Onze visie

Waar we ons sterk voor maken

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd streeft ernaar zowel in de breedte als in de diepte een uniek aanbod van diergeneeskundige zorg te bieden. Dit heeft tot gevolg dat er in de kliniek veel uiteenlopende onderzoeken en behandelingen plaatsvinden:

  • De cliënt kan in dierenkliniek ‘t Ossehoofd terecht zowel voor eenvoudige en éénmalige handelingen als voor meer specialistische en intensieve diergeneeskundige begeleiding en zorg
  • Verwijzingen naar een specialist vinden wel plaats, maar in veel gevallen kunnen cliënten en patiënten voor de totale zorg bij onze kliniek terecht.

Deze gedachte spreekt niet alleen veel cliënten aan, maar ook de dierenartsen en assistentes die bij ons werkzaam zijn. De visie van werken in de praktijk gecombineerd met de wil een zo compleet mogelijk diergeneeskundig zorgpakket te bieden is in de loop van de jaren bij dierenkliniek ‘t Ossehoofd ontstaan. Het is een ontwikkeling die ook in ander delen van Nederland gaande is. Door meer specialistische kennis en meer dierenartsen binnen de muren van één kliniek te brengen ontstaat er de mogelijkheid tot een efficiënte wijze van werken die de drempel naar het verrichten van meer specialistische behandelingen verlaagd. Daarnaast draagt ervaring met meer specialistische behandelingen er toe bij dat specifieke aandoeningen op het betreffende gebied eerder worden onderkend. Door onze ervaring met orthopedische ingrepen worden bijvoorbeeld de knie- en elleboog letsels die zich aanmelden beter onderkend zodat er indien nodig ook adequater kan worden gehandeld.

Bereikbaarheid en diensten

Het 24 uur per dag bereikbaar zijn is een van de zwaarste onderdelen van het vak als dierenarts. Bovendien past het dienst doen steeds minder in onze moderne samenleving, met deeltijd werkers, meer aandacht voor het gezin en behoefte aan ontspanning. Sinds 2017 zijn daarom de meeste praktijken in deze regio gestopt met dienst doen.

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd  blijft zorgen voor haar opgenomen dieren, mede dankzij de inzet van onze paraveterinairen in de dienst, en doet samen met Stad en Lan Alkmaar dienst.
Zie dienst rooster of bel 072-5744959

Beperkt u zich buiten de openingstijden tot de echt spoedeisende zaken. Wacht niet totdat problemen uit de hand lopen en maakt u vooral gebruik van onze website of e-mail service als u twijfelt over de gezondheid van uw dier.
Bovendien vergt behandeling buiten openingstijden veel meer tijd en brengt dit dus extra kosten met zich mee.
Als u verder nog vragen heeft, stel deze dan gerust. Dit kunt u het gemakkelijkst doen door een email te sturen.

Uitbreiden onderzoeksmogelijkheden

Het uitbreiden en “up to date” houden van de modernste onderzoeksmogelijkheden heeft onze voortdurende aandacht.
Zo beschikken wij na 5 jaar gewerkt te hebben met gangbare echo-apparatuur sinds een tiental jaar over zeer geavanceerde echo-apparatuur (kleurendoppler). Beter dan voorheen maakt deze apparatuur het ondermeer mogelijk de alom bekende “hartruisjes”, vooral bij jonge maar ook bij oudere dieren op ernst te onderzoeken. Dit voorkomt onnodige (of verkeerde) medicijntherapie in de ene situatie, of een te late medicijngift of behandeling (van jonge honden) in een ander situatie. Bovendien blijken veel eigenaren het zeer op prijs te stellen als duidelijker wordt wat er in de toekomst mag worden verwacht.
De echo neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen onze onderzoeksmogelijkheden. Wij ervaren dat daardoor voor meer dieren gunstige behandelingsmogelijkheden ontstaan, waardoor de kwaliteit van de zorg toeneemt.

De kliniek en u als cliënt

Wij beschikken in toenemende mate over behandelingsmogelijkheden, apparatuur, kennis en opnamefaciliteiten die het ons mogelijk maken een zo breed mogelijk pakket van kwalitatief goede zorg in ‘eigen huis’ te kunnen aanbieden. Zo kunt u in een vertrouwde omgeving van deze faciliteiten gebruik maken.

Contacten buitenland

Als kliniek besteden wij veel tijd aan de ontwikkelingen in het buitenland. Dit heeft voor onze werkwijze twee gevolgen:

  • De grenzen van de diergeneeskunde worden snel verlegd. Ziekten en aandoeningen welke voorheen niet werden onderkend of onbehandelbaar waren blijken nu wel onderkend en behandeld te kunnen worden. Overigens moeten al te hoge verwachtingen (zoals gewekt in vele buitenlandse televisieseries) worden vermeden. Aan dergelijke glorieuze verhalen gaan vaak vele teleurstellingen vooraf. In toenemende mate hebben wij de indruk dat mensen zich daardoor schuldig voelen, omdat deze “high-tech” diergeneeskunde niet binnen hun mogelijkheden ligt.
  • Vaak bestaan er ook alternatieve oplossing voor een probleem: een fractuur van een dijbeen van een kat kan bijvoorbeeld op verschillende manieren worden behandeld. Meestal wordt er alleen gesproken over de gangbare behandelingsmethode, terwijl een alternatieve behandeling soms een voor cliënt en patiënt beter resultaat kan opleveren. Door als kliniek niet alleen de gangbare behandelingsmethode na te streven maar ook op de hoogte te blijven van en ervaring op te doen met alternatieve behandelingsmethoden kan een grotere groep patiënten adequaat worden geholpen.