Contact & gegevens

Adres- en andere gegevens ‘t Ossehoofd

Dierenkliniek Heerhugowaard

Berckheidelaan 8
1701 VG Heerhugowaard
072-5744959

Dierenkliniek Zuid Scharwoude

Voorburggracht 228
1722 GE Zuid-Scharwoude
0226 313872

Beide praktijken

 E-mail contact Zie formulier  contact per mail
 Aanmelding cliënt Zie aanmelding cliënt of formulier
 Bestellingen van producten Zie webshop of bestellen of formulier
 Aanleveren patiënt informatie gegevens@ossehoofd.nl
 Boekhoudkundige vragen (bijvoorbeeld kopie facturen) administratie@ossehoofd.nl
 Stagiaires Zie stagiaires en vragenlijst stagiaire
 ING bank rekening NL28INGB0003 1719 01
 BIC INGBNL2A
 BTW   (1778.42.805 B01 tot 01-01-2020) NL002006736B73
 KVK nummer 37154649 0000

Contact, vragen, consult per email of telefoon

Vragen

Ter bevordering van de afhandeling verzoeken wij u vriendelijk voor vragen over administratieve zaken of andere problemen uitsluitend gebruik te maken van het hiervoor bestemde e-mail formulier*. of uw account in de webshop   Wij doen ons best om van maandag t/m vrijdag uw email zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Ook in het weekend wordt uw mail veelal ontvangen en afgehandeld.
Voor dringende zaken kunt u echter beter even telefonisch contact opnemen.

* Wist u dat wij voor vragen over tarieven speciaal voor u een tarieven pagina hebben? U kunt altijd even ter bevestiging een mailtje sturen of de tarieven zoals u ze gevonden heeft correct zijn.

Indien er geen tarief staat is dat egwoonlijk omdat van hetgeen u zoekt geen standaard tarieven zijn . Bijvoorbeeld om dat er verschillende methoden zijn (bijvoorbeeld knieoperaties) of omdat de behandeling op tijd is gebaseerd (bijvoorbeeld gebitsbehandeling) 

Het antwoord op vele vragen over algemene onderwerpen en tarieven en behandelingen kunt u vinden op deze website. Indien u iets niet kunt vinden laat het ons weten. Dit kan ook interessant zijn voor anderen. Voor email consulten wordt een vergoeding gevraagd (dit geldt natuurlijk niet voor vragen over lopende patiëntenuitslagen etc.).

Consult per email

Meestal is voor een consult een bezoek aan de kliniek de geëigende aanpak. Toch kan het voor bepaalde aandoeningen praktisch zijn per e-mail een consult aan te vragen. U kunt hiervoor eveneens het e-mail formulier gebruiken. Geef dan bij ‘bericht’ duidelijk aan dat het om een e-mail consult gaat.

Betaling vooraf: voor een second opinion en vragen per e-mail van diereigenaren die geen cliënt zijn van onze praktijk, rekenen wij een basistarief van €18,16. (CONE)
Voor een uitgebreid email consult brengen wij een bedrag in rekening van €24,21. (CONEU)N@R)
Dit bedrag dient vooraf te over te worden gemaakt op ING rekening NL28INGB0003 1719 01 onder vermelding van uw e-mail adres.

U kunt binnen 3 dagen na ontvangst een reactie verwachten. Indien u uiteindelijk toch besluit tot een consult, wordt €10,– in mindering gebracht op het tarief. Voor cliënten van de praktijk brengen we alleen kosten in rekening als een e-mail consult een daadwerkelijk consult vervangt.

Consult per telefoon

Als u belt tijdens de weekend- of avonddienst kan een probleem soms telefonisch worden afgehandeld. Van deze gesprekken worden notities gemaakt De kosten van een dergelijk telefonisch consult bedragen gewoonlijk €23,14. (CONTB)

E-mail formulieren

Aanmelding nieuwe cliënt

Indien u nog geen cliënt bent (of eerder cliënt bent geweest) van ‘t Ossehoofd verzoeken wij u het nieuwe cliëntenformulier in te vullen. Dit formulier kunt u als  bestaande cliënt ook gebruiken op een nieuwe patiënt aan te melden.

Formulier aanmelding nieuwe cliënt 

Bestellen van medicijnen en (dieet)voer in de webshop

Bestellen van prodcuten kunt u eenvoudig doen in de Webshop.

 • Bestellen via de webshop is trefzeker
  Bij schriftelijke bestellingen kunnen er nooit misverstanden bestaan over wat u heeft besteld, hoeveel en in welke sterkte.
 • Bestellen via de webshop betekent dat de dierenarts meekijkt 
  Elke bestelling komt automatisch ook bij onze dierenartsen terecht. Veel medicijnen zijn receptplichtig en moeten bij voorkeur vooraf beoordeeld worden voordat ze verstrekt mogen worden. Ook bij diëten of andere producten kan het zinvol zijn dat een dierenarts vooraf op de hoogte is van uw  bestelling.
 • Bestellen via de webshop is efficiënt en scheelt wachten voor iedereen
  Bestellen via de webshop heeft voor u het voordeel dat het op elk moment van de dag mogelijk is. Het heeft voor ons het voordeel dat we uw bestellingen kunnen verwerken op het moment dat er tijd voor is. Aan de balie en aan de telefoon kan het bij ons immers erg druk zijn.
 • Verzenden van worm en vlooienmiddelen zonder verzendkosten.
  Omdat we het u graag makkelijk willen maken de beste middelen voor uw huisdier te gebruiken tegen vlooien wormen en teken worden deze u zonder verzendkosten gestuurd. Zie ook de webshop en de  actie pagina.
 • Bestellen via onze webshop is trefzeker en voorkomt wachten voor uzelf en voor anderen! 

Terugname van medicijnen niet mogelijk

Houdt u er bij het bestellen van medicijnen rekening mee dat u bij retourneren van afgenomen diergeneesmiddelen geen geld terug krijgt, zelfs niet als het een ongeopende verpakking betreft! Ongebruikte medicijnen kunt u bij de gemeente als klein chemisch afval ter vernietiging aanbieden. Allereerst gaat dit in tegen bestaande richtlijnen. Daarnaast moet u het volgende bedenken:
Zelfs in gesloten verpakkingen kan de kwaliteit van geretourneerde medicijnen niet meer gegarandeerd worden, omdat geen controle mogelijk is op de omstandigheden waaronder ze zijn bewaard. Ze zouden bijvoorbeeld in een hete auto gelegen kunnen hebben. Het is daarom niet verantwoord die middelen weer te gebruiken. U zou het als klant ook niet waarderen als deze medicijnen vervolgens aan u zouden worden geleverd. Ook gebruik onder omstandigheden waar men anders niet over dergelijke middelen beschikt, is moeilijk haalbaar. Afgezien van de al genoemde risico’s staan de kosten van het weer in roulatie brengen van dergelijke middelen niet in verhouding tot de baten. Particulieren kunnen deze middelen inleveren bij de gemeente als klein chemisch afval. Voor bedrijven, zoals dierenklinieken, zijn aan de wettelijk voorgeschreven afvoer van dergelijke middelen kosten verbonden.

Algemeen

Dienstenregeling met Stad en Land, Alkmaar

Beste cliënt,
Voor spoedgevallen buiten de openingsuren heeft onze praktijk een dienstregeling met Stad en Land Dierenklinieken Alkmaar. Samen met Stad en Land zorgen wij bovendien voor de spoedgevallen van een aantal andere praktijken in deze regio. Patiënten welke bij ons zijn opgenomen en patiënten welke poliklinisch bij ons onder behandeling zijn verzorgen wij zelf, ook als onze praktijk geen dienst heeft. Stad en Land beschikt in principe over de patiëntgegevens van de bij ons ingeschreven dieren. In nood kan er met een van onze dierenarts overlegd worden.

Dierenkliniek ‘t Ossehoofd te Heerhugowaard blijft bereikbaar, ook in het weekend.
Om reizen met zieke dieren zo veel mogelijk te voorkomen zal er, ook als de dienst wordt waargenomen door Stad en Land, op zaterdagochtend en zondagochtend een spreekuur op afspraak zijn in Heerhugowaard.

Spreekuren op afspraak op zaterdag
Zaterdag langer open (jan 2018)
Zaterdag zijn wij open vanaf 09.30 uur tot 17.00 uur. U kunt terecht voor voer, medicijnen en eventuele noodzakelijke consulten en/of behandelingen op afspraak.
Zaterdagspreekuur Zaterdag is het mogelijk om voor spoedeisende zaken of zaken welke niet tot de eerst volgende werkdag kunnen wachten een afspraak te maken tussen 11:00 en 13:30 uur

Voor spoedgevallen in het weekend die niet kunnen wachten wordt u verzocht contact op te nemen met de dienstdoende praktijk.

Spoedgevallen op werkdagen na 18.30 uur en op zaterdag na 13.30

Maandag – Stad en Land

Dinsdag – ’t Ossehoofd

Woensdag – Stad en land

Donderdag – ’t Ossehoofd

Vrijdag – De praktijk die de weekeinddienst waarneemt.

Indien we tussen de weekendspreekuren speciaal voor uw zieke dier naar de praktijk moeten komen, zal een extra toeslag worden berekend.
Voor tarieven klik hier.
(Klik hier om te kijken of uw huisdier spoedeisende hulp nodig heeft)

Betalingsvoorwaarden

 • Betaling uitsluitend direct, bij voorkeur per pin.
 • Betaling in de weekend- en avonddienst uitsluitend per pin.
 • De cliënt dient bij te verwachten betalingsproblemen dit voorafgaand aan de behandeling duidelijk te melden. Indien dit niet gebeurt behouden wij ons het recht passende maatregelen te nemen.

Waarom wij niet op rekening werken
Door alles direct af te rekenen kunnen wij de prijzen van onze diensten en producten laag houden. Niet alleen worden de administratiekosten laag gehouden ook betaalt u niet mee aan incassokosten van andere klanten. Bovendien kunnen we ons als team volledig richten op dat waar we goed in zijn, de diergeneeskunde.

Cascaderegeling

Zie: Cascaderegeling

Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden, zie:Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Diergeneeskunde (KNMvD).

Privacybeleid

Zie: Privacybeleid

Code voor de Dierenarts

Zie: Code voor de dierenarts.

Klachten

Heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag!
Klachten dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. Dit kan via email (dierenkliniek@ossehoofd.nl), het contactformulier op de website, of via brief naar het algemene adres (kliniek Heerhugowaard). U krijgt binnen 3 werkdagen een bevestiging van ontvangst waarin de reactietermijn staat vermeld. U ontvangt van ons een schriftelijke reactie of een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Verder verwijzen we u naar de algemene voorwaarden.
Voor meer informatie kunt u de brochure en klachtenformulier Veterinair Tuchtraad bekijken: brochure en klachtenformulier Veterinair Tuchtraad.

De verzekeringspasjes van Proteq worden door ons niet geaccepteerd

Geachte cliënt,
De verzekeringspasjes van Proteq worden door ons niet geaccepteerd.
De situatie voor verzekerde patiënten blijft bij ons ongewijzigd.
Er wordt verwacht dat u de factuur zelf bij ons betaalt. U kunt de factuur gewoon bij uw verzekering declareren.

Gevonden voorwerpen

Geen op dit moment.

Zoekt u informatie of een verhaal voor uw clubblad of verenigingsblad?

Misschien bent u op onze website op zoek geweest naar diergeneeskundige informatie voor uw club- of verenigingsblad en heeft u niet kunnen vinden wat u zocht.
Of wellicht heeft u nog een leuk idee voor een onderwerp in dat blad en zoekt u nog iemand die voor kopij kan zorgen?
Bel of mail ons dan: dierenkliniek@ossehoofd.nl.

ING ING ING ING ING