitige rassen (bijvoorbeeld de Franse en de Engelse Bull) hebben door de bouw van neus keel en luchtpijp een belemmerde ademhaling. Dit vraagt om extra aandacht in de narcose

Extra kosten voor aangepaste narcose   22 tot 55 euro

Toybreeds 
Ook de zeer kleine rassen vragen om extra aandacht in de narcose. Deze zeer kleine honden koelen snel af en zijn minder in staat om hun bloedsuiker op peil te houden.
* verwarmd waterbed systeem en verwarmde ademhalingsgassen.
* voorafgaand aan de operatie een kleine maaltijd thuis (dus niet nuchter houden!) en een glucose infuus.
* extra bewaking gedurende het hele narcose proces.

Kosten sterilisatie castratie

Kosten sterilisatie Toybreed  € 376,83

Kosten sterilisatie van een “gewone” gezonde jonge reu of teef
klik hier voor voorbeeldtarieven van een castratie/sterilisatie

Sterilisatie teef

Toybreeds  (bijvoorbeeld: Chihuhua, Dwergkees) € 376,83
< 10 kg STE10 € 258,92
< 20 kg STE20 € 278,55
< 30 kg STE30 € 310,73
< 40 kg STE40 € 348,95
< 50 kg STE50 € 390,85
= 50 kg STE60 € 437,71

Castratie reu

< 10 kg CAS10 € 145,72
< 20 kg CAS20 € 180,02
< 30 kg CAS30 € 207,37
< 40 kg CAS40 € 223,28
< 55 kg CAS50 € 239,27
= 55 kg CAS60 € 264,59

Kosten implantaat als alternatief voor castratie

Lees hier over het verschil tussen een implantaat en en castratie

Implantaat van af  €   129,57

(NB Hier behoren de kosten van een consult nog bij maar het kan bijvoorbeeld in combinatie met een vaccinatie en vaccinatie consult) 

 

Konijn

Zie ook “sterilisatie/castratie” elders op deze website.
Sterilisatie vrouwtjes konijn:
Een veilige sterilisatie van een konijn wordt net als bij de hond en kat sterk bepaald door de narcose methode. Onze gas narcose in combinatie met een via oor of poot infuus toegediende narcose is zeer veel veiliger als de veelal toegepaste intramusculaire narcose. In onze prijs is tevens inbegrepen een nabehandeling met verschillende medicijnen de darmfunctie na narcose snel wordt hersteld en daarmee SAS wordt voorkomen.

klik hier voor voorbeeldtarieven van een sterilisatie/castratie voor een konijn
Kosten voor voedster van < 2,5 kg STEK2 € 142,73
Kosten voor voedster van 2,5 – 5 kg STEK5 € 171,29

Castratie mannetjes konijn Castratie is bij het mannetje een wat kortere ingreep, maar ook hier heeft een combinatie van sedatie en een gasnarcose de voorkeur. Een goede nazorg inclusief pijnbestrijding, infectie, preventie en stimulatie van het maagdarmkanaal is hierbij eveneens van groot belang.

Konijn tot 2 kg CASK2 € 75,47
Konijn van 2-4 kg CASK4 € 85,34

Cavia, chinchilla, rat

klik hier voor het voorbeeldtarief van een castratie voor een cavia, chinchilla en rat
Castratie CASCA € 68,01

Fret

Zie ook: “castratie bij een mannetje” en “castratie bij het vrouwtje“.

klik hier voor voorbeeldtarieven van een castratie/sterilisatie van een fret
Castratie CASFR € 68,01
Sterilisatie STEFR € 123,70

Opname tarieven

Hospitalisatie tarieven per dag

klik hier voor voorbeeldtarieven van hospitalisatie
Hospitalisatie kat zonder infuus/niet uitgebreid HK € 23,73
Hospitalisatie kat met infuus/uitgebreid HKI € 29,66
Hospitalisatie hond tot 10 kg zonder infuus/niet uitgebreid HH10 € 29,66
Hospitalisatie hond tot 10 kg met infuus/uitgebreid HH10+ € 35,59
Hospitalisatie hond tot 20 kg zonder infuus/niet uitgebreid HH20 € 41,53
Hospitalisatie hond tot 20 kg met infuus/uitgebreid € 47,46
Hospitalisatie hond > 20 kg zonder infuus/niet uitgebreid HH30 € 48,05
Hospitalisatie hond > 20 kg met infuus/uitgebreid € 56,36

Overige tarieven bij hospitalisatie

klik hier voor overige tarieven van hospitalisatie
Infuus aanleggen kat IKAAN € 38,08
Infuus aanleggen hond IHAAN € 40,90
Infuus geven subcutaan in opname IKEUO € 4,44
Infuus geven subcutaan in spreekkamer IKEUS € 4,44
Infuuspomp (per dag) IPOMP € 26,47
Toedienen medicatie in opname (bv tablet toedienen) BPTM € 5,52

Klikt u hier voor een aantal rekenvoorbeelden van een huisdier die moet worden opgenomen.

TPLO operatie (knie operatie)

De TPLO techniek is een operatietechniek die in de diergeneeskunde gebruikt wordt bij voorste kruisbandproblemen. Omdat chirurgie maatwerk is (zie ook de pagina chirurgie) is het onmogelijk om een exacte prijs weer te geven van operaties. Er zijn vele factoren die de uiteindelijk prijs bepalen. Het is wel mogelijk om een richtlijn te geven.

klik hier voor de richtlijnen van de kosten voor een TPLO operatie
Kleine Middelgrootte rassen, intacte kruisband met weinig schade aan de knie HANDMATIG € 1300 – 1550 *  (2024)
Middel grote rassen  Afhankelijk van de schade aan meniscus en kruisband, artrose in de knie HANDM G ATIG
€ 1500 – 1800 *  (2024)
Zeer grote rassen      Afhankelijk van de schade aan meniscus en kruisband, artrose in de knie  € 1650 – 1950 *  (2024)

* De prijzen kunnen van geval tot geval varieren

Gebitsreiniging

Als lid van de Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde refereren wij graag aan het artikel van oud collega van Foorest (zie kosten gebitsreiniging), waarin hij duidelijk maakt dat de kosten pas beoordeeld kunnen worden als de staat van het gebit bekend is. Bovendien komt het regelmatig voor dat pas tijdens het schoonmaken duidelijk wordt wat de staat van het gebit is. Om toch een indicatie te kunnen geven verwijzen wij u naar het gratis gebitsconsult. Zie ook de veelgestelde vragen op onze website.

Medicijnen, diëten en dierbenodigdheden

Verstrekkingkosten Het verstrekken van medicijnen brengt de nodige voorschriften en werkzaamheden met zich mee. De hoeveelheid werk verschilt daarbij van product tot product. Zo gelden voor opiaten, humane producten en medicijnen tegen epilepsie uitgebreidere administratieve verplichtingen dan voor bijvoorbeeld dieetvoer. De verstrekkingkosten variëren daarom van 0 euro voor dierbenodigdheden en dieet voer tot bijna 10 euro voor cytostatica (middelen tegen kankerbestrijding, die in speciale koffers vervoerd moeten worden). Deze verstrekkingkosten zijn niet apart zichtbaar op de rekening maar worden door ons computersysteem per product per hoeveelheid en per categorie in het medicijn tarief verrekend. Dit heeft voor u het voordeel dat deze verstrekkingkosten daardoor onder het veelal lage medicijn BTW tarief vallen.

Verpakkingsvoordeel Wij hanteren staffel prijzen. Dat wil zeggen dat een hele verpakking in principe voordeliger is dan losse tabletten. Dit geldt ook voor een aantal soorten voer. Een tray is vaak iets voordeliger dan losse blikjes of zakjes. Overigens mogen volgens de wet op de diergeneesmiddelen lang niet alle medicijnen worden “uitgepond”. Indien we hier van afwijken is dat vaak voor gebruik voor kortere duur. Voor gebruik voor langere duur is het in principe de bedoeling hele verpakkingen af te nemen. De verpakking, de sluiting, de bijsluiter en eventuele extra’s horen immers bij het medicijn. Medicatie per verpakking is ook om deze reden voordeliger. Vaak zal de assistentie u hier ook op attenderen. Realiseert u zich echter dat eenmaal aangeschafte medicatie niet kunnen worden teruggegeven (zie ook: terugname medicijnen niet mogelijk).

Overige tarieven

Diensten waarvoor geen kosten worden berekend

Digitale diensten

Diensten via de paraveterinairen

  • Vragen aan en adviezen van of via paraveterinairen dierenartsassistentes.

Behandelingen door paraveterinairen

Veel poliklinische behandelingen kunnen door onze paraveterinairen worden uitgevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geven van dagelijks injecties, het ingeven van pillen, het geven van infusen, het verwijderen van teken en het knippen van nagels. De vergoeding die u hiervoor betaald is in het algemeen bescheiden. U betaald in ieder geval geen consult kosten. Voor meer uitgebreidere behandelingen zoals bijvoorbeeld wondverzorging wordt wel een uurtarief of consult tarief gerekend.

klik hier voor voorbeeldtarieven van behandelingen door paraveterinairen
Bloeddrukmeting (gemiddelde van 3 metingen). Zie voor uitleg: diagnostiek bloeddrukmeting BPBDM € 41,30
Paraveterinair gedragsconsult BPGED € 16,23
Paraveterinair gewichts-, gebits-,groei- of seniorenconsult Voor een paraveterinair consult wordt een financiële bijdrage erg gewaardeerd

Veel gevraagde tarieven voor standaard handelingen door de dierenarts

klik hier voor het voorbeeldtarief van het knippen van nagels
Nagels knippen BDNAG vanaf € 17,92

a

klik hier voor voorbeeldtarieven van euthanasie

Euthanasie, in laten slapen  (inslapen, exclusief destructie en consult kosten)

Hond EUTH € 54,22
Kat EUTHK € 45,83
Kleindier vogel via gasnarcose EUTHKL € 26,77

Destructie kosten: velen zijn onvoldoende bekend met de forse kosten die wij vandaag de dag moeten rekenen voor het correct afvoeren van uw overleden huisdier voor destructie. Dit moet uiteraard gebeuren op een zorgvuldige wijze, die past bij onze locatie in het winkelcentrum. Denk daarbij aan het vervoer door de dierenambulance en de destructie kosten. Het gevolg hiervan is, dat cremeren vandaag de dag niet veel kostbaarder is dan destructie, zeker niet als het een grote hond betreft. Daarbij kunt u de kosten voor vervoer naar het crematorium nog voor eigen rekening nemen als u uw huisdier zelf brengt.

Veel gevraagde tarieven voor standaard onderzoek

Bloedonderzoek

De tarieven zijn exclusief de kosten voor een (kort) consult.

klik hier voor voorbeeldtarieven van bloedonderzoek

Bloedafname BDBAO € 30,87
FELV + FIV kat onderzoek inclusief verklaring (resultaten direct beschikbaar) BFEFI € 65,87
Bloedgroep bepaling kat door ons verzorgd* HANDMATIG Ongeveer € 113
Bloedonderzoek NH3  (ammoniak) + verklaring per pup (exclusief consult-groep
(exclusief bloedafname per pup, zie hierboven )
€ 17,56
DNA onderzoek op PKD-1 kat door ons verzorgd* (inclusief bloedafname en consult) HANDMATIG Ongeveer € 155
Progesteron ten behoeve  van dek tijdstip (uitslag in 30min)  € 74,84

U kunt ook zelf zorg dragen voor verzending en betaling van bloed voor genetisch onderzoek. U betaalt dan bij ons alleen de kosten voor bloedafname en identificatie. Alle werkzaamheden risico’s van verzending en betaling aan het lab etc. zijn dan verder voor u . U moet dan een ingevuld formulier van het lab meebrengen.

Urine onderzoek

klik hier voor voorbeeldtarieven van urine onderzoek
Urine onderzoek enkelvoudige bepaling (glucose, concentratie dorstproef) € 9,72
urine onderzoek als onderdeel van een consult* Vanaf € 13,35
Urine onderzoek van aan de balie ingeleverde urine inclusief bespreken van de uitslag, bijvoorbeeld bij blaasklachten of na-controle (er wordt u dus verder geen consult berekend)* Vanaf € 26,52

* Prijzen zijn afhankelijk van wel of geen microscopisch onderzoek, microscopische kleuringen en specifieke testen zoals test op eiwit cortisol electroforese enz. Zie ook microscopisch urine onderzoek.

Feces onderzoek

klik hier voor voorbeeldtarieven van feces onderzoek
Onderzoek bij aankoop vaccinatie pup Gratis
Uitgebreid onderzoek op parasieten van ingeleverde feces FOOVB € 29,61
Uitgebreid onderzoek op parasieten als onderdeel van een consult FOOVA € 14,46
Specifiek onderzoek op Giardia (snaptest) FOGIA € 42,69
Specifiek onderzoek op Parvo FOPA € 36,26

Echo onderzoek

Algemeen echo onderzoek (exclusief kosten voor consult en evt. sedatie)
Afhankelijk van het type onderzoek, metingen en dergelijke varieert de duur van het onderzoek van 3 tot 18 minuten.

klik hier voor voorbeeldtarieven van echo onderzoek

Echo onderzoek

Eerste drie minuten inclusief voorbereiding HANDMATIG € 24,77
Per elke volgende 3 minuten HANDMATIG € 11,45

Echo onderzoek hart Doppler

Eerste drie minuten inclusief voorbereiding HANDMATIG € 25,30
Per elke volgende 3 minuten HANDMATIG  € 13,19

ECG

ECG diagnose OEDIA € 85,12
ECG controle OECON € 57,72

Specifieke echo onderzoeken

Echo dracht (inclusief consult en digitale foto) OEDRA € 82,43
DCM hartonderzoek (inclusief verklaring) OEDCM Vanaf € 92,82
Echo onderzoek Cavelier King charles spaniel: uitgebreid hartonderzoek en fokadvies inclusief verklaring OECA1 € 103,14
Kat: HCM screening inclusief verklaring OECHM € 86,27
Kat: PKD echo screening (excl. sedatie) OEPKD € 79,50

Röntgen onderzoek

Algemeen röntgen onderzoek (exlusief kosten voor consult en eventuele sedatie). Zie ook röntgen diagnostiek. Sinds 2009 beschikken we over digitale röntgen.  

De voorheen analoge foto’s worden op de praktijk bewaard (zie ook: “eigendom foto’s“). Desgewenst kunt u een digitale versie krijgen van deze foto’s. De originele digitale bestanden (dicom/NX) zijn te groot om te mailen en zonder speciale software niet te beoordelen. Indien u dit wenst kan dit op CD worden gezet, kosten hiervan zijn € 4,50. U kunt via email kosteloos een JPG afdruk van de foto opgestuurd krijgen. De tarieven zijn inclusief beoordeling van foto’s door onze dierenartsen. Beoordeling van officiële elleboogdysplasie (ED) en heupdysplasie (HD) foto’s moet gebeuren door externe instanties. Deze kosten zijn niet inbegrepen. Voor het maken van foto’s geldt een basis tarief. Dit zijn de kosten voor de röntgensessie, archivering en beoordeling.

klik hier voor voorbeeldtarieven van algemeen röntgenonderzoek
1e foto RX1 € 72,24
2e en volgende foto van hetzelfde object RX2Z € 36,94
2e en volgende foto van nieuw object (andere richting) RX2N € 54,53
Second opinion door radiologisch specialist RXSEC € 151,19

Specifieke röntgenonderzoeken, HD, ED, tandontwikkeling

Bij deze tarieven voor specifieke onderzoeken worden geen aparte kosten voor consult gerekend. Deze onderzoeken zijn inclusief verklaring. Hiertoe dient het dier wel gechipt te zijn!

klik hier voor voorbeeldtarieven specifieke röntgenonderzoeken
Gebitsfoto’s tandontwikkeling pups RXGEB € 162,87

Heupdysplasie en elleboogdysplasie De kosten welke hier vermeld zijn, zijn exclusief sedatie. De sedatie is voor ED foto’s verplicht en voor HD foto’s afhankelijk van de medewerking van uw hond. Om toch wat houvast te geven hierbij een aantal prijzen die u als indicatie moet beschouwen. Onderstaande prijzen zijn exclusief de beoordelingskosten van de raad van beheer!

Kosten van de beoordeling van Raad van Beheer (via de praktijk te voldoen) HD  € 66,75ED  € 80,05
   
Kosten sedatie voor een middelgrote hond HANDMATIG Ongeveer € 35
HD foto’s RXHD € 117,88
ED 4 foto’s RXED4   € 189,90
ED 8 foto’s RXED8 € 281,59
HD + ED 4 foto’s RXHE4 € 261,95
HD + ED 8 foto’s RXHE8 € 353,62

Welk type onderzoek moet worden uitgevoerd is afhankelijk van het ras en de wensen. Zie ook de website van de raad van beheer.

Voorbeeld: u heeft een middelgrote hond welke via 4 ED foto’s moeten worden onderzocht. De kosten worden dan

Kosten sedatie voor een middelgrote hond HANDMATIG € 35
ED 4 foto’s RXHD € 189,90
beoordleingskosten Raad van Beheer af te rekenen via de praktijk (2016) RXED4   € 80,05

Verkoop en verhuur van verzorgingsartikelen

Zie onze producten pagina. Het aantal producten op deze pagina wordt steeds verder uitgebreid.

Producten met inkoopvoordeel

Doordat wij als praktijk een aantal soorten voer groot kunnen inkopen, kunnen we u deze standaard met korting aanbieden.

klik hier voor voorbeeldtarieven van voer met inkoopvoordeel
Hills Verpakking  Adviesverkoop Webshop
Kat c/d 1,5 kg € 20,50 € 20,40
Kat c/d 5 kg € 52,45 € 44,59 *
Kat c/d 10 kg € 89,95 € 67,72
Kat r/d 1,5 kg € 20,50 € 16,75
Kat r/d 5 kg € 63,50 € 50,61
Hond r/d 4 kg € 35,50 € 40,99
Hond r/d 12 kg € 81,50 € 69,02
Royal Canin Verpakking Adviesverkoop Webshop
Kat Urinary S/O 1,5 kg €20,20 € 23,05
Kat Urinary S/O 3,5 kg € 38,20 € 46,14
Kat Urinary S/O 6 kg € 56,60 € 50,95
Kat Urinary S/O 9 kg € 77,80 € 73,02

*prijspeil februari 2016

Verder geldt bij ons standaard dat een grotere afname van medicijnen altijd goedkoper is. Houdt u er echter wel rekening mee dat medicijnen niet kunnen worden teruggegeven (zie: terugname van medicijnen niet mogelijk). Grootverpakkingen en omdozen zijn eveneens eigenlijk altijd automatisch goedkoper. Voer moet echter niet te lang openstaan! Aarzel niet om ons te vragen of er verpakkingsgrootte voordelen zijn. Bij afrekenen worden deze overigens automatisch berekend.

Verkorte prijslijst

klik hier voor de verkorte prijslijst
Type Prijs Meer informatie
Consulten tijdens openingstijden Vanaf € 35,82 CONH Tarieven consulten  
Consult vaccinatie Vanaf € 35,82 CONH Tarieven consulten  
Consult buiten openingstijden Vanaf € 93,84 CONWH Tarieven consulten  
Vaccinaties      
Vaccinatie hond Vanaf € 22,43 VHDP Tarieven vaccinaties Vaccinatie hond
Vaccinatie pup Vanaf € 18,16 VHDPN Tarieven vaccinaties Vaccinatie pup
Vaccinatie kat Vanaf € 26,49 VKBBI Tarieven vaccinaties Vaccinatie kat
Vaccinatie konijn Vanaf €  VKVHD Tarieven vaccinaties Vaccinatie konijn
Vaccinatie fret Vanaf € 22,43 VHDP Tarieven vaccinaties Vaccinatie fret
Rabiës vaccin Vanaf € 23,33 VRAB Tarieven vaccinaties Vaccinatie rabiës
Injectie anti vlo kat Vanaf € 54,84 IKP4A Tarieven vaccinaties Injectie anti vlo kat
Chippen      
Chippen Vanaf € 27,01 BPCHN Tarieven chippen Chippen
Castratie      
Castratie hond Vanaf € 145,72 CAS10 Tarieven castratie Castratie hond
Implantaat hond (reu) Vanaf € 129,57 CAS10    
Castratie kat Vanaf €  CASK Tarieven castratie Castratie kater
Castratie konijn Vanaf € 75,47 CASK2 Tarieven castratie Castratie konijn
Castratie fret Vanaf € 68,01 CASFR Tarieven castratie  Castratie fret
Sterilisatie      
Sterilisatie hond Vanaf € 258,92 STE10 Tarieven sterilisatie Sterilisatie hond
Sterilisatie kat Vanaf € 134,19 STEPD Tarieven sterilisatie Sterilisatie kat
Sterilisatie konijn Vanaf € 102,57 STEKN Tarieven sterilisatie Sterilisatie konijn
Sterilisatie fret Vanaf € 123,70 STEFR Tarieven sterilisatie Sterilisatie fret
TPLO operatie      
Middelgrootte rassen, intacte kruisband Vanaf € 1200 – 1400 HANDMATIG Tarieven TPLO TPLO
Grote rassen/schade aan meniscus Vanaf € 1350 – 1500 HANDMATIG Tarieven TPLO TPLO
Nagels      
Nagels knippen Vanaf € 17,92 BDNAG Tarieven nagels knippen   
Euthanasie      
Euthanasie hond Vanaf € 54,22  EUTH Tarieven euthanasie  
Euthanasie kat Vanaf € 45,83 EUTHK Tarieven euthanasie  
Euthanasie kleindier/vogel Vanaf € 26,77 EUTHKL Tarieven euthanasie  
Bloedonderzoek      
Bloedafname € 30,87 BDBAO Tarieven bloedonderzoek  
FELV + FIV kat (inclusief verklaring) Vanaf € 65,87 BFEFI Tarieven bloedonderzoek FELV FIV
Bloedgroepbepaling (door ons verzorgd) Vanaf € 113 HANDMATIG Tarieven bloedonderzoek  
DNA onderzoek HCM, kat Vanaf €  Tarieven bloedonderzoek HCM
DNA onderzoek PKD-1, kat Vanaf € 155 HANDMATIG Tarieven bloedonderzoek PKD
Progesteron ten behoeve  van dek tijdstip (uitslag in 30min)  € 74,84 Tarieven bloedonderzoek Progesteron
Echo      
Echo onderzoek Vanaf € 24,77 HANDMATIG Tarieven echo Echo
Echo hart Doppler of ECG Vanaf € 25,30 HANDMATIG Tarieven echo Echo
ECG diagnose Vanaf € 85,12 OEDIA    
Echo dracht (inclusief digitale foto) Vanaf € 82,43 OEDRA  Tarieven echo Echo
DCM hartonderzoek Vanaf € 92,82 OEDCM Tarieven echo Echo
Echo onderzoek Cavalier King Charles Vanaf € 103,14 OECA1 Tarieven echo Echo
HCM screening kat (inclusief verklaring) Vanaf € 86,27 OECHM Tarieven echo Echo
PKD screening (inclusief verklaring) Vanaf € 79,50 OEPKD Tarieven echo Echo
Röntgen      
Röntgen 1e foto Vanaf € 72,24 RX1 Tarieven röntgen Röntgen
Röntgen volgende foto Vanaf € 36,94 RX2Z Tarieven röntgen Röntgen
Second opinion door erkend radioloog Vanaf € 151,19 RXSEC Tarieven röntgen Röntgen
Gebitsfoto pup tandontwikkeling Vanaf € 162,87 RXGEB Tarieven röntgen Röntgen
HD en ED      
Officiële HD foto
(excl kosten Raad van Beheer)
Vanaf € 117,88 RXHD Tarieven GGG en Raad van Beheer
Officiële ED foto
(excl kosten Raad van Beheer)
Vanaf € 189,90 RXED4 Tarieven GGG en Raad van Beheer
Officiële HD + ED
(excl kosten Raad van Beheer)
Vanaf € 261,95 RXHE4 Tarieven GGG en Raad van Beheer

 

controle tarief € 1,33