Bijsluiters

Diergeneesmiddelen welke als gedeelde verpakking worden verkocht

Inleiding

Geneesmiddelen moeten worden voorzien van een deugdelijke verpakking voorzien van aanwijzingen voor het gebruik en een bijsluiter. In veel situaties is de officiële verpakking niet adequaat. Aangezien medicatie niet kan worden teruggenomen en ook duur kan zijn, is het mogelijk dat wij medicatie uitponden. Hoewel u ons altijd kunt vragen om een bijsluiter kunt u deze ook vinden op onze website: veel bijsluiters kunt u ook vinden op de website van de Fidin, echter niet alle fabrikanten zijn hierbij aangesloten en niet alle preparaten vallen onder de diergeneesmiddelen wet.

Acederm

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Zeer geschikt voor alle soorten wonden die niet gehecht kunnen of hoeven worden: veilig bij oplikken.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: fabrikant) 30-07-2014

Presentatievormen
ACEDERM® wondspray, spuitbus a 150 ml.
ACEDERM® wondzalf, tube a 30 g in bedrukt vouwdoosje.

Werkzame bestanddelen/ samenstelling
Ingrediënten Wondspray Wondzalf:
5-Ureïdohydantoine 14 mg/g 20 mg/g.
Perubalsem 80 mg/g 100 mg/g.
Levertraanolie 300 mg/g 400 mg/g.

Doeldieren
Runderen, schapen, paarden, honden en katten.

Registratiehouder en fabrikant
ACE Pharmaceuticals BV Postbus 1262 3890 BB Zeewolde
In de handel gebracht door: ACE Veterinary Products BV
Distributie door:
aa.-vet Diergeneesmiddelen n.v.
Aesculaap BV
AUV CV

Registratienummers
REG. NL 5121/5124
Kanalisatieregime: vrij verkrijgbaar

Therapeutische gegevens
Indicaties
Bevordering van de wondgenezing bij:

 • Verwondingen
 • Nabehandeling van operatieve wonden
 • Speenverwondingen en tepelaandoeningen
 • Tussenklauwaandoeningen
 • Caro Luxurians (wild vlees)
 • Hyperkeratose (verhoorning)
 • Droge en vochtige mok

Contra-indicaties
Geen.

Werkingsmechanisme
ACEDERM® verhoogt het vochtgehalte in het stratum corneum, bevordert de epithelisering en normaliseert de granulatie, terwijl de wond soepel blijft. ACEDERM® is zwak-desinfecterend, heeft een zwak-antibacteriële (Benzylbenzoate en 5-Ureïdohydantoine) werking en remt de exsudaatvorming. Tevens bevat ACEDERM® componenten die de wondgenezing bevorderen en voor een verzachtende werking zorgen.

Dosering/Wijze van toediening/Gebruik
De wond en directe omgeving dienen goed gereinigd te worden (wondtoilet). Na grondig deppen van het wondoppervlak kan ACEDERM® over de gehele wond worden aangebracht. De te behandelen plek 2 – 3 x daags behandelen.

Bekende interacties
Geen.

Bekende bijwerkingen
Geen.

Toxiciteit
De concentratie van de levertraanolie in ACEDERM® is zodanig laag, dat zelfs bij complete resorptie door het dier geen toxische effecten zullen optreden. De componenten vitamine A en D en 5-ureïdohydantoine zijn endogeen in veel hogere concentraties aanwezig dan door absorptie of ingestie (likken) bij behandeling met ACEDERM® kunnen worden opgenomen. Allergische reacties en irriterende verschijnselen bij het gebruik van perubalsem zijn bij de mens gemeld, echter niet bij huisdieren. De gemelde toxische effecten van het in perubalsem aanwezige benzylbenzoaat, zoals overgeven, diarree en coördinatiestoornissen, komen slechts bij zeer hoge concentraties na orale toediening van benzylbenzoaat tot uiting. Bij gebruik van ACEDERM® volgens voorschrift zullen deze niet bereikt worden.

Biofarmaceutische gegevens
Absorptie
ACEDERM® wordt na toediening op de wond direct opgenomen in het stratum corneum en het stratum conjunctum.
Distributie
Vanuit deze weefsels vindt geen of zeer geringe opname van de actieve bestanddelen in de bloedcirculatie plaats.
Metabolisme
Het metabolisme in het stratum corneum en het stratum conjunctum zorgt ervoor dat alle bestanddelen worden gebruikt in de reparatie van de wond. Het metabolisme in overige organen is niet van belang, gezien de geringe opname van de bestanddelen in de bloedcirculatie. Geen van de stoffen vormt toxische metabolieten.
Eliminatie
Niet van toepassing.
Spiegels
Niet van toepassing.

Wachttermijnen
Bij het gebruik van ACEDERM® wondspray en wondzalf hoeven geen wachttermijnen in acht te worden genomen. Alle werkzame bestanddelen van ACEDERM® zijn voor topicaal gebruik opgenomen in Annex II (wachttijd O dagen voor vlees en melk) voor alle voedselproducerende diersoorten.

Farmaceutische gegevens
Fysisch-chemische eigenschappen
Chemische groepen:
5-Ureïdohydantoine is een product van het purinezuur metabolisme in de doeldieren.
Levertraanolie en perubalsem zijn dermatologisch werkzame stoffen van natuurlijke oorsprong.

Zuiverheid van de grondstof
Alle stoffen voldoen aan de eisen van de Europese Farmacopee.

Fysische kenmerken
De inhoud van de spuitbus bevat een bruine, zalfachtige vloeistof met de karakteristieke geuren van perubalsem en levertraan. De tube bevat een bruine zalf, eveneens met de karakteristieke geuren van perubalsem en levertraan.

Houdbaarheid
ACEDERM® wondzalf is 5 jaar houdbaar.
ACEDERM® wondspray is 5 jaar houdbaar.
Bewaren in originele verpakking. Niet bewaren boven 25°C. Niet in koelkast of vriezer bewaren.
Bij bewaren van de ACEDERM® wondspray moet blootstelling van de spuitbus aan zon en temperaturen boven de 50°C worden vermeden.

Milieutechnische aspecten
ACEDERM® wondspray is gevuld met niet-milieubelastend, maar brandbaar drijfgas; bij gebruik en opslag dus opletten voor brandende of gloeiende materialen, nimmer op open vuurhaarden richten. Niet roken. De verpakking en inhoud van ACEDERM® wondzalf bevatten geen milieuverontreinigende componenten.

Praktische aanwijzing:
Bij onverhoopte verontreiniging van kleding of bekleding eerst goed mengen met een kleine hoeveelheid vloeibare zeep, dan uitspoelen met water.

Baytril orale oplossing 2.5%

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Baytril is een veilig en goed werkzaam antibioticum wat ook in tabletten is te verkrijgen. Hoewel deze drank bedoeld is voor kalveren is deze zeer bruikbaar voor de hond door deze met bijvoorbeeld wat brood in te geven. Enkele honden gaan hierbij wat speekselen. Deze drank is verhoudingsgewijs minder kostbaar en makkelijk te doseren.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin_Baytril)  08-06-2010

Leverancier
Bayer Healthcare, Animal Health
Postbus 80
3640 AB  Mijdrecht. NL
Telefoon:  0297 – 280666
Fax:  0297 – 280209

Farmaceutische vorm
Oplossing.

Samenstelling
Per ml 25 mg enrofloxacin.

Eigenschappen
Enrofloxacin behoort tot de chemische klasse der fluorochinolonen. Het oefent zijn bactericide werking uit door interactie met de A subunit van het DNA-gyrase. Het DNA-gyrase is een topoisomerase, dat de bacteriële replicatie controleert (catalyseert supercoiling van de chromosomale DNA-strengen). Fluorochinolonen zijn ook werkzaam tegen bacteriën in de stationaire fase door wijziging van de permeabiliteit van de buitenste fosfolipidenmembraan van de celwand. Bij enrofloxacin liggen de inhiberende en bactericide concentraties dicht bij elkaar; ze zijn identiek of verschillen in één of maximaal twee dilutiestappen. Bij lage concentraties bezit enrofloxacin een antimicrobiële activiteit tegen de meeste gram-negatieve bacteriën, tegen vele gram-positieve bacteriën en tegen Mycoplasmata. Bijgevolg is enrofloxacin werkzaam tegen de micro-organismen die primair en secundair betrokken zijn bij ziekte waarvoor Baytril geïndiceerd is. Overeenkomstig het werkingsmechanisme vermindert de gevoeligheid van hogergenoemde bacteriën slechts heel langzaam en vereist de multi-step mutatie.

Doeldier
Kalf.

Indicaties
Antimicrobieel middel voor de behandeling van infectieziekten bij kalveren, veroorzaakt door voor enrofloxacin gevoelige micro-organismen, in het bijzonder: E. coli (colidiarree, coliseptikaemie), Salmonella spp., Pasteurella spp., Mycoplasmata, secundaire infecties na een virusinfectie. In het kader van een verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen is het zinvol voorafgaand aan de therapie de gevoeligheid van het causale agens te bepalen door middel van een antibiogram.

Contra-indicaties:
Vastgestelde resistentie tegen chinolonen, aangezien er tussen enrofloxacin en andere fluorochinolonen een grote mate van kruisresistentie bestaat.

Bijwerkingen
Niet bekend.

Dosering/Toediening
Toedieningswijze: oraal. Kan direct in de bek, of via de melk, melkpreparaten of elektrolytenmix worden toegediend. Dosering: 2,5 mg enrofloxacin per kg l.g. per dag gedurende 3-5 dagen (5 ml per 50 kg l.g. per dag); 5 mg enrofloxacin per kg l.g. per dag gedurende 5 dagen bij gecompliceerde infecties of salmonellose (10 ml per 50 kg l.g. per dag).

Wachttijdadvies
Vlees: 7 dagen.

Waarschuwingen
Kalveren die uitsluitend ruwvoer krijgen dienen, niet oraal, maar per injectie te worden behandeld. In verband met sensibilisatie en mogelijke overgevoeligheidsreacties en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Houdbaarheidstermijn
3 jaar.

Verpakking
Polyethyleen flacon à 100 ml, 500 ml en 5000 ml.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 2912 UDA.

Bravecto

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Bravecto kan het beste met eten worden gegeven. Op deze manier wordt het werkende bestanddeel beter in het lichaam opgenomen. Bravecto werkt zeer goed tegen aangehechte teken en is daarnaast ook in staat om vlooien goed onder controle te houden. Kortom: Indien u vooral tegen teken wilt bestrijden en u wilt niet graag een band of uitwendige druppels gebruiken, dan is de Bravecto uitstekend geschikt. De kauwtabletten dienen niet gebroken of gedeeld te worden. Dit is vooral om te zorgen dat u er zelf niet mee in contact komt.

Officiële bijsluitertekst

(bron: Fidin Repertorium) 01-02-2015

Leverancier
MSD Animal Health

Farmaceutische vorm
Kauwtablet. Licht- tot donkerbruine, ronde tablet met een glad of enigszins ruw oppervlak. Een marmerpatroon, spikkels of beiden kunnen zichtbaar zijn.

Samenstelling
Iedere kauwtablet bevat:

Bravecto kauwtabletten                           Fluralaner (mg)
voor zeer kleine honden (2-4,5 kg)                  112,5
voor kleine honden (>4,5-10 kg)                       250
voor middelgrote honden (>10-20 kg)               500
voor grote honden (>20-40 kg)                      1.000
voor extra grote honden (>40-56 kg)             1.400

Eigenschappen

Fluralaner is een acaricide en een insecticide. Het is werkzaam tegen teken (Ixodes spp., Dermacentor spp. en Rhipicephalus sanguineus) en vlooien (Ctenocephalides spp.) op de hond.Fluralaner is zeer potent tegen teken en vlooien door blootstelling tijdens het voeden, m.a.w. het is systemisch werkzaam tegen de doelparasieten. Fluralaner is een sterke remmer van delen van het zenuwstelsel van geleedpotigen door de antagonistische werking op ligandafhankelijke chloridekanalen (GABA-receptor en glutamaat-receptor). Bij moleculaire on target studies op GABA receptoren van de vlo en de vlieg wordt fluralaner niet beïnvloed door dieldrinresistentie. Bij in vitro bio-assays wordt fluralaner niet beïnvloed door bewezen veldresistentie tegen amidines (teken), organofosfaten (teken, mijten), cyclodiënes (teken, vlooien, vliegen), macrocyclische lactonen (zeeluizen), fenylpyrazolen (teken, vlooien), benzofenyl urea (teken), pyrethroïden (teken, mijten) en carbamaten (mijten). Het product draagt bij aan de beheersing van de vlooienpopulatie in de omgeving waar de behandelde honden toegang tot hebben.

Nieuwe vlooien op een hond worden gedood voordat ze levensvatbare eitjes kunnen produceren. Een in vitro studie laat tevens zien dat een zeer lage concentratie van fluralaner de productie van levensvatbare eitjes bij vlooien stopt. De levenscyclus van de vlo wordt doorbroken door het snelle en langdurige effect tegen volwassen vlooien op het dier en de afwezigheid van de productie van levensvatbare eieren.

Na orale toediening wordt fluralaner snel opgenomen waarbij maximale plasmaconcentraties binnen 1 dag worden bereikt. Voedsel vergroot de opname. Fluralaner wordt systemisch verdeeld en bereikt de hoogste concentraties in vet, gevolgd door de lever, nieren en spieren. De langdurige aanwezigheid en langzame eliminatie uit het plasma (t1/2 = 12 dagen) en het gebrek aan een uitgebreid metabolisme resulteren in effectieve concentraties van fluralaner voor de duur van het doseringsinterval. Individuele variatie in Cmax en t1/2 werd waargenomen. De belangrijkste eliminatieroute is de uitscheiding van onveranderd fluralaner in faeces (~90% van de dosis). Uitscheiding via de nieren is een minder belangrijke eliminatieroute

Gebruik
Na orale toediening wordt fluralaner snel opgenomen waarbij maximale plasmaconcentraties binnen 1 dag worden bereikt. Voedsel vergroot de opname. Fluralaner wordt systemisch verdeeld en bereikt de hoogste concentraties in vet, gevolgd door de lever, nieren en spieren. De langdurige aanwezigheid en langzame eliminatie uit het plasma (t1/2 = 12 dagen) en het gebrek aan een uitgebreid metabolisme resulteren in effectieve concentraties van fluralaner voor de duur van het doseringsinterval. Individuele variatie in Cmax en t1/2 werd waargenomen. De belangrijkste eliminatieroute is de uitscheiding van onveranderd fluralaner in faeces (~90% van de dosis). Uitscheiding via de nieren is een minder belangrijke eliminatieroute.

Doeldier
Hond.

Indicaties
Voor de behandeling van teken- en vlooieninfestaties bij honden. Dit diergeneesmiddel is een systemisch insecticide en acaricide met:
– Onmiddellijke en aanhoudende vlododende werking (Ctenocephalides felis) gedurende 12 weken,
– Onmiddellijke en aanhoudende tekendodende werking tegen Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus en   D. variabilis gedurende 12 weken,
– Onmiddellijke en aanhoudende tekendodende werking tegen Rhipicephalus sanguineus gedurende 8   weken.

Vlooien en teken moeten aangehecht zijn aan de gastheer en beginnen met voeden om blootgesteld te worden aan het werkzame bestanddeel. Binnen 8 uur na aanhechting van vlooien (C. felis) en binnen 12 uur na aanhechting van teken (I. ricinus) treedt het effect op.

Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).

Bijwerkingen
Vaak voorkomende bijwerkingen in klinische studies (1,6% van de behandelde honden) waren milde en voorbijgaande gastro-intestinale verschijnselen zoals diarree, braken, gebrek aan eetlust en kwijlen. De frequentie van het optreden van bijwerkingen is gedefinieerd aan de hand van de volgende indeling:
– zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling)
– vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren)
– soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren)
– zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren)
– zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief op zichzelf staande meldingen).

Contra-indicaties
Geen (zie Collie verklaring).

Dosering/Toediening
Bravecto dient oraal toegediend te worden volgens onderstaande tabel (overeenkomstig een dosering van 25-56 mg fluralaner/kg lichaamsgewicht binnen een gewichtsklasse):

Gewicht van de        Sterkte en hoeveelheid van de toe te dienen tabletten
hond (kg)                  Bravecto   Bravecto   Bravecto    Bravecto     Bravecto
112,5 mg   250 mg        500mg      1000mg     1400 mg
   2-4,5                             1
>4,5-10                                           1
>10-20                                                              1
 >20-40                                                                                 1
>40-56                                                                                                   1

De kauwtabletten dienen niet gebroken of verdeeld te worden. Voor honden boven 56 kg lichaamsgewicht, dient een combinatie van twee tabletten te worden gebruikt die het beste bij het lichaamsgewicht past. Dien Bravecto kauwtabletten toe tijdens of rond een maaltijd. Bravecto is een kauwtablet die door de meeste honden goed wordt geaccepteerd. Als de tablet niet vrijwillig wordt opgenomen kan de tablet met voedsel of direct in de mond gegeven worden. Bij de toediening dient de hond in de gaten gehouden te worden om er zeker van te zijn dat de tablet wordt doorgeslikt.

Voor een optimale controle van een vlooieninfestatie, dient het diergeneesmiddel toegediend te worden met een interval van 12 weken. Voor een optimale controle van een tekeninfestatie is het tijdstip van een herhalingsbehandeling afhankelijk van de tekensoort.

Waarschuwingen

Parasieten moeten begonnen zijn met voeden op de gastheer om blootgesteld te worden aan fluralaner; het risico op overdracht van parasiet gebonden ziekten kan daarom niet worden uitgesloten. Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Omdat er geen informatie beschikbaar is dient het diergeneesmiddel niet gebruikt te worden bij pups jonger dan 8 weken en/of honden lichter dan 2 kg. Het product dient niet toegediend te worden met een interval korter dan 8 weken omdat de veiligheid bij een korter interval niet is onderzocht. Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Bewaar het product tot gebruik in de oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het product. Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling. Was de handen grondig met zeep en water direct na gebruik. Dracht, lactatie en vruchtbaarheid: Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden bij fok-, drachtige- en lacterende honden. Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie: Geen, voor zover bekend.

Fluralaner is sterk gebonden aan plasmaeiwitten en kan concurreren met andere sterk gebonden geneesmiddelen zoals non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) en het coumarinederivaat warfarine. Incubatie van fluralaner in de aanwezigheid van carprofen of warfarine in hondenplasma bij maximaal verwachte plasmaconcentraties leidde niet tot vermindering van de eiwitbinding van fluralaner, carprofen of warfarine. Tijdens klinische studies zijn er geen interacties waargenomen tussen Bravecto kauwtabletten voor honden en routinematig gebruikte diergeneesmiddelen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota): De veiligheid is bewezen bij fok-, drachtige- en lacterende dieren behandeld met een overdosering van 3 maal de aanbevolen maximale dosering. De veiligheid is bewezen bij pups met een leeftijd van 8-9 weken en een gewicht van 2,0-3,6 kg, behandeld met een overdosering tot 5 maal de aanbevolen maximale dosering tijdens 3 gelegenheden met een korter interval dan aanbevolen (interval van 8 weken). Het diergeneesmiddel werd goed verdragen door Collies met een deficiënt Multidrug-Resistance eiwit 1 (MDR 1 -/-) na eenmalige orale toediening van 3 maal de aanbevolen dosering.

Houdbaarheidstermijn
DHoudbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar.

Verpakking
Kartonnen doos met 1 aluminiumfolie blister geseald met een papier/PET aluminiumfolie deksel met 1 kauwtablet.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 113018 UDA

Caninsulin 2.5 ml

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Zie ook suikerziekte.
Er bestaan ook 10 ml  flacons, na inprikken zijn de flacons echter beperkt houdbaar. De 10 ml flacons worden dan ook alleen geadviseerd indien er meer dan 10IE per dag wordt gegeven.
De dosering zoals deze wordt gegeven blijkt in de praktijk veelal onjuist. Ook bij de hond blijkt het eigenlijk altijd raadzaam de dosering twee maal daags te geven. De dosering zal in elk geval individueel moeten worden vastgesteld. Het kan daarbij zeer nuttig zijn om door een bloedglucose curve per hond of kat vast te stellen wat de werkzaamheid van het insuline prepraat is.

Officiële bijsluitertekst

(bron: Fidin: caninsuline) 08-06-2010

Leverancier
Intervet/Schering-Plough Animal Health
Postbus 50
5830 AB  Boxmeer, NL
Telefoon: 0485 – 587654
Fax: 0485 – 587653

Farmaceutische vorm
Waterige suspensie voor injectie.

Samenstelling
Per ml: 40 I.E. gezuiverd varkensinsuline (30% amorf en 70% kristallijn zinkinsuline).

Eigenschappen
Caninsulin is een insulinepreparaat dat een kort en een lang werkend insuline bevat. Bij honden houdt de werkzaamheid 24 uur aan. Bij katten is de duur van de werkzaamheid korter; gemiddeld 12 uur. Het bevat varkensinsuline dat structureel gelijk is aan hondeninsuline.

Gebruik
Het nieuwe advies is om Caninsulin vóór het eerste gebruik krachtig te schudden zodat een homogene, melkachtige suspensie ontstaat. Eventuele vlokken en/of neerslag moeten dan weer in oplossing gaan. Als vlokken en/of neerslag niet in oplossing gaan, dan raden wij u aan het product niet te gebruiken en contact met ons op te nemen. Na aanprikken is het advies om, iedere keer voordat de insuline opgezogen wordt, het product zachtjes te schudden of licht te zwenken totdat opnieuw een homogene, melkachtige suspensie ontstaat.

Doeldier
Hond, kat.

Indicaties
Diabetes mellitus (suikerziekte).

Contra-indicaties
Het gebruik van progestagenen (oestrusremmers) bij diabetes mellitus patiënten wordt ontraden.

Dosering/Toediening
Caninsulin wordt subcutaan toegediend. De dosering verschilt per patiënt. Na een aanvangsdosering dient de onderhoudsdosering per dier te worden vastgesteld aan de hand van het bloedglucosegehalte. Na het vaststellen van de juiste onderhoudsdosering dient het glucosegehalte (bloed) regelmatig te worden gecontroleerd. – Hond: aanvangsdosering: eenmaal daags 1 I.E. per kg lichaamsgewicht (l.g.), vermeerderd met een gewichtsafhankelijke dosis (tot 10 kg; 1 I.E., 10-15 kg; 2 I.E., 15-20 kg; 3 I.E., boven 20 kg; 4 I.E.). Aanpassing van de dosering dient eens per 5 – 7 dagen stapsgewijs plaats te vinden, met een toe- of afname van ca. 10% van de dosering. – Kat: aanvangsdosering: 2-4 I.E. bij eenmaal daags behandelen. Bij katten kan het geïndiceerd zijn om tweemaal per dag Caninsulin toe te dienen. De aanvangsdosering is dan 0,25 – 0,5 I.E. per kg l.g. 2dd. De dosering kan stapsgewijs eenmaal per 5 – 7 dagen met een toe- of afname van ca. 0,5 I.E. worden aangepast. Voor gebruik de flacon zacht schudden (zwenken).

Waarschuwingen
Zorg voor een evenwichtig leefpatroon (voeding, beweging, voorkom stress). Voorzichtigheid is geboden met het gelijktijdig gebruik van corticosteroïden. Het verdient aanbeveling ovario-hysterectomie in overweging te nemen.

Houdbaarheidstermijn
Donker bewaren bij 2-8°C. Niet laten bevriezen. Aangeprikte flacons 6 weken houdbaar. Flacons rechtop bewaren.

Verpakking
Doosje met 10 flacons à 2,5 ml of 1 flacon à 10 ml.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 8094 UDA

Clavubactin 50, 250 en 500 mg

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Clavubactin is een combinatie van clavulaanzuur en het uiterste veilig breedspectrum antibioticum amoxicilline waartegen weinig resistentie voorkomt. Hoewel het dus zeer veilig is komt verstoring van de darmflora regelmatig voor. Indien dit te ernstig is dan is het verstandig de kuur te onderbreken en even contact op te nemen.

Officiële bijsluitertekst

(bron: Fidin 250mg 50mg 500 mg) 08-06-2010

Samenstelling
Bevat per tablet: 50, 250, 500 mg amoxicilline (als amoxicilline-trihydraat) en 12,5mg, 62,5mg,125mg clavulaanzuur (als kaliumclavulanaat).

Beschrijving
Amoxicilline is een semi-synthetisch penicilline met een bacteriële werking, behorend tot de groep van beta-lactam antibiotica. Clavulaanzuur is een beta-lactamaseremmer waarvan de structuur lijkt op die van een penicillinekern. Resistentie van bacteriën tegen antibiotica uit de penicillinegroep wordt meestal veroorzaakt door enzymen, beta-lactamasen geheten. Deze enzymen vernietigen het antibioticum voordat dit op de bacterie zelf kan inwerken. Beta-lactamase producerende stafylokokken zijn daarom ongevoelig voor amoxicilline. Onder gramnegatieve bacteriën zoals E. coli, Pasteurellaspecies en Salmonellaspecies worden ook regelmatig multipel resistente mutanten geïsoleerd. Het clavulaanzuur doorbreekt dit verdedigingsmechanisme van de bacterie door het beta-lactamase te inactiveren. Bij gelijktijdige toediening van amoxicilline en clavulaanzuur wordt de werkingsintensiteit en het werkingsspectrum van amoxicilline uitgebreid met bacteriën die resistent zijn ten gevolge van beta-lactamasevorming.

Indicaties
Clavubactin® tabletten zijn geschikt voor honden en katten met de volgende aandoeningen:

 • Huidinfecties (incl. oppervlakkige en diepe pyodermien) veroorzaakt door Stafylokokken (incl. beta-lactamase producerende stammen) en Streptokokken.
 • Urineweginfecties veroorzaakt door Stafylokokken (incl. beta-lactamase producerende stammen), Streptokokken, Escherichia coli (incl. beta-lactamase producerende stammen), Fusobactenum necrophorum en Proteus spp.
 • Luchtweginfecties veroorzaakt door Stafylokokken (incl. beta-lactamase producerende stammen), Streptokokken, Pasteurella spp. en Bordetella bronchiseptica.
 • Enteritiden veroorzaakt door Escherichia coli (incl. beta-lactamase producerende stammen), Proteus spp. en Salmonella spp. (incl. beta-lactamase producerende stammen).
 • Mondslijmvliesinfecties veroorzaakt door Clostridin, Corynebacterium, Stafylokokken (incl. beta-lactamase producerende stammen), Streptokokken, Bacterodes (incl. beta-lactamase producerende stammen), Fusobacterium necrophorum en Pasteurella spp.

Contra-indicaties
Niet toepassen bij dieren die overgevoelig zijn voor penicillinen.

Toedieningswijze & dosering
Uitsluitend voor orale toediening aan honden of katten. De dosering bedraagt 12,5 mg werkzame stof (= 10 mg amoxicilline + 2,5 mg clavulaanzuur) per kg lichaamsgewicht 2x daags. Bij hardnekkige infecties (o.a. luchtweginfecties) wordt aanbevolen de dosering te verdubbelen (25 mg/kg lichaamsgewicht 2x daags).

Behandelingsduur
5-7 dagen voor het merendeel van de infecties.
In chronische gevallen, waarbij veel weefselbeschadiging is opgetreden, verdient het aanbeveling de onderstaande behandelingsduur aan te houden:
Chronische huidinfecties 10-20 dagen
Chronische cystitis 10-28 dagen
Luchtweginfecties 7-10 dagen

Bewaring
Niet bewaren boven 30°C. Buiten bereik van kinderen bewaren.

REG NL
REG NL 9902

Registratiehouder:
Le Vet B.V., Oudewater

Distributeur
AST Farma B.V., Oudewater

Fabrikant
Losan Pharma GmbH, Neuenburg Duitsland

Clindoral

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Veilig antibioticum vooral geschikt voor bijvoorbeeld stafylokokken infecties van huid en botten, verder voor bijvoorbeeld toxoplasmose en babesiosis infecties.

Officiële bijsluitertekst

(bron: Fidin-Clindoral)

Leverancier
AST Farma
Willeskop 212
Postbus 110
3420 DC  Oudewater, NL
Telefoon: 0348-563434
Fax: 0348-563838

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet: clindamycinehydrochloride, overeenkomend met clindamycine 200 mg.

Eigenschappen
Antimicrobieel.

Doeldier
Hond.

Indicaties
infecties veroorzaakt door voor clindamycine gevoelige micro-organismen bij honden, met name:
behandeling van geïnfecteerde wonden, abcessen en infecties van de mondholte geassocieerd met Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum en Clostridium perfringens
osteomyelitis veroorzaakt door Staphylococcus aureus.

Contra-indicaties
Dieren met ernstige leveraandoeningen.

Bijwerkingen
Geen.

Dosering/Toediening
10 mg clindamycine per kg LG , 2 maal daags, gedurende minimaal 3-5 dagen;
naar gelang de klinische noodzaak bedraagt de therapie maximaal 28 dagen;
de behandeling van osteomyelitis tenminste 14 dagen voortzetten.

Wachttijdadvies
Niet van toepassing.

Waarschuwingen
Niet toedienen aan honden lichter dan 5 kg.

Houdbaarheidstermijn
Bewaarblister: 2 jaar

Verpakking
Kunststof/aluminium blister.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 5387 UDA

Clomicalm

Bijsluiter Clomicalm

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk:

Clomicalm remt de aanmaak en de invloed van stresshormonen zonder dat het normale gedrag hierdoor wordt beïnvloed. Hoewel dit diergeneesmiddel in Nederland alleen voor de hond is geregistreerd, is dit geneesmiddel ook zeer bruikbaar bij katten met stressgerelateerde problemen zoals bijvoorbeeld sproeien.

Officiële bijsluitertekst

(bron: Fidin-Clomicalm)

Leverancier
Novartis Consumer Health, Business Animal Health
Claudius Prinsenlaan 142
Postbus 3025
4714 ZG  Breda, NL
Telefoon:  076 – 5330020
Fax:  076 – 5330002

Farmaceutische vorm
Tabletten.

Samenstelling
Clomicalm 5 bevat per tablet 5 mg clomipraminehydrochloride. Clomicalm 20 bevat per tablet 20 mg clomipraminehydrochloride. Clomicalm 80 bevat per tablet 80 mg clomipraminehydrochloride.

Eigenschappen
Clomicalm bevat clomipraminehydrochloride. Clomicalm heeft een breed werkingsspectrum dankzij de blokkade van de heropname, door de neuronen, van zowel een serotonineheropnameremmer als een tricyclisch antidepressivum. De werkzame bestanddelen in vivo zijn clomipramine en de hoofdmetaboliet desmethylclomipramine. Zowel clomipramine als desmethylclomipramine dragen bij tot de effecten van Clomicalm: clomipramine is een krachtige en selectieve 5-HT-heropnameremmer, terwijl desmethylclomipramine een krachtige en selectieve noradrenalineheropnameremmer is. Het principe van het werkingsmechanisme van Clomicalm is de versterking van de werking van 5-HT en noradrenaline in de hersenen via remming van hun heropname door de neuronen. Daarnaast veroorzaakt clomipramine anticholinergische effecten door een antagonisme van de cholinergische muscarine-receptoren.

Doeldier
Hond.

Indicaties
Als ondersteuning bij de behandeling van met scheiding verbandhoudende afwijkingen welke zich als volgt manifesteren: kapotmaken, onzindelijkheid (ontlasting en urinering) en alleen in combinatie met gedragstherapie.

Contra-indicaties
Een bekende overgevoeligheid voor clomipramine en soortgelijke tricyclische antidepressiva. Mannelijke fokdieren.

Bijwerkingen
Clomicalm kan bij sommige honden sporadisch braken, verandering in de eetlust en lethargie veroorzaken. Braken kan worden verminderd door Clomicalm tezamen met een kleine hoeveelheid voer toe te dienen.

Dosering/Toediening
Clomicalm dient oraal te worden toegediend in een dosering van 1-2 mg/ kg twee maal daags, wat resulteert in een totale dagelijkse dosering van 2-4 mg/kg. Zie ook onderstaande tabel:

 Lichaamsgewicht in kg Tabletten 
 1,25 – 2,5 0,5 Clomicalm 5
 2,5 – 5 1 Clomicalm 5
 5 – 10 0,5 Clomicalm 20
 10 – 20 1 Clomicalm 20
 20 – 40 0,5 Clomicalm 80
 40 – 80 1 Clomicalm 80

Clomicalm kan met of zonder voer worden toegediend.
In de klinische proeven was een behandelingsduur van 2-3 maanden met Clomicalm in combinatie met gedragstherapie voldoende voor de behandeling van met scheiding verbandhoudende afwijkingen. In een enkel geval kan een langere behandeling nodig zijn. In die gevallen waar na twee maanden geen verbetering wordt waargenomen dient de behandeling  met Clomicalm te worden stopgezet.

Wachttijdadvies
Niet van toepassing.

Waarschuwingen
De werkzaamheid en veiligheid van Clomicalm is niet vastgesteld bij honden met een gewicht van minder dan 1,25 kg of honden van minder dan zes maanden oud.

Houdbaarheidstermijn
2 jaar.

Verpakking
Flesje met 30 tabletten.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
EU/2/98/007/001, EU/2/98/007/002, EU/2/98/007/003 UDA

Cortison

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Indien de medicatie in de juiste dosering wordt toegepast vervangt het bij de ziekte van Addison het natuurlijk door het lichaam niet meer aangemaakte eigen cortisol en is er dus geen sprake van bijwerkingen. Indien er wel sprake is van bijwerkingen dan is mogelijk de dosering niet juist.

Officiële bijsluitertekst

(bron: Fidin Cortison 25mg) 08-06-2010

Leverancier
Aesculaap
Postbus 35
5280 AA  Boxtel, NL
Telefoon:  0411 – 675915
Fax:  0411 – 686050

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet: cortisonacetaat 25 mg.

Eigenschappen
Zie inleiding.

Doeldier
Hond.

Indicaties
Substitutietherapie bij bijnierschorsinsufficiëntie.

Contra-indicaties
Geen.

Bijwerkingen
Afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers, verhoogde kans op septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking; katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing; osteoporose; remming van de lengtegroei van beenderen; huidatrofie; diabetes mellitus; polyurie, polydipsie, polyfagie; euforie; ulceraties in het gastro-intestinale systeem; pancreatitis; hyperlipidaemie; toename van de lipolysis; vettige infiltratie van de lever met steroïd hepatopathie; remming van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschors systeem; afname van de thyroïd synthese; toename van de parathyroïd synthese; Morbus Cushing.

Dosering/Toediening
Oraal. 0,5 mg cortisonacetaat per kg LG, twee maal daags. Dit komt overeen met 1 tablet Cortison 25 per 50 kg LG, twee maal daags.

Waarschuwingen
Niet toedienen aan honden lichter dan 12½ kg. Zowel de dosis als de zoutinname dienen nauwlettend te worden gecontroleerd door middel van het bepalen van natrium en kalium in het plasma, ten einde het ontstaan van hypertensie, oedeem of gewichtstoename te voorkomen.

Houdbaarheidstermijn
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen. Houdbaarheid: Zie verpakking.

Verpakking
Kliniekverpakking met 50×10 of 10×10 tabletten. Servicedoosjes worden bijgeleverd.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 4573 UDA.

Dexoral

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

De bijwerkingen zoals deze zijn vermeld zijn erg afhankelijk van de hoogte van de duur van de dosering. Indien een kat bijvoorbeeld om de 1 à 2 dagen een 1/2 tablet wordt gegeven dan zullen de bijwerkingen in de praktijk in het algemeen beperkt zijn. Ook indien deze dosering langdurig wordt gegeven.

Officiële bijsluitertekst

(bron: Fidin Dexoral) 08-06-2010

Leverancier
AST Farma
Willeskop 212
Postbus 110
3420 DC  Oudewater, NL
Telefoon: 0348-563434
Fax: 0348-563838

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet: dexamethason 0,5 mg.

Eigenschappen
Corticosteroid.

Doeldier
Hond, Kat.

Indicaties
Beide doeldieren:

 • Allergische aandoeningen van het respiratieapparaat, zoals bijvoorbeeld astma bronchiale;
 • Allergische dermatitis en met jeuk gepaard gaande dermatosen;
 • Inflammatoire aandoeningen van het locomotieapparaat, zoals arthritiden, tendinitis, tendovaginitis, arthrose, myositis en synovitis.

Contra-indicaties

 • virusinfecties;
 • diabetes mellitus;
 • osteoporose;
 • hartafwijkingen;
 • nierafwijkingen;
 • schimmelinfecties;
 • cornea ulcera;
 • brandwonden;
 • toedieningen in hoge doseringen aan drachtige dieren.

Bijwerkingen

 • Mogelijke abortus in het laatste derde deel van de dracht;
 • Afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: verhoogde kans op septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking;
 • Bijniersuppressie bij langer durende behandeling met kans op bijnierinsufficiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie;
 • Katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing;
 • Osteoporose;
 • Remming van de lengtegroei van beenderen;
 • Kans op diabetes mellitus;
 • Polyurie,
 • Polydipsie;
 • Polyphagie;
 • Euforie;
 • Ulceraties in het gastro-intestinale systeem;
 • Pancreatitis;
 • Hyperlipidaemie;
 • Toename van de lipolysis;
 • Vettige infiltratie van de lever met steroïd hepatopathie;
 • Remming van de hypothalamus-hypofyse systeem;
 • Afname van de thyroïd synthese;
 • Toename van de parathyroïd synthese.
 • Morbus Cushing;
 • Natriumretentie.

Dosering/Toediening
De dosering bij ingeven bedraagt:
Hond om 8.00 uur ‘s morgens en kat om 22.00 uur ‘s avonds doseren. Als aanvangsdosering kan de hoogst aangegeven doseringen worden toegediend; wanneer de verschijnselen onder controle zijn dient de gemiddelde dosering te worden aangehouden.

Acute aandoeningen

 • 0,05-0,06 mg dexamethason per kg lichaaamsgewicht per dag.

Chronische aandoeningen

 • 3 dagen 0,3 – 0,6 mg dexamethason per kg lichaamsgewicht per dag, vervolgens:
 • 5 dagen 0,15 – 0,3 mg dexamethason per kg lichaamsgewicht per dag, vervolgens:
 • 0,15 – 0,3 mg dexamethason per kg lichaamsgewicht om de andere dag. Met intervallen van een week wordt de dosering dan nog gehalveerd, tot de minimaal werkzame dosering wordt bereikt.

Wachttijdadvies
Niet van toepassing.

Waarschuwingen
Geen.

Houdbaarheidstermijn
2 jaar.

Verpakking

 • Polyethyleen flacon met 1000 tabletten.
 • PVC/aluminium blisterverpakking met 10 tabletten.
 • Kartonnen doos met 25 of 50 blisterverpakkingen.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 5186 UDA.

Diazepam 2mg, 5mg, 10mg

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Eigenschappen
Diazepam behoort tot de groep medicijnen die benzodiazepines worden genoemd. Deze geneesmiddelen onderdrukken het zenuwstelsel, waardoor angst afneemt, het dier rustiger wordt, spieren ontspannen en epileptische aanvallen worden onderdrukt.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van Diazepam bij honden, katten, konijnen, paarden, varkens, runderen, schapen en geiten.

Indicaties
Diazepam wordt gebruikt voor meerdere doeleinden. De indicaties zijn niet voor elke diersoort gelijk. Hier volgen een aantal voorbeelden van indicaties van Diazepam: Diazepam wordt gebruikt voor de behandeling van angst, opwinding, onbehandelbaarheid en kramptoestanden bij honden. Verder wordt Diazepam bij honden toegepast bij epilepsie en bij blaasproblemen. Ook wordt Diazepam toegepast om de eetlust op te wekken bij katten. Bij alle genoemde diersoorten kan Diazepam worden gebruikt om de dieren rustiger te maken.
Uw dierenarts zal uitleggen waarom uw dier wordt behandeld met Diazepam.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Voorzichtigheid is geboden met Diazepam bij dieren met ernstige verminderde nier- of leverfunctie en bij zwakke en oudere dieren. Terughoudendheid is geboden bij dieren in coma, dieren in shock en bij dieren met ernstige ademproblemen.
Diazepam kan het vermogen van werkende dieren beïnvloeden.
Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat Diazepam de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt. Bij de mens zijn aanwijzingen gevonden dat Diazepam schadelijk kan zijn tijdens de zwangerschap. Daarom is bij dieren terughoudendheid geboden met gebruik van Diazepam in het eerste trimester van de dracht.

Toediening en dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen.
De dierenarts kan kiezen uit tabletten, zetpillen en klysma’s om aan u mee te geven. Bij epilepsie wordt vaak gekozen voor Diazepam in zetpilvorm. Een injectie zal u niet zelf toedienen aan uw dier, dit wordt altijd door een dierenarts gedaan.

Bijwerkingen
Honden kunnen verschillend reageren op Diazepam. Honden kunnen onrustig worden, maar ook kan er slaperigheid ontstaan. Van te voren is niet precies aan te geven hoe uw hond zal reageren.
Het gedrag van katten kan veranderen tijdens het gebruik van Diazepam. Er zijn aanwijzingen gevonden dat Diazepam een verminderde leverfunctie kan veroorzaken bij katten. Totdat hierover meer bekend is, wordt geadviseerd terughoudend te zijn met het gebruik van Diazepam bij katten.
Bij paarden heeft Diazepam onder andere effect op de spieren. Spierzwakte en stijfheid kunnen beiden voorkomen bij het gebruik van Diazepam bij paarden.
Indien u bovenstaande verschijnselen bemerkt bij uw dier tijdens het gebruik van Diazepam, raadpleeg dan uw dierenarts.

Officiële bijsluitertekst

(bron: Fidin: diazepam 2mg, 5mg, 10mg) 08-06-2010

Leverancier
Aesculaap
Postbus 35
5280 AA  Boxtel, NL
Telefoon: 0411 – 675915
Fax: 0411 – 686050

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet: diazepam 2 mg.

Eigenschappen
Zie inleiding.

Doeldier
Hond en kat.

Indicaties
Sedatie en spierrelaxans bij: angst, opwinding, onhandelbaarheid, kramptoestanden.

Contra-indicaties
Geen.

Dosering/Toediening DIAZEPAM 2 mg TABLET
Oraal. Hond: éénmalig, 0,5 – 2 mg diazepam per kg LG. Dit komt overeen met éénmalig 1 tablet Diazepam 2 per 1 – 4 kg LG. Kat: éénmalig, 1 – 2 mg diazepam per kg LG. Dit komt overeen met éénmalig 1 tablet Diazepam 2 per 1 – 2 kg LG.
Dosering/Toediening DIAZEPAM 5mg TABLET
Oraal. Hond: éénmalig, 0,5 – 1,5 mg diazepam per kg LG. Dit komt overeen met éénmalig 1 tablet Diazepam 5 per 3 – 10 kg LG. Kat: éénmalig, 1 – 2 mg diazepam per kg LG. Dit komt overeen met éénmalig 1 tablet Diazepam 5 per 2½ – 5 kg LG.
Dosering/Toediening DIAZEPAM 10 mg TABLET
Oraal. Hond: éénmalig, 0,5 – 1,5 mg diazepam per kg LG. Dit komt overeen met éénmalig 1 tablet Diazepam 10 per 6 – 20 kg LG. Kat: éénmalig, 1 – 2 mg diazepam per kg LG. Dit komt overeen met éénmalig 1 tablet Diazepam 10 per 5 – 10 kg LG.

Waarschuwingen
Geen.

Houdbaarheidstermijn
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid
Zie verpakking.

Verpakking
Kliniekverpakking met 50×10 of 10×10 tabletten. Servicedoosjes worden bijgeleverd.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 4565 UDA.

Digoxin

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

De dosering blijkt in de praktijk per patiënt erg te verschillen. De opgegeven dosering voor de hond kan dan ook in praktijk veel te hoog blijken. De voornaamste bijwerking blijkt dan geen eetlust en volledige apathie te zijn. In niet acute situaties kan dan ook het best worden gestart met een 1/4 van de aangegeven dosering.

Officiële bijsluitertekst

(bron: Fidin Digoxine) 08-06-2010

Leverancier
Aesculaap
Postbus 35
5280 AA  Boxtel, NL
Telefoon: 0411 – 675915
Fax: 0411 – 686050

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
per tablet: digoxine 0,25 mg.

Doeldier
Hond en kat.

Indicaties
Hartdecompensatie; klepinsufficiëntie; ritmestoornissen: supra-venticulaire tachycardie.

Contra-indicaties
Nier- en leverstoornissen; verstoring van de kalium en calciumbalans.

Bijwerkingen
Bij overdosering: hartaritmiën, anorexie, braken, diarree, algemene malaise.

Dosering/Toediening
Oraal. 0,025 mg digoxine per kg LG per 24 uur, verdeeld over 2 à 3 doses. Dit komt overeen met 1 tablet Digoxine 0,25 per 10 kg LG per 24 uur, verdeeld over 2 à 3 doses.

Wachttijdadvies
Niet van toepassing.

Waarschuwingen
De marge tussen therapeutische dosering en toxische dosering is zeer smal, de dosering dient steeds individueel aangepast te worden op grond van klinische effectiviteit, de klinische verschijnselen en het vaststellen van de nier en leverfunctie. Combinatie van digoxine met furosemide leidt tot een gedaalde digoxine uitscheiding en daardoor tot een verhoogde plasmaspiegel van digoxine. De dosis digoxine dient te worden verminderd. De drinkwateropname dient gedurende de duur van de behandeling niet te worden beperkt.

Houdbaarheidstermijn
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen. Zie verpakking.

Verpakking
Kliniekverpakking met 25×10 of 10×10 tabletten. Servicedoosjes worden bijgeleverd.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
Reg. NL4559 UDA.

Drontal Dog Flavour

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk:

Met enige regelmaat komt het voor dat honden dit middel kort na inname uitspugen. Het ingeven van dit wormmiddel kan dan ook het best met een beetje voedsel gebeuren.

Officiële bijsluitertekst

(bron: Fidin Drontal Dog Flavour) 08-06-2010

Leverancier
Bayer Healthcare, Animal Health
Postbus 80
3640 AB  Mijdrecht, NL
Telefoon: 0297 – 280666
Fax: 0297 – 280209

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Elke tablet bevat 50 mg praziquantel, 144 mg pyrantelembonaat,  150 mg febantel en artificiële “beef flavour”.

Eigenschappen
Drontal Dog flavour is rondworm- en lintwormmiddel met als werkzame bestandddelen het tetrahydropyrimidinederivaat pyrantel (als embonaatzout), het pro-benzimidazole febantel en praziquantel, een partieel gehydrogeneerd pyrazinoisoquinoline derivaat. In deze combinatie ontstaat er een synergistisch effect van pyrantel en febantel tegen alle belangrijke nematoden (spoel-, haak- en zweepwormen) bij honden. In het bijzonder omvat het werkingsspectrum Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum en Trichuris vulpis. Het spectrum van praziquantel omvat alle belangrijke lintwormen die voorkomen bij de hond. In het bijzonder is praziquantel werkzaam tegen Taenia spp., Multiceps multiceps, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus en Echinococcus multilocularis. Praziquantel is actief tegen alle intestinale stadia van deze frequent voorkomende parasieten bij de hond. Pyrantel oefent als cholinerge agonist een nicotinerge werking uit. Door een depolariserende neuromusculaire blokkade leidt het tot spastische paralyse van de nematoden. De anthelmintische werkzaamheid van febantel berust op de remming van de polymerisatie van tubuline tot microtubuli. De hierdoor veroorzaakte structurele en functionele verstoringen van de stofwisseling van de parasiet leiden tot de uitputting van de energiereserve en hierdoor tot het afsterven van de parasiet na 2 tot 3 dagen. Praziquantel wordt zeer snel doorheen de wand van de parasiet geresorbeerd en wordt gelijkmatig verdeeld in de parasiet. Zowel in vitro als in vivo treedt zeer snel beschadiging van het tegument van de parasiet, wat leidt tot een dysregulatie van het metabolisme van de parasiet met sterfte.

Doeldier
Hond.

Indicaties
Rondworm- en lintwormmiddel voor honden. Voor de behandeling van mengbesmettingen van rondwormen en lintwormen veroorzaakt door Spoelwormen: Toxocara canis, Toxascaris leonina. Lintwormen: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp. Haakwormen: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum; Zweepwormen: Trichuris vulpis.

Contra-indicaties
Niet combineren met piperazine. Niet toedienen aan honden lichter dan 2,5 kg.

Bijwerkingen
Geen bekend.

Dosering/Toediening
Dosering: Eén tablet per 10 kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 15 mg febantel, 14,4 mg pyrantel embonaat en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht. Wijze van toediening: Orale toediening. De tabletten kunnen direct aan de hond worden toegediend of vermengd in voeder. Dieetmaatregelen zijn niet nodig. Behandelingsduur: Eénmalige toediening.

Waarschuwingen
In afwachting van verdere proeven tijdens de vroege drachtperiode, is het aangeraden Drontal niet te gebruiken tijdens de eerste helft van de dracht. Een overdosering van 10 maal de aanbevolen dosis Drontal Dog flavour werd zonder symptomen bij honden en pups verdragen.

Houdbaarheidstermijn
5 jaar.

Verpakking
Verpakkingen van 104 tabletten in aluminium-polyethyleen folie.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 8983 VRIJ.

Epikal

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk:

Ook bij de aangeven dosering komen al duidelijk bijwerkingen voor. Deze uiten zich voornamelijk als slapte. Indien de ernst van de epilepsie het toelaat altijd voorzichtig opbouwen dus.

Officiële bijsluitertekst 
(bron : ASTfarma-epikal) 23-07-2014

Samenstelling
Samenstelling per tablet: 300 mg kaliumbromide en rundvleessmaakstof.

Indicaties
Voedersupplement als ondersteuning bij het voorkomen van epilepsie bij honden.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
Geen gegevens beschikbaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Gebruik van dit middel dient in overleg met uw dierenarts te gebeuren. De dierenarts kan of zal verdere informatie verstrekken over het gebruik van Epikal® tabletten.

Toedieningswijze & dosering
Uitsluitend voor orale toediening aan honden. De aanbevolen dosering bedraagt 15 tot 40 mg kaliumbromide per kg lichaamsgewicht, 2x daags, tegelijkertijd met de voeding. Gedurende de behandeling dient de dagelijkse dosering voor elk individueel dier vastgesteld te worden.

Bewaring
Niet bewaren boven 25°C Buiten het bereik van kinderen bewaren
Verpakking Verpakking met 250 tabletten (25 blisters met 10 tabletten)

Status
06.2006

Fabrikant
Produlab Pharma, Raamsdonksveer

Felimazole

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk:

Uit de praktijk blijkt dat de dosering erg verschilt per individu en het aanbevolen bloedonderzoek is dan ook noodzakelijk.

Officiële bijsluitertekst

(bron: Fidin Felimazole) 08-06-2010

Leverancier
Janssen Animal Health Benelux
Postbus 90240
5000 LT  Tilburg, NL
Telefoon: 013 – 5837275
Fax: 013 – 5837372

Farmaceutische vorm
Omhulde tablet. Oranje, met een suikerlaagje omhulde biconvexe tabletten met een diameter van 5,5 mm.

Samenstelling
Actief bestanddeel: thiamazole 5 mg (Thiamazole is algemeen bekend als Methimazole).

Eigenschappen
Farmacodynamische eigenschappen
Thiamazole werkt door de blokkering van de biosynthese van het schildklierhormoon in vivo. De primaire werking bestaat er in om de binding van het jodide aan het enzym thyroïd peroxidase te verhinderen, waardoor de gekatalyseerde jodering van thyroglobuline en de synthese van T3 en T4 wordt voorkomen.
Farmacokinetische eigenschappen
Na orale toediening aan gezonde katten wordt thiamazole snel en volledig geabsorbeerd met een biologische beschikbaarheid van >75%. Er is echter een aanzienlijke variatie tussen dieren. De eliminatie van het middel in het plasma van de kat verloopt snel, met een halfwaardetijd van 4,5 – 5,0 uur.  Piekplasmaspiegels worden ongeveer 1 – 2 uur na dosering bereikt. De Cmax is tussen 1,6 – 1,9 µg/ml.Bij ratten werd aangetoond dat thiamazole weinig aan plasma-eiwitten gebonden wordt (5%); 40% was gebonden aan rode bloedcellen. Het metabolisme van thiamazole bij katten werd niet onderzocht maar bij ratten wordt thiamazole snel gemetaboliseerd in de schildklier. Ongeveer 64% van de toegediende dosis werd geëlimineerd in de urine en slechts 7,8% in de feces. Dit is in tegenstelling tot de mens waar de lever een belangrijke rol speelt in de metabole afbraak van het middel. Er wordt aangenomen dat de verblijftijd in de schildklier langer is dan in het plasma. Bij mensen en ratten is bekend dat het middel de placenta kan passeren en zich in de foetale schildklier concentreert.  Er is ook in een hoge mate een transfer naar moedermelk.

Doeldier
Katten.

Indicaties
Voor de stabilisatie van hyperthyroïdie bij katten vóór een chirurgische thyroïdectomie. Voor de langetermijn behandeling van feliene hyperthyroïdie.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij katten die lijden aan systeemziekten zoals een primaire leveraandoening of diabetes mellitus. Niet gebruiken bij katten met tekens van een auto-immuunziekte. Niet gebruiken bij dieren met stoornissen van de witte bloedcellen zoals neutropenie en lymfopenie. Niet gebruiken bij dieren met stoornissen van de plaatjes en coagulopathie (in het bijzonder trombocytopenie). Niet gebruiken bij zwangere of zogende katten. Niet gebruiken bij katten met een overgevoeligheid voor thiamazole of de hulpstof polyethyleenglycol.

Bijwerkingen
In een klinische veldstudie vertoonden ongeveer 20% van de katten een of andere vorm van bijwerking, meest voorkomend wanneer het middel lange tijd gebruikt werd voor de controle van hyperthyroïdie. In veel gevallen zijn de tekens licht en tijdelijk en zijn geen reden om de behandeling stop te zetten. De meer ernstige bijwerkingen zijn vooral reversiebel wanneer de medicatie wordt stopgezet. Bij dosissen van 10-15 mg per kat waren de klinische bijwerkingen  braken, gebrek aan eetlust/anorexie, lethargie, ernstige pruritus en excoriaties van het hoofd en de nek, bloedingsdiathesis en icterus als gevolg van hepatopathie, en hematologische abnormaliteiten (eosinofilie, lymfocytose, neutropenie, lymfopenie, lichte leukopenie, agranulocytose, trombocytopenie of hemolytische anemie).  Deze bijwerkingen verdwenen binnen 7 – 45 dagen na het stopzetten van de thiamazole therapie. De hematologie moet gevolgd worden wegens het gevaar voor leukopenie of hemolytische anemie. Bij elk dier dat tijdens de behandeling plotseling onwel lijkt, bijzonderlijk in het geval van koorts, moet een bloedmonster worden genomen voor routine hematologisch en biochemisch onderzoek. Dieren met neutropenie (aantal neutrofielen <2,5 x 109/l) moeten met profylactische bactericide antibacteriële middelen en ondersteunende therapie worden behandeld. Immunologische bijwerkingen (anemie, trombocytopenie, antinucleaire antilichamen in het serum) kunnen zich voordoen. De behandeling moet onmiddellijk gestopt worden en na een gepaste herstelperiode moet een alternatieve therapie worden overwogen. Bij knaagdieren werd na langdurige behandeling met thiamazole een toegenomen gevaar voor neoplasie in de schilklier aangetoond, maar er zijn geen bewijzen bij katten.

Dosering/Toediening
Uitsluitend voor orale toediening. Voor de stabilisatie van feliene hyperthyroïdie voorafgaand aan een chirurgische verwijdering van de schildklier, moet aanvankelijk één tablet van 5 mg ‘s morgens en ’s avonds worden toegediend. Dit zou in de meeste gevallen binnen de 3 weken tot een toestand van euthyroïdie moeten leiden. Voor de lange termijn behandeling van hyperthyroïdie moet één tablet van 5 mg per dag worden toegediend. Na 3 weken moet de dosis getitreerd worden op basis van de totale T4 in het serum. Als de concentratie hoger is dan de referentiewaarden van het laboratorium, moet de dosis verhoogd worden met 5 mg/dag. In dat geval moet de totale dagelijks dosis van 10 mg/dag in twee dosissen van 5 mg verdeeld worden en ‘s morgens en ’s avonds worden toegediend. De tabletten mogen niet gedeeld worden. Het moet het doel zijn om de laagst mogelijke dosis te bereiken. Een klein percentage van de katten kan een lagere dosis dan 5 mg/dag vereisen. In die gevallen moeten alternatieve wijzen van behandeling worden gezocht. Voor de lange termijn behandeling van hyperthyroïdie moet het dier levenslang behandeld worden. De hematologie, de biochemie en de totale T4 in het serum moeten vóór de behandeling en na 3 weken, 6 weken, 10 weken, 20 weken en vervolgens om de 3 maanden bepaald worden en zoals vereist moet de dosis getitreerd worden. De toegediende dosis mag niet meer dan 20 mg/dag bedragen.

Wachttijdadvies 
Niet van toepassing.

Waarschuwingen
Als meer dan 10 mg per dag vereist is, moeten de dieren bijzonder zorgvuldig worden gevolgd. Bij gebruik van het middel bij katten met een renale disfunctie dient de arts zorgvuldig het risico ten opzicht van het voordeel te evalueren. Wegens het effect dat thiamazole kan hebben op het verminderen van de glomerulaire filtratie, moet het effect van de behandeling op de nierfunctie van nabij gevolgd worden aangezien verergering van een onderliggende aandoening kan gebeuren.
Houdbaarheidstermijn  3 jaar.

Verpakking
Witte container van polyethyleen van lage densiteit, met een wit veiligheidsdeksel van polyethyleen van lage densiteit, met 100 tabletten.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 10211 UDA

Fludrocortison

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Bijwerkingen zijn niet van toepassing indien de correcte dosering bij de ziekte van Addison wordt gegeven.

Officiële bijsluitertekst 

(bron: Fidin Fludrocortison) 08-06-2010

Leverancier
Aesculaap
Postbus 35
5280 AA  Boxtel, NL
Telefoon: 0411 – 675915
Fax: 0411 – 686050

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet: fludrocortisonacetaat 62,5 microgram.

Eigenschappen
Zie inleiding.

Doeldier
Hond en kat.

Indicaties
Substitutietherapie bij bijnierschorsinsufficiëntie.

Contra-indicaties
Geen.

Bijwerkingen
Afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers, verhoogde kans op septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking; katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing; osteoporose; remming van de lengtegroei van beenderen; huidatrofie; diabetes mellitus; polyurie, polydipsie, polyfagie; euforie; ulceraties in het gastro-intestinale systeem; pancreatitis; hyperlipidaemie; toename van de lipolysis; vettige infiltratie van de lever met steroïd hepatopathie; remming van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschors systeem; afname van de thyroïd synthese; toename van de parathyroïd synthese; Morbus Cushing.

Dosering/Toediening
Oraal. 6,25 microgram fludrocortisonacetaat per kg LG, twee maal daags, te geven in combinatie met 0,05 gram keukenzout per kg LG. Dit komt overeen met 1 tablet Fludrocortison 0,06 per 10 kg LG, twee maal daags, te geven in combinatie met 0,05 gram keukenzout per kg LG.

Wachttijdadvies
Niet van toepassing.

Waarschuwingen
Niet toedienen aan honden of katten lichter dan 2,5 kg. Zowel de dosis als de zoutinname dienen nauwlettend te worden gecontroleerd door middel van het bepalen van natrium en kalium in het plasma, ten einde het ontstaan van hypertensie, oedeem of gewichtstoename te voorkomen.

Houdbaarheidstermijn
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid
Zie verpakking.

Verpakking
kliniekverpakking met 15×20 of 5×20 tabletten. Servicedoosjes worden bijgeleverd.
Registratienummer/Kanalisatiestatus REG NL 4737 UDA.

Furosemide

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

De dosering welke in de bijsluiter wordt opgegeven is een dosering voor langer gebruik. In acute situaties met name bij ernstige benauwdheid door vasthouden van vocht in het longweefsel ten gevolg van ernstige hartproblemen kunnen veel hogere doseringen worden toegepast (tot wel 5-10 mg per kg  elk 1/2- tot heel 1 uur).

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin Furosemide) 08-06-2010

Leverancier
Aesculaap
Postbus 35
5280 AA  Boxtel, NL
Telefoon: 0411 – 675915
Fax: 0411 – 686050

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet: furosemide: 40 mg.

Eigenschappen
Zie inleiding.

Doeldier
Hond en kat.

Indicaties
Oedeem van cardiale of renale oorsprong; ascites.

Contra-indicaties
Ernstige leverbeschadiging; nierfalen met anurie; hypokaliemie; hyponatriemie; hypovolemie.

Bijwerkingen
Niet van toepassing.

Dosering/Toediening
Oraal. 3 – 5 mg furosemide per kg LG per dag. Dit komt overeen met 1 tablet Furosemide 40 per 8 – 13 kg LG per dag.

Wachttijdadvies
NVT.

Waarschuwingen
Combinatie van furosemide en digoxine leidt tot een gedaalde digoxine uitscheiding en daardoor tot een verhoogde plasmaspiegel van digoxine. De dosis digoxine dient te worden verminderd. De drinkwateropname dient gedurende de duur van de behandeling niet te worden beperkt.

Houdbaarheidstermijn
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid
Zie verpakking.

Verpakking Kliniekverpakking
25×10 of 10×10 tabletten. Servicedoosjes worden bijgeleverd.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 4558 UDA

Kombitrim (Aescotrim 480)

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk:

Zeer veilig antibioticum, wat zelden verstoringen geeft van de darmflora en deze in de meeste gevallen zelfs  stabiliseert. Bij langdurig gebruik komt een enkele keer voor dat de traanproductie terugloopt wat zichtbaar wordt als vuile of zelfs pussige ogen, dit is een reden om direct contact met de dierenarts op te nemen.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin Aescotrim) 08-06-2010

Leverancier
Aesculaap
Postbus 35
5280 AA  Boxtel, NL
Telefoon: 0411 – 675915
Fax: 0411 – 686050

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet: sulfamethoxazol: 400 mg en trimethoprim: 80 mg.

Doeldier
Hond.

Indicaties
Luchtweginfecties, veroorzaakt door Pasteurella spp., streptokokken, stafylokokken of Klebsiella spp.; Maagdarmkanaalinfecties, veroorzaakt door voor de combinatie sulfamethoxazol / trimethoprim gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram; Urogenitaalinfecties veroorzaakt door stafylokokken, streptokokken, Escherichia coli of Proteus spp.; Huidinfecties veroorzaakt door streptokokken of stafylokokken; Panopthalmie veroorzaakt door gramnegatieve bacteriën.

Contra-indicaties
Ernstige leverafwijkingen en/of nierinsufficiëntie.

Bijwerkingen
Anaemie, leukopenie en thrombocytopenie; niet septische arthritis; keratoconjunctivitis sicca.
Dosering/Toediening Oraal. 25 mg sulfamethoxazol en 5 mg trimethoprim per kg LG per dag, gedurende minimaal 5 dagen. Dit komt overeen met 1 tablet Aescotrim® 480 per 16 kg LG per dag, gedurende minimaal 5 dagen.

Waarschuwingen
Niet toedienen aan honden lichter dan 4 kg.

Houdbaarheidstermijn
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid
Zie verpakking

Verpakking
Kliniekverpakking met 25×10 of 10×10 tabletten. Servicedoosjes worden bijgeleverd.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 7666 UDA

Marbocyl

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk:

Bijwerkingen zoals vermeld worden zelden gezien. Behalve soms invloed op de ontlasting, deze kan zowel slapper als steviger worden.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin Marbocyl 5 mg, 20 mg, 80 mg) 08-06-2010

Leverancier
Vétoquinol
Postbus 3191
5203 DD  Den Bosch, NL
Telefoon: 010 4980079
Fax: 0800 0249694

Farmaceutische vorm
Tablet. Deelbaar.

Samenstelling
20 mg marbofloxacine per tablet.

Eigenschappen
Marbocyl P 20 mg is een smakelijk tablet dat marbofloxacine bevat. Marbofloxacine is een bactericide antimicrobieel geneesmiddel behorende tot de groep van de fluorochinolonen. Marbofloxacine wordt, na orale toediening van de aanbevolen dosis (2 mg/kg) aan katten of honden, snel geabsorbeerd. Maximale serumspiegels van 1,5 µg/ml worden binnen de 2 uur bereikt. De biologische beschikbaarheid van marbofloxacine bedraagt ongeveer 100%. Het geneesmiddel, dat een geringe binding aan plasmaproteïnen (minder dan 10%) vertoont, wordt op ruime schaal in het organisme verspreid. Bij de meeste weefsels (lever, nieren, huid, longen, blaas, spijsverteringsorganen) zijn de concentraties hoger dan in het serum. De marbofloxacine wordt langzaam uitgescheiden (t1/2ß = 12 – 14 uren bij honden en 8 – 10 uren bij katten), hoofdzakelijk onveranderd, namelijk via de urine (2/3) en de faeces (1/3).

Doeldier
Hond.

Indicaties
Huidinfecties tengevolge van Staphylococcus spp. (S. aureus en S. intermedius), E. coli, Pasteurella multocida en Pseudomonas aeruginosa; Urineweginfecties tengevolge van Staphylococcus spp. (S. aureus en S. intermedius), Streptococcus spp, Enterobacteriaceae (E. coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae) en Pseudomonas aeruginosa; Luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella pneumoniae), Staphylococcus spp. (S. aureus, S. intermedius), Pseudomonas aeruginosa, Bordetella bronchiseptica en Streptococcus spp. Behandeling van: door gevoelige stammen veroorzaakte oppervlakkige en diepe pyodermieën (intertrigo, folliculitis, furunculosis, cellulitis); door gevoelige stammen veroorzaakte infecties van de hoge en lage urinaire tractus (IUT), eventueel in verband met een prostatitis of een epididymitis; door gevoelige stammen veroorzaakte luchtweginfecties.

Contra-indicaties
Dieren van reuzenrassen jonger dan 1 jaar en dieren lichter dan 800 gram.

Bijwerkingen
Tijdens de behandeling kunnen zich lichte nevenverschijnselen manifesteren, zoals braken, verweking van de ontlasting, wijziging in het drinkpatroon, tijdelijke hyperactiviteit. Deze bijwerkingen verdwijnen spontaan en nopen niet tot stopzetting van de behandeling.

Dosering/Toediening
2 mg marbofloxacine per kg lichaamsgewicht per dag oraal (één keer per dag in één keer in te nemen). Voor de pyodermieën is een behandeling vereist van minstens 5 dagen. Afhankelijk van de klinische ontwikkeling, kan de behandeling tot 40 dagen worden verlengd. Bij infecties van de lage urinewegen is een behandeling vereist van minstens 10 dagen. Ingeval van een met een prostatitis of een epididymitis geassocieerde infectie van de lage urinewegen of ingeval van een infectie van de hoge urinewegen kan de behandeling tot 28 dagen worden verlengd. Bij luchtweginfecties is een behandeling vereist van minstens 7 dagen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de aandoening, kan de behandeling tot 21 dagen worden verlengd.

Waarschuwingen
Bij een gelijktijdige orale toediening van ionen (aluminium, calcium, ijzer, magnesium), kan de biologische beschikbaarheid van marbofloxacine afnemen. Bij toediening samen met theophylline neemt de halfwaardetijd en aldus de plasmaconcentratie van theophylline toe. Vandaar dat bij gelijktijdige toediening van beide, de dosis van theophylline dient verminderd te worden.

Houdbaarheidstermijn
36 maanden. Niet bewaren boven 25º C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Verpakking
20 en 100 tabletten in blister.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 10237 UDA

Metocloprim

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk:

Vooral oudere dieren kunnen enkele uren na inname vreemd (ontremd) gedrag vertonen. Dit kan alarmerend zijn voor de eigenaar en onterecht als vergiftiging worden beoordeeld. Het is verstandig in deze gevallen de dosering dan te halveren of over meer keer daags te verdelen. Diarree wordt eigenlijk nooit gezien.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin Metocloprim) 08-06-2010

Leverancier
Aesculaap
Postbus 35
5280 AA  Boxtel, NL
Telefoon: 0411 – 675915
Fax: 0411 – 686050

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet: metoclopramidehydrochloride-monohydraat overeenkomend met metoclopramide 10 mg.

Eigenschappen
Zie inleiding.

Doeldier
Hond.

Indicaties
Frequent braken, maagdilatatie, chronische gastritis, duodeno-gastrale reflux en diarree gepaard gaande met atonisch maagdarmkanaal.

Contra-indicaties
Darmobstructies en -perforaties.

Bijwerkingen
Extrapyramidale verschijnselen, sufheid, diarree.

Dosering/Toediening
Oraal. 0,25 mg metoclopramidehydrochloride per kg LG, 4 maal daags. Dit komt overeen met 1 tablet Metocloprim 10 per 40 kg LG, 4 maal daags.

Waarschuwingen
Niet toedienen aan honden lichter dan 10 kg. Niet toepassen met atropine-achtige stoffen en phenothazines.

Houdbaarheidstermijn
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen houden.

Houdbaarheid
Zie verpakking.

Verpakking
Kliniekverpakking met 10×10 tabletten. Servicedoosjes worden bijgeleverd.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 5110 UDA

Metrazol

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Om het contact bij het toedienen van dit medicijn tot een minimum te beperken wordt aangeraden de tabletten alleen te delen met een tabletten splitter of te vergruizen met een pillen vergruizer.
De in de bijsluiter genoemde dosering is bedoeld voor infecties in het lichaam. Bij problemen van de darm kan met veel lagere doseringen worden volstaan.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin Metrazol) 08-06-2010

Leverancier
Aesculaap
Postbus 35
5280 AA  Boxtel,NL
Telefoon: 0411 – 675915
Fax: 0411 – 686050

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet 250 mg metronidazol.

Eigenschappen
Antimicrobieel. Zie inleiding.

Doeldier
Hond, kat.

Indicaties
Infecties door protozoën en obligaat anaërobe bacteriën zoals Clostridium spp. Bacteriële infecties van urogenitaalapparaat, mond/keelholte en huid veroorzaakt door voor metronidazol gevoelige bacteriën op geleide van een specifiek antibiogram.

Contra-indicaties
Leveraandoeningen.

Dosering/Toediening
Oraal, 50 mg metronidazol per kg l.g. per dag gedurende 5-7 dagen. Dit komt overeen met 1 tablet Metrazol per 5 kg l.g.

Waarschuwingen
In verband met in de literatuur omschreven teratogene effecten bij laboratoriumdieren wordt door Aesculaap het gebruik van metronidazol bij drachtige en zogende honden en katten afgeraden.

Houdbaarheidstermijn
Bewaren bij kamertemperatuur.

Verpakking
Kliniekverpakking met 10×10 tabletten. Servicedoosjes worden bijgeleverd.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 5757 UDA

Milbemax

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk:

Zeer veilig en breed werkzaam wormmiddel dat zelden bijwerkingen als spugen laat zien. Dit wormmiddel is ook verkrijgbaar in jaarverpakkingen en kan eventueel zonder bijkomende kosten per post worden besteld (zie ook Milbemax en Thuisbezorgen vlo en wormmiddelen).

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin Milbemax hond, Fidin Milbemax kat) 08-06-2010

Milbemax (honden)

Leverancier
Novartis Consumer Health, Business Animal Health
Claudius Prinsenlaan 142
Postbus 3025
4714 ZG  Breda, NL
Telefoon: 076 – 5330020
Fax: 076 – 5330002

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
1 tablet bevat 12,5 mg Milbemycine oxime en 125 mg Praziquantel.

Eigenschappen
Milbemycine oxime behoort tot de groep van de macrocyclische lactonen, geïsoleerd uit de gisting van Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus. Het is actief tegen mijten, tegen larvaire en volwassen stadia van nematoden alsook tegen de larven van Dirofilaria immitis.De werkzaamheid van milbemycine berust op de werking van neurotransmissie bij invertebraten: Milbemycine oxime, net als avermectines en andere milbemycines, vergroot bij nematoden en insecten de membraan permeabiliteit voor chloride ionen via de glutamaat afhankelijke chloride ion kanalen (gerelateerd aan GABAA en glycine receptoren bij vertebraten). Dit leidt tot hyperpolarisatie van de neuromusculaire membraan en een verslappende verlamming en dood van de parasiet.
Praziquantel is een geacetyleerd pyrazine-isoquinoline derivaat. Praziquantel is actief tegen cestoden en trematoden. Het wijzigt de permeabiliteit voor calcium (toevoer van Ca2+) van de membranen van de parasiet wat een onbalans veroorzaakt in de membraan structuur, dit leidt tot membraan depolarisatie en bijna gelijktijdig optredende contractie van de spieren (tetanische kramp), snelle vacuolisatie van het syncytiëel integument en daarop volgend optredende ontbinding van de huid (blaarachtig). Dit resulteert in een gemakkelijke afdrijving uit het maag- darmkanaal of de dood van de parasiet.

Doeldier
Hond.

Indicaties
Hond: de behandeling van menginfecties met volwassen cestoden en nematoden zoals:

 • Cestoden: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp.
 • Nematoden:Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis (Reductie van het infectie niveau).
 • Angiostrongylus vasorum (Reductie van het infectie niveau; zie speciale behandelingsschema).

Het product kan ook worden ingezet bij de preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis), wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden nodig is.

Contra-indicaties
Niet toedienen aan honden die minder dan 5 kg wegen.

Bijwerkingen
In zeer zeldzame gevallen zijn na het toedienen van het diergeneesmiddel systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen en ataxie) en/of gasto-intestinale verschijnselen (zoals braken, diarree, verlies van eetlust en kwijlen) waargenomen.

Dosering/Toediening
Minimum aanbevolen dosering: 0,5 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg worden éénmalig oraal toegediend. Het product toedienen met of na wat eten. Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de hond,  is de praktische dosering als volgt:

Gewicht (KG) Tabletten 
5 – 25 1
25 – 50 2
50 – 70 3

In die gevallen waarbij preventie tegen hartworm ziekte wordt toegepast en waarbij gelijktijdig behandeling tegen lintworm vereist is, kan Milbemax het monovalent product vervangen voor de preventie van hartworm ziekte.
Voor Angiostrongylus vasorum infecties, milbemycine oxime 4 maal toedienen met een interval van een week. Het wordt aanbevolen om, wanneer een behandeling tegen cestoden aangewezen is, éénmalig MILBEMAX toe te dienen en daarna te vervolgen met een monovalent product dat alleen milbemycine oxime bevat gedurende de drie overige wekelijkse behandelingen.

Waarschuwingen
Studies met milbemycine oxime geven aan dat de veiligheidsmarge bij Collies en bepaalde aanverwante hondenrassen minder is dan bij andere rassen. Bij deze honden moet de aanbevolen dosering strikt worden gevolgd. De tolerantie bij jonge puppy’s van deze rassen voor Milbemax is niet onderzocht. De klinische verschijnselen bij Collies zijn gelijkaardig aan diegene die gezien worden bij overdosering in de globale hondenpopulatie.

Houdbaarheidstermijn
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar.

Verpakking
Doos met 2 tabletten in blister. Doos met 4 tabletten in blister. Doos met 10 tabletten in blister. Doos met 20 tabletten in blister. Doos met 50 tabletten in blister. Doos met 100 tabletten in blister. Mogelijk zullen niet alle verpakkingsgroottes worden vermarkt.
Registratienummer/Kanalisatiestatus REG NL 10091 UDA.

Milbemax (katten)

Productnaam
Milbemax (katten).

Farmaceutische vorm
Filmomhulde tablet.

Samenstelling
1 tablet bevat 16 mg Milbemycine oxime en 40 mg Praziquantel.

Doeldier
Kat.

Indicaties Kat
De behandeling van menginfecties met onvolwassen en volwassen cestoden en nematoden zoals:

 • Cestoden: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis.
 • Nematoden: Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati.

Het product kan ook worden ingezet bij de preventie van hartworminfectie (Dirofilaria immitis), wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden nodig is.

Contra-indicaties
Niet toedienen aan katten die minder dan 2 kg wegen.

Bijwerkingen
In zeer zeldzame gevallen, in het bijzonder bij jonge katten, zijn na het toedienen van het diergeneesmiddel systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertrillingen en ataxie) en/of gasto-intestinale verschijnselen (zoals braken en diarree) waargenomen.

Dosering/Toediening
Minimum aanbevolen dosering: 2 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg worden éénmalig oraal toegediend. Het product toedienen met of na wat eten. Dit geeft een optimale bescherming tegen hartworm ziekte. Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de kat, is de praktische dosering als volgt:

Gewicht Tabletten
2 – 4 0,5
4 – 8 1
8 – 12 1,5

Milbemax kan ingezet worden in een programma ter preventie van hartworm ziekte, wanneer gelijktijdig een behandeling tegen lintworm nodig is. Gedurende een maand is Milbemax preventief tegen hartworm ziekte. Als er regelmatig een behandeling ter preventie van hartworm ziekte wordt ingezet, heeft een monovalent product de voorkeur.

Waarschuwingen
Geen.

Houdbaarheidstermijn
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar. Houdbaarheid van gehalveerde tabletten is 6 maanden.

Verpakking
Doos met 2 tabletten in blister. Doos met 4 tabletten in blister. Doos 10 tabletten in blister. Doos met 20 tabletten in blister. Doos met 50 tabletten in blister. Doos met 100 tabletten in blister. Mogelijk zullen niet alle verpakkingsgroottes worden vermarkt.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 10093 UDA.

Moderin 2mg

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Methylprednisolon (moderin) heeft een korte werkingsduur. Hierdoor heeft het geven van methylprednisolon meer een stootsgewijs karakter. Zeker als het om de dag wordt gegeven. Deze alternerende dosering bepaald samen met de hoogte van de doseringen in sterke mate het optreden van eventuele bijwerkingen.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin Moderin 2mg) 08-06-2010

Leverancier
Pfizer Animal Health
Postbus 37
2900 AA  Capelle a/d IJssel, NL
Telefoon: 010 – 4064600
Fax: 010 – 4064293

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet 2 mg methylprednisolon.

Eigenschappen
Methylprednisolon geeft een afdoende anti-inflammatoire werking bij gebruik in lage doses, met een goede verdeling tussen anti-inflammatoire werking en mineraal-corticoïde activiteit. Zout- en waterretentie zijn relatief gering. Snel verlichting van de pijn, afnemen van de zwelling of ontsteking en verbetering van de motoriek.

Doeldier
Hond, kat.

Indicaties
Orthopedische en inflammatoire aandoeningen van het bewegingsapparaat: spier-, gewrichts-, skeletaandoeningen, veroorzaakt door trauma en reuma en als adjuvans bij de therapie van aandoeningen zoals arthritis, synovitis, myositis en tendinitis. Toxi-infectieuze aandoeningen: acute infecties in combinatie met specifieke antimicrobiële therapie. Allergische aandoeningen: van de respiratoire tractus: astma bronchiale; van de huid: allergische dermatitis, urticaria, dermatosen in combinatie met pruritis.

Contra-indicaties
Virusinfecties, diabetes mellitus, osteoporose, hartafwijkingen, nierafwijkingen, schimmelinfecties, cornea ulcera, brandwonden, toediening in hoge doseringen aan drachtige dieren.

Bijwerkingen
Mogelijke abortus in het laatste derde deel van de dracht; afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: verhoogde kans op septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking; bijniersuppressie bij langer durende behandeling met kans op bijnierinsuffiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie; katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing; osteoporose; remming van de lengtegroei van beenderen; huidatrofie; diabetes mellitus; polyurie, polydipsie; polyfagie; euforie; ulceraties in het gastro-intestinale systeem; pancreatitis; hyperlipidemie; toename van de lipolysis; vettige infiltratie van de lever met steroïd hepatopathie; remming van het hypothalamus-hypofyse-bijniersschorssysteem; afname van de thyroïd synthese; toename van de parathyroïd synthese; morbus Cushing.

Dosering/Toediening
Oraal. Bij acute aandoeningen: 0,05-0,6 mg methylprednisolon per kg l.g. per dag. Bij chronische aandoeningen: 0,3-0,6 mg methylprednisolon per kg l.g. per dag gedurende 3 dagen; vervolgens 0,15-0,3 mg methylprednisolon per kg l.g. per dag gedurende 5 dagen; vervolgens 0,15-0,3 mg methylprednisolon per kg l.g. om de andere dag; met intervallen van een week wordt de dosering gehalveerd, tot de minimaal werkzame dosering is bereikt. Hond om 8.00 uur ‘s morgens en kat om 22.00 uur ”s avonds doseren in verband met het verschil in dagritme.

Houdbaarheidstermijn
5 jaar, indien bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).

Verpakking
Pot à 1000 tabletten.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 7905 UDA

Phenoral 12,5 en 50 mg

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Phenoral onderdrukt de elektrische activiteit van de hersenen. In hogere dosering kan het als een slaap middel werken. Bij lager doseringen kan het ontremmend werken en daardoor onrust veroorzaken. Daarnaast wordt vaak een toegenomen eetlust en dorst gezien. Alleen in zéér hoge doseringen bestaan er echte risico’s. Aangezien de lever zich aanpast aan het gebruik van phenobarbital moet de dosering na enige maanden vaak worden aangepast. Bij hogere doseringen (vanaf 4mg/kg 2 x daags) of bij langdurig gebruik kan het best de leverfunctie en de bloedspiegel worden gecontroleerd. Bij epilepsie is het belangrijk te beseffen dat er geen maximum dosering is. Zolang de hond niet slaperig is mag de dosering bij onvoldoende effect op de epilepsie gedurende korte of langer tijd worden verhoogd.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin Phenoral 12,5mg, 50mg) 08-06-2010

Samenstelling
Werkzaam bestanddeel per tablet: Fenobarbital 12.5 en 50 mg. Hulpstoffen: Smaakstof 201627, mikrokristallijne cellulose, lactose monohydraat, natriumzetmeel- glycollaat (type A), colloïdaal watervrij siliciumdioxide en magnesiumstearaat.

Beschrijving
Het laten meten van bloedspiegels is een voorwaarde voor een verantwoord te voeren therapie. De als therapeutisch werkzaam geachte spiegel van fenobarbital ligt tussen de 15-40 µg/ml. Ten gevolge van verschillen in de uitscheiding van fenobarbital en verschillen in gevoeligheid onder patiënten kunnen de uiteindelijk werkzame doseringen aanzienlijk variëren (van tweemaal daags 1 mg tot 15 mg/kg lichaamsgewicht). Bij een te gering therapeutisch effect kan de dosering in stappen van 20% verhoogd worden.

Indicaties
Behandeling van de ideopathische vorm van gegeneraliseerde epilepsie bij honden.

Contra-indicaties
Ernstige leverstoornissen. Overgevoeligheid voor barbituraten.

Toepassing
Diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: hond.

Toedieningswijze & dosering
Uitsluitend voor orale toediening aan honden.

Dosering
De aanbevolen startdosering bedraagt tweemaal daags 2,5 mg fenobarbital per kg lichaamsgewicht. Eventuele aanpassing van deze dosering kan het beste plaats vinden op basis van klinische effectiviteit, bloedspiegels en het optreden van ongewenste bijwerkingen.

Waarschuwingen
Voorzichtigheid is geboden bij lever- en/of nierfunctiestoornissen, hypovolemie, anemie en aandoeningen van het hart en de ademhalingswegen. De kans op hepatotoxische bijwerkingen kan worden verminderd en het optreden hiervan kan worden uitgesteld door een zo laag mogelijke effectieve dosering te gebruiken. Het verdient aanbeveling de klinische pathologie van de patiënt de eerste keer 2-3 weken na aanvang van de therapie en vervolgens elke 4-6 maanden te onderzoeken. Van belang is verder te weten dat door de effecten van hypoxie etc. er een verhoging aan leverenzymen wordt waargenomen na een epileptische aanval. Bij langdurige therapie met fenobarbital treedt gewenning en afhankelijkheid op, die bij plotselinge staken van de therapie kan leiden tot een spontane terugkeer van verschijnselen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Fenobarbital kan bij hepatotoxiciteit niet-pathologische veranderingen te zien geven bij onderzoek van leverfuncties. De plasma-activiteit van serum alkalisch fosfatase en transaminasen neemt toe bij voortgezette therapie. De eigenaaar van de hond dient op het hart gedrukt te worden dat voor een succesvolle therapie de toedieningen elke dag op hetzelfde tijdstip gegeven dienen te worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Vermijdt het contact met dit middel bij bekende overgevoeligheid voor deze stoffen of nadat u geadviseerd bent niet met deze middelen om te gaan. In geval van accidentele inname dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en hem de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Gebruik tijdens dracht
Studies bij laboratoriumdieren duiden op een werking van fenobarbital tijdens de prenatale groei, met name blijvende veranderingen in de seksuele ontwikkeling. De veiligheid van het diergeneesmidddel is niet bewezen tijdens dracht van honden en het risico dat de medicatie een verhoging van het aantal aangeboren afwijkingen veroorzaakt moet worden afgewogen tegen het risico van het achterwege laten van de behandeling tijdens de dracht. In geval van dracht wordt het staken van de medicatie ontraden, echter dient wel de dosering zo laag mogelijk te worden gehouden. Fenobarbital passeert de placenta en bij hoge doseringen zijn (reversibele) ontwenningsverschijnselen bij pasgeborenen niet uit te sluiten. Fenobarbital gaat over in de moedermelk en bij zogen dient gecontroleerd te worden op ongewenste sedatief. Toepassing tijdens dracht en lactatie dient uitsluitend plaats te vinden overeenkomstig een baten/risicobeoordeling van de behandelende dierenarts.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Symptomen: depressie van het centrale zenuwstelsel zich uitend in slaap tot aan coma. Ademhalingsproblemen.

Procedures
Behandeling van overdosering kan, indien nodig, bestaan uit maagspoelen met achterlating van actieve kool en beademing met zuurstof in geval van hypoxie door stilstand van de ademhaling.

Antidota
Alhoewel minder effectief dan zuurstof, kunnen analgetica (zoals doxapram) het ademhalingscentrum stimuleren.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
De werking van fenobarbital kan verstrekt worden door andere middelen met een centraal depressieve werking, zoals narcotische analgetica, fenothiazines, antihistaminica en chloramfenicol. Fenobarbital geeft leverinductie: dit kan leiden tot een veranderde farmacokinetiek van gelijktijdig gebruikte diergeneesmiddelen zoals andere anti-epileptica, chloramfenicol, corticosteroïden, doxycycline, betablokkers, metronidazol. De betrouwbaarheid van orale anticonceptiva is minder. Fenobarbital kan de absorptie van griseofulvine verminderen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan
Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggeworpen te worden. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen ter bescherming van het milieu.

Bijwerkingen
Bij aanvang van de therapie kunnen ataxie, slaperigheid, loomheid en duizeligheid optreden; deze effecten kunnen in sommige gevallen gedurende de volledige duur van de behandeling blijven bestaan. Polyurie, polydipsie en polyfagie kunnen optreden bij gemiddelde of hogere therapeutisch werkzame serumconcentraties; deze verschijnselen kunnen verminderd worden door de inname van voedsel en water te verlagen. Sedatie en ataxie treden vooral op bij de hogere concentraties van werkzame serumspiegels. Bij langdurig gebruik kan er hepatotoxiciteit optreden (plasmaconcentraties >30-40 µg/ml). Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Bewaring
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Niet te gebruiken na de vervaldatum.

Verpakking
500 tabletten van 12.5 of 50 mg

REG NL
REG NL 10440

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien
23/03/2007

Registratiehouder
AST Beheer B.V., Oudewater

Fabrikant
LelyPharma BV, Lelystad

Prednisolon tablet

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

In de praktijk blijken de bijwerkingen doseringsafhankelijk. Met name dagelijkse doseringen van 1 mg per kg of hoger geven bij langer gebruik duidelijk bijwerkingen. Doseringen die om de dag gegeven worden en lager liggen dan 0,5 mg per kg blijken vaak wel langdurig te worden verdragen. Al valt vaak wel een toegenomen eetlust op.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin prednisolon) 08-06-2010

Leverancier
Aesculaap
Postbus 35
5280 AA  Boxtel, NL
Telefoon: 0411 – 675915
Fax: 0411 – 686050

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet: prednisolon 5 mg.

Eigenschappen
Zie inleiding.

Doeldier
Hond en kat.

Indicaties
Allergische aandoeningen van het respiratie apparaat of de huid. Aspecifieke met jeuk gepaard gaande dermatosen. Verlammingstoestanden in het verloop van de ziekte van Carre.

Contra-indicaties
Virusinfecties; diabetes mellitus; osteoporose; hartafwijkingen; nierafwijkingen; schimmelinfecties; cornea ulcera; brandwonden; toedienen in hoge doseringen aan drachtige dieren.

Bijwerkingen
Afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers, verhoogde kans op septicaemie en septische cystitis, maskering van infecties, immunosuppressieve werking; katabolisme met als gevolg: spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing; osteoporose; remming van de lengtegroei van beenderen; huidatrofie; diabetes mellitus; polyurie, polydipsie, polyfagie; euforie; ulceraties in het gastro-intestinale systeem; pancreatitis; hyperlipidaemie; toename van de lipolysis; vettige infiltratie van de lever met steroïd hepatopathie; remming van het hypothalamus-hypofyse-bijnierschors systeem; afname van de thyroïd synthese; toename van de parathyroïd synthese; morbus Cushing; mogelijke abortus in het laatste (3de) deel van de dracht; bijniersuppressie bij langer durende behandeling, met kans op bijnierinsufficiëntie bij stress en bij acuut stoppen van de therapie.

Dosering/Toediening
Oraal. Bij acute aandoeningen: 0,5-4 mg prednisolon per kg LG, per dag. Dit komt overeen met 1 tablet Prednisolone 5 per 1 – 10 kg LG, per dag. Bij chronische aandoeningen: 2-4 mg prednisolon per kg LG per dag gedurende 3 dagen. Dit komt overeen met 1 tablet Prednisolone 5 per ½ – 1 kg LG per dag, gedurende 3 dagen. Vervolgens 1-2 mg prednisolon per kg LG per dag, gedurende 5 dagen; vervolgens 1-2 mg prednisolon per kg LG om de andere dag. Met intervallen van een week wordt de dosering dan nog gehalveerd, tot de minimaal werkzame dosering wordt bereikt. In verband met het verschil in dagritme honden bij voorkeur ‘s morgens rond 8.00 uur en de kat bij voorkeur ‘s avonds rond 22.00 uur doseren.

Waarschuwingen
Geen.

Houdbaarheidstermijn
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen. Houdbaarheid: zie verpakking.

Verpakking
Kliniekverpakking met 50×10 of 10×10 tabletten. Servicedoosjes worden bijgeleverd.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 4749 UDA.

Prednisolon injectie/vloeibaar

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Voor veel katten eigenaren blijkt het moeilijk tabletten in te geven. Hoewel de pillen vergruizer uitkomst kan bieden is het geven van injectie vloeistof ook een mogelijkheid. Indien zelf injectie toedienen lastig blijkt kan het middel eventueel ook via het voer gegeven worden!

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin Prednisolon) 08-06-2010
Diergeneesmiddel UDD

Samenstelling
Bevat per ml: prednisolonacetaat 25 mg. Injectievloeistof voor intramusculaire en intra-articulaire toediening aan honden en katten. SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.

Indicaties
Allergische aandoeningen van het respiratie-apparaat; – allergische dermatitis en met jeuk gepaard gaande dermatosen; – orthopedische aandoeningen, zoals arthritiden, bursitis, tendinitis, tendovaginitis, arthrose, myositis en synovitis; – rheumatoire aandoeningen.

Contra-indicaties
Virusinfecties, diabetes mellitus, osteoporose, hartafwijkingen, nierafwijkingen, schimmelinfecties, cornea ulcera, brandwonden, toedieningen in hoge doseringen aan drachtige dieren.

Toedieningswijze & dosering
Intramusculair of intra-articulair. Bij intra-articulaire toediening dient een hoeveelheid vocht uit het gewricht te worden gezogen, gelijk aan de te injecteren hoeveelheid. Intramusculair: 0,1-0,4 ml per 5 kg lichaamsgewicht per dag (= 0,5 – 2 mg prednisolonacetaat per kg LG per dag). Intra-articulair: 1 ml (= 25 mg prednisolonacetaat) per gewricht per dag.

Waarschuwingen
Een langdurige therapie mag niet abrupt gestaakt worden, maar dient door toedienen van degressieve dosis beëindigd te worden.

Bijwerkingen
Abortus in het laatste derde deel van de dracht; – afnemende weerstand tegen alle ziekteverwekkers: septicaemie en septische cystitis, maskerring van infecties, immunosuppressieve werking; – bijniersuppressie bij langer durende behandeling, met bijniersufficiëntie bij belasting van het dier zoals stress en bij acuut stoppen van de therapie; – katabolisme met als gevolg spieratrofie, myopathie en vertraging van de wondgenezing; – osteoporose; – remming van de lengtegroei van beenderen; – huidatrofie – diabetes mellitus; – polyurie, polydipsie; – polyfagie; – euforie; – ulceraties in het gastro-intestinale systeem; – pancreatitis – hyperlipidaemie; – toename van de lipolysis; – vettige infiltratie van de lever door steroïd hepatopathie; – remming van hypothalamus-hypofyde-bijnierschorssysteem; – afname van de thyroïdsynthese; – toename van de parathyroïdsynthese; – morbus Cushing.

Bewaring
Bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren. Aangeprikte flacon: 30 dagen bij kamertemperatuur (15-25°C).

Verpakking
Flacon met 50 ml.

REG NL
REG NL 3414

Registratiehouder
AST Beheer BV, Oudewater

Fabrikant
Produlab Pharma, Raamsdonksveer

Previcox

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Deze ontstekingsremmer/ pijnstiller grijpt op een andere plek in het lichaam aan en werk dus wezenlijk anders. Alleen door proberen kan beoordeeld worden of deze voor uw hond geschikt is. Als voornaamste bijwerking wordt in de praktijk slaap gezien. Dit kan ook zijn omdat dieren die pijnvrij zijn beter en daardoor dieper slapen. Zie ook nieuws.

Officiële bijsluitertekst

(bron: Fidin Previcox) 08-06-2010

Leverancier
Merial
Postbus 2009
1990 AA  Velserbroek, NL
Telefoon: 023 – 5201080
Fax: 023 – 5201088

Farmaceutische vorm
Kauwtabletten. Geelbruine, ronde, convexe tabletten met breukgleuf en gravering.

Samenstelling
Elke tablet bevat 57 mg firocoxib of 227 mg firocoxib; Hulpstoffen: IJzeroxiden (E172), Karamel (E150d).

Eigenschappen
Na orale toediening van de aanbevolen dosis van 5 mg per kg lichaamsgewicht aan honden wordt firocoxib snel geresorbeerd en is de tijd tot de maximale concentratie (Tmax) 1,25 (± 0,85) uur. De piekconcentratie (Cmax) is 0,52 (± 0,22) µg/ml (equivalent aan ongeveer 1,5 µM), de oppervlakte onder de curve (AUC0-24) is 4,63 (± 1,91) µg x uur/ml, en de orale biobeschikbaarheid is 36,9 (± 20,4) procent. De eliminatie halfwaardetijd (t1/2) is 7,59 (± 1,53) uur. Firocoxib is voor ongeveer 96% gebonden aan plasma-eiwitten. Na meerdere orale toedieningen wordt de steady-state bereikt bij de derde dagelijkse dosis. Firocoxib wordt overwegend in de lever gemetaboliseerd door de-alkylatie en glucuronidatie. De eliminatie is voornamelijk via de gal en de gastrointestinale weg. Farmacotherapeutische groep: Anti-inflammatoire en antireumatische producten, niet steroïdaal. ATCvet code: QM01AH90. Firocoxib is een niet steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID), behorende tot de Coxibgroep, dat werkt door een selectieve inhibitie van cyclooxygenase-2 (COX-2) gemedieerde prostaglandine synthese. COX-2 is de isoform van het enzym waarvan werd aangetoond dat het wordt geïnduceerd door pro-inflammatoire stimuli en waarvan wordt verondersteld dat het voornamelijk verantwoordelijk is voor de synthese van prostaglandine mediatoren voor pijn, ontsteking en koorts. Coxibs vertonen daarom analgetische, anti-inflammatoire en antipyretische eigenschappen. Van COX-2 wordt ook aangenomen om betrokken te zijn bij ovulatie, nidatie, sluiting van de ductus arteriosus, en bij functies van het centraal zenuwstelsel (inductie van koorts, pijnperceptie en cognitieve functies). In in vitro analyses van het volledige bloed bij honden vertoont firocoxib ongeveer een 380-voudige selectiviteit voor COX-2 t.o.v. COX-1. De concentratie van firocoxib die vereist is om 50% van het COX-2 enzym te inhiberen (i.e. de IC50) is 0,16 (± 0,05) µM, terwijl de IC50 voor COX-1 56 (± 7) µM is.

Doeldier
Honden.

Indicaties
Voor de verlichting van pijn en ontsteking geassocieerd met osteoarthritis in honden. Voor de verlichting van post-operatieve pijn en ontsteking geassocieerd met weke delen chirurgie bij honden.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij drachtige of lacterende teven. Niet gebruiken bij dieren jonger dan 10 weken oud of bij dieren die minder dan 3 kg wegen. Niet gebruiken bij dieren die lijden aan een maagdarmbloeding, met afwijkende bloedwaarden of met stollingsstoornissen. Bijkomend geen corticosteroïden of andere NSAID’s gebruiken.

Bijwerkingen
Braken en diarree werden incidenteel opgemerkt. Deze reacties zijn in het algemeen van voorbijgaande aard en omkeerbaar wanneer de behandeling wordt gestopt. Indien bijwerkingen optreden zoals braken, regelmatige diarree, occult bloed in de faeces, plots gewichtsverlies, anorexie, lethargie of achteruitgang van de biochemische parameters van nier of lever, moet het gebruik van het product worden gestopt en moet het advies van een dierenarts worden ingeroepen.

Dosering/Toediening
Orale toediening. Osteoartritis: Dien eenmaal daags 5 mg per kg lichaamsgewicht toe zoals weergegeven in de onderstaande tabel. De tabletten kunnen met of zonder voedsel toegediend worden. De duur van de behandeling is afhankelijk van de respons die wordt gezien. Aangezien de veldstudies gelimiteerd waren tot 90 dagen, moet een behandeling van langere duur zorgvuldig overwogen worden en onder regelmatig toezicht staan van een dierenarts. Verlichting van post-operatieve pijn: Dien eenmaal daags 5 mg per kg lichaamsgewicht toe zoals weergegeven in de onderstaande tabel, desnoods gedurende 3 dagen, te beginnen ongeveer 2 uur vóór aanvang van de operatie.

Lichaamsgewicht (kg) Aantal kauwtabletten per sterkte mg/kg range
  57 mg 227 mg  
3 – 5,5 0,5 5,2 – 9,5
5,6 – 10 1 5,7 – 10,2
10,1 – 15 1,5 5,7 – 8,5
15,1 – 22 0,5 5,2 – 7,5
22,1 – 45 1 5,0 – 10,3
45,1 – 68 1,5 5,0 – 7,5
68,1 – 90 2 5,0 – 6,7

Wachttijdadvies
Niet van toepassing.

Waarschuwingen
Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik: De aanbevolen dosis, zoals beschreven in de doseringstabel, niet overschrijden. Het gebruik bij zeer jonge dieren, of bij dieren met een vermoedelijke of vastgestelde stoornis van de nier-, hart- of leverfunctie kan een bijkomend risico inhouden. Indien het gebruik dan niet kan worden vermeden, dienen deze dieren onder nauwgezet diergeneeskundig toezicht geplaatst te worden. Vermijd het gebruik bij alle gedehydrateerde, hypovolemische dieren of dieren met een verlaagde bloeddruk, aangezien er een potentieel risico op een verhoogde nefrotoxiciteit is. Gelijktijdige toediening van potentieel nefrotoxische middelen moet vermeden worden. Gebruik dit product onder strikt diergeneeskundig toezicht wanneer er een risico is op een maagdarmbloeding, of wanneer het dier voordien een intolerantie toonde voor NSAID’s. De behandeling moet afgebroken worden indien één van de volgende symptomen worden opgemerkt: regelmatige diarree, braken, occult bloed in de faeces, plots gewichtsverlies, anorexie, lethargie of achteruitgang van de biochemische parameters van nier of lever.

Gebruik tijdens dracht en lactatie
Niet gebruiken bij drachtige of lacterende teven. Laboratoriumstudies bij konijnen hebben maternotoxische en foetotoxische effecten aangetoond bij doseringen die de aanbevolen behandelingsdosis van honden benaderen.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Een voorafgaande behandeling met andere anti-inflammatoire stoffen kan resulteren in bijkomende of verhoogde bijwerkingen. Bijgevolg moet een behandelingsvrije periode met zulke geneesmiddelen van ten minste 24 uur vóór de aanvang van de behandeling met Previcox gerespecteerd worden. De behandelingsvrije periode moet echter rekening houden met de farmacokinetische eigenschappen van de voordien toegepaste producten. Previcox mag niet in combinatie met andere NSAID’s of glucocorticosteroïden toegediend worden. Ulceraties in het maagdarmkanaal kunnen door corticosteroïden verergeren bij dieren die niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen krijgen. Een bijkomende behandeling met moleculen die een invloed hebben op de renale bloedsomloop, bijvoorbeeld diuretica of Angiotensine Converterende Enzyme (ACE) remmers, moeten plaatsvinden onder klinisch toezicht. Gelijktijdige toediening van potentieel nefrotoxische middelen moet vermeden worden aangezien er een verhoogd risico kan zijn op nefrotoxiciteit. Aangezien anesthetica de nierdoorbloeding kunnen beïnvloeden, is het gebruik van een parenterale vloeistoftoediening tijdens operaties te overwegen om mogelijke niercomplicaties te verminderen bij het peri-operatief gebruik van NSAID’s. Gelijktijdig gebruik van andere actieve substanties die sterk eiwitbindend zijn, kan met firocoxib in competitie staan voor de binding, en kan dus leiden tot toxische effecten.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Bij honden die 10 weken oud waren bij de aanvang van de behandeling en bij een dosering gelijk aan of groter dan 25 mg/kg/dag (5 maal de aanbevolen dosis) gedurende 3 maanden werden de volgende toxische symptomen opgemerkt: gewichtsverlies, slechte eetlust, veranderingen in de lever (vetopstapeling), in de hersenen (vacuolisatie), in het duodenum (ulceraties) en sterfte. Bij een dosering gelijk aan of groter dan 15 mg/kg/dag (3 maal de aanbevolen dosis) gedurende 6 maanden werden vergelijkbare klinische symptomen opgemerkt, zij het dat de ernst en frequentie minder waren en dat duodenale ulceraties afwezig waren. De klinische symptomen van toxiciteit in deze veiligheidsstudies bij het doeldier waren reversibel bij enkele honden na stopzetten van de behandeling. Bij honden die 7 maanden oud waren bij de aanvang van de behandeling en bij een dosering van groter dan of gelijk aan 25 mg/kg/dag (5 maal de aanbevolen dosis) gedurende 6 maanden werden gastro-intestinale bijwerkingen opgemerkt, i.e. braken. Studies met een overdosis werden niet uitgevoerd met dieren ouder dan 14 maanden. Indien klinische symptomen van overdosering worden opgemerkt, moet de behandeling worden gestopt.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Handen wassen na gebruik van het product. Bij accidentele opname, onmiddellijk medische bijstand inroepen en de bijsluiter of het etiket aan de arts tonen. Plaats gehalveerde tabletten terug in de blister, buiten het bereik van kinderen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Houdbaarheidstermijn
Houdbaarheid van het diergeneesmiddel zoals verpakt voor commercialisering: 3 jaar. Gehalveerde tabletten moeten terug in de originele verpakking en kunnen tot 7 dagen worden bewaard.

Verpakking
Previcox tabletten worden geleverd in kartonnen doosjes met blisters (transparante PVC / aluminium folie en papierbasis). De kauwtabletten zijn beschikbaar in de volgende verpakkingsgroottes: 57 mg: 1 kartonnen doosje met 3/18 blisters met elk 10 tabletten. 227 mg: 1 kartonnen doosje met 3/18 blisters met elk 10 tabletten.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 10243, 10244 UDA

Prilenal

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Het lichaam bezit verschillende systemen (angiotensine I+II) om vocht vast te houden om daarmee de bloeddruk te verhogen. Dit systeem kan worden ingeschakeld bij stress, ziekte of grote inspanningen, maar ook bij onvoldoende hartfunctie (hart falen). Het remmen van dit systeem verlaagt de bloeddruk, voorkomt het vocht vasthouden (bijvoorbeeld longoedeem) en ontziet daardoor het hart (en nieren).
Het middel is zeer veilig in gebruik en heeft geen noemenswaardige bijwerkingen, mits de bloeddruk niet te laag wordt (hypotensie)
Het preventief voorschrijven bij kleplekkage (soufle) zonder dat er klachten zijn is weliswaar onschadelijk maar de preventieve waarde is twijfelachtig.
Bij oudere honden welke kortademig zijn kan Prilenal verlichting geven.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin Prilenal 1mg) 08-06-2010

Productnaam
PRILENAL 1 mg, 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg

Leverancier
Ceva Sante Animale.

Farmaceutische vorm
Tablet. Witte ronde tablet met bruine spikkels.

Samenstelling
Enalaprilmaleaat 1, 2.5, 5, 10, 20 mg/tablet

Eigenschappen
Enalapril, door middel van zijn actieve metaboliet enalaprilaat, is een Angiotensin Converting Enzyme (ACE) remmer. Dit enzym (peptidyl transferase) katalyseert de omzetting van angiotensine I in angiotensine II. Angiotensine II heeft een vasoconstrictief effect en stimuleert de afgifte van aldosteron door de adrenale cortex. Het effect van enalapril, in het geval van hypertensie en hartfalen, is hoofdzakelijk het gevolg van de onderdrukking van het renine-angiotensine-aldosteron systeem. De inhibitie van ACE vermindert de angiotensine II spiegel in het plasma, waardoor de vasoconstrictie en de aldosteron secretie worden verminderd.

Doeldier
Honden.

Indicaties
Behandeling van licht, matig of ernstig congestief hartfalen, veroorzaakt door mitralis insufficiëntie of dilaterende cardiomyopathie, als een aanvullende therapie op de behandeling met diuretica (furosemide, wel of niet in combinatie met digoxine).

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij drachtige en lacterende teven. Niet gebruiken bij fokhonden. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor enalapril. Niet gebruiken bij honden met aanwijzingen voor cardiac output failure (bijv. aorta stenose, mitralis stenose, obstructieve cardiomyopathie).

Bijwerkingen
Hypotensie en de gevolgen daarvan (bijv. azotemie) kunnen voorkomen bij aanvang van de behandeling (bij minder dan 2% van de behandelde honden). Diarree, braken, lethargie, duizeligheid, desoriëntatie en bemoeilijkte coördinatie kunnen ook voorkomen.

Dosering/Toediening
Orale toediening. 0,5 mg enalapril maleaat per kg per dag (overeenkomend met 0,38 mg enalapril per kg per dag). Individuele doses dienen te worden gegeven gebaseerd op het lichaamsgewicht in de meest geschikte (combinaties van) tabletgrootte. De dosering kan worden aangepast naargelang de klinische respons van het behandelde dier. Als de verwachte klinische respons niet optreedt binnen 2 weken na aanvang van de behandeling, kan de dosering van 0,5 mg enalapril maleaat per kg per dag 2 maal per dag worden toegediend. De dosering kan eerder verhoogd worden indien symptomen van hartfalen dit noodzakelijk maken. Honden moeten gedurende 48 uur goed geobserveerd worden na de eerste toediening of na verhoging van de dosis.

Wachttijdadvies
Niet van toepassing.

Waarschuwingen
In het geval van hypokaliëmie kunnen tegelijk met Prilenal kalium supplementen worden gegeven. De plasma kalium spiegel dient voor de behandeling te worden bepaald en daarna periodiek te worden gecontroleerd. Bij mensen met nierfunctiestoornissen kan het tegelijk verstrekken van enalapril met aldosterone-antagonisten leiden tot hyperkaliëmie. Daarom wordt bij zulke patienten zowel de nierfunctie als de plasma kalium spiegel goed in de gaten gehouden. In afwezigheid van gegevens bij de hond dienen deze aanbevelingen ook bij het doeldier aangehouden te worden. Therapie met diuretica dient minstens een dag voor de start van de behandeling met enalapril aan te vangen. De nierfunctie dient voorafgaand aan en 2 tot 7 dagen na begin van de behandeling beoordeeld te worden. Daarna dient de nierfunctie periodiek gecontroleerd te worden. Prerenale azotemie wordt meestal veroorzaakt door hypotensie als gevolg van cardio-vasculaire insufficiëntie. Stoffen die het bloedvolume doen afnemen, zoals diuretica, en stoffen met een vasodilatoir effect, zoals ACE remmers, kunnen bijdragen aan het verlagen van de systemische bloeddruk. Dit kan hypotensie veroorzaken of een bestaande hypotensie verergeren en zo resulteren in prerenale azotemia. Honden zonder waarneembare renale aandoening kunnen een milde en voorbijgaande verhoging van het bloed ureum stikstof of serum creatinine vertonen wanneer het produkt tegelijk met een diureticum wordt verstrekt. De dosering van het diureticum en/of van enalapril dienen verlaagd te worden indien er klinische verschijnselen van hypotensie of azotemie worden waargenomen, of indien de bloedwaarden van ureum stikstof en/of creatinine significant boven de waarden vóór de behandeling uitstijgen. Wanneer er klinische verschijnselen van overdosering optreden (azotemia) na verhoging van de dosis van een keer daags naar twee keer daags, dan dient de dosering weer teruggebracht te worden naar een keer daags.

Houdbaarheidstermijn
3 jaar.

Verpakking
Doos met 4 blisters van 7 tabletten.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 10309 UDA.

Profender

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Profender is een breed en goed werkzaam wormmiddel wat bovendien praktisch is in de toediening.
Het toedienen van inwendige geneesmiddelen via de huid is voor katten, die moeilijk pillen zijn in te geven, echt een uitkomst. Het toedienen via de huid is iets anders als middelen welke op de huid worden toegediend en zich verspreiden over de huid. Wel is het goed zich te realiseren dat dergelijke geneesmiddelen ook door onze eigen huid kunnen worden opgenomen. Het handen wassen na gebruik helpt dan natuurlijk ook niet echt. Belangrijk voor een goede werkzaamheid is het middel echt tussen de haren rechtsreeks in op de huid aan te brengen. Hoewel het middel veilig is wordt het dragen van een handschoenen tijdens het aanbrengen door met name zwangere vrouwen dan ook aangeraden.

Officiële bijsluitertekst

(bron: Fidin profender) 08-06-2010

Productnaam
Profender spot-on voor kleine, middelgrote en grote katten

Leverancier
Bayer Healthcare, Animal Health

Farmaceutische vorm
Spot-on oplossing. Heldergele tot bruine oplossing.

Samenstelling
Werkzame bestanddelen: Profender bevat 21,4 mg/ml emodepside en 85,8 mg/ml praziquantel. Elke pipet Profender bevat:

Volume Emodepside Praziquantel
Profender voor kleine katten (> 0,5 – 2,5 kg) 0,35 mL 7,5 mg 30 mg
Profender voor middelgrote katten (> 2,5 – 5 kg) 0,70 mL 15 mg 60 mg
Profender voor grote katten (> 5 – 8 kg) 1,12 mL 24 mg 96 mg

Hulpstoffen: 5,4 mg/ml butylhydroxyanisol (E320 als antioxidans).

Eigenschappen
Farmacodynamische eigenschappen
Farmacotherapeutische groep: therapeutisch antiparasitair agens; ATC vet-code: QP52AA51. Emodepside is een semisynthetische verbinding die behoort tot de nieuwe chemische groep van depsipeptiden. Het is actief tegen rondwormen (ascariden en haakwormen). Binnen dit product is emodepside verantwoordelijk voor de werking tegen Toxocara cati, Toxascaris leonina en Ancylostoma tubaeforme. Het is werkzaam op het niveau van de neuromusculaire verbinding door stimulatie van presynaptische receptoren behorend tot de familie van secretinereceptoren, hetgeen resulteert in verlamming en dood van de parasieten. Praziquantel is een pyrazinoisoquinolinederivaat dat werkzaam is tegen lintwormen zoals Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis en Taenia taeniaeformis. Praziquantel wordt snel door de huid van de parasiet opgenomen en werkt voornamelijk door het veranderen van de Ca2+-permeabiliteit van de parasitaire membranen. Dit leidt tot ernstige beschadiging van het tegument van de parasiet, tot contractie en paralyse, verstoring van het metabolisme en uiteindelijk tot de dood van de parasiet.
Farmacokinetische eigenschappen
Na topicale toediening van dit product aan katten in de minimale therapeutische dosis van 0,14 ml/kg lichaamsgewicht, werden gemiddelde maximumserumconcentraties van 32,2 ± 23,9 µg/l emodepside en 61,3 ± 44,1 µg/l praziquantel vastgesteld. De maximumconcentraties werden bereikt 3,2 ± 2,7 dagen na toediening voor emodepside en 18,7 ± 47 uur na toediening voor praziquantel. Beide actiefstoffen worden dan traag uit het serum geëlimineerd met een halfwaardetijd van 9,2 ± 3,9 dagen voor emodepside en 4,1 ± 1,5 dag voor praziquantel. Na orale toediening bij ratten wordt emodepside naar alle organen gedistribueerd. De hoogste concentraties worden teruggevonden in het vetweefsel. Fecale excretie overheerst met onveranderd emodepside en hydroxy-metabolieten als de voornaamste excretieproducten. Studies bij verschillende species tonen aan dat praziquantel snel wordt afgebroken in de lever. De voornaamste metabolieten zijn monohydroxycyclohexylderivaten van praziquantel. Renale excretie overheerst.

Doeldier
Katten.

Indicaties
Voor katten die lijden aan of het risico lopen op gemengde parasitaire infecties veroorzaakt door rondwormen en lintwormen van de volgende soorten: Rondwormen (nematoden): Toxocara cati (onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en L3), Toxascaris leonina (onvolgroeide en volwassen stadia en L4), Ancylostoma tubaeforme (onvolgroeide en volwassen stadia en L4). Lintwormen (cestoden): Dipylidium caninum (volwassen stadia), Taenia taeniaeformis (volwassen stadia), Echinococcus multilocularis (volwassen stadia).

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij kittens jonger dan 8 weken of van minder dan 0,5 kg.

Bijwerkingen
In zeer zeldzame gevallen kunnen speekselen en braken optreden. Men veronderstelt dat dit zich voordoet ten gevolge van likken aan de plaats van toediening door de kat onmiddellijk na de behandeling. In zeer zeldzame gevallen werd na toediening van Profender voorbijgaande alopecie, pruritus en/of ontsteking ter hoogte van de toedieningsplaats waargenomen.

Dosering/Toediening
Dosering en behandelingsschema.
De aanbevolen minimale dosis is 3 mg/kg lichaamsgewicht emodepside en 12 mg/kg lichaamsgewicht praziquantel, equivalent met 0,14 ml/kg lichaamsgewicht Profender.

Lichaamsgewicht kat (kg) Te gebruiken pipet Volume (mL) Emodepside (mg/kg lg) Praziquantel (mg/kg lg)
> 0,5 – 2,5 Profender voor kleine katten 0,35 3 – 15 12 – 60
2,5 – 5,0 Profender voor middelgrote katten 0,70 3 – 6 12 – 24
5,0 – 8,0 Profender voor grote katten 1,12 3 – 4,8 12 – 19,2
> 8 De geschikte combinatie van pipetten gebruiken

Een eenmalige toediening per behandeling is doeltreffend.

Toedieningswijze
Enkel voor uitwendig gebruik. Neem één pipet uit de blisterverpakking. Houd de pipet rechtop, draai het dopje los en verwijder het. Doe het dopje er omgekeerd weer op, draai om het zegel te verbreken en verwijder het dopje weer. Druk de haren van de kat in de nek ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid aan te brengen. Toediening ter hoogte van de schedelbasis minimaliseert de mogelijkheid voor de kat om het product af te likken.

Wachttijdadvies
Niet van toepassing.

Waarschuwingen
Shampooën of het dier onderdompelen in water onmiddellijk na de behandeling kunnen de werkzaamheid van het product verminderen. Daarom mogen behandelde dieren niet in contact met water gebracht worden, voordat de oplossing volledig opgedroogd is.
Frequent herhaald gebruik van een anthelminticum van een bepaalde klasse kan parasitaire resistentie ten opzichte van deze klasse doen ontstaan.
Alleen toedienen op de huidoppervlakte en op onbeschadigde huid. Niet oraal of parenteraal toedienen. Vermijd dat de behandelde kat of andere katten binnen het gezin de plaats van toediening likken wanneer deze nog nat is. Gezien de beperkte ervaring met gebruik van het product bij zieke en verzwakte dieren mag het product, bij deze dieren, alleen worden gebruikt na een risico-baten afweging. Echinococcosis houdt gevaar in voor de mens. Echinococcosis is een ziekte die aan de OIE (World Organisation for Animal Health) genotifieerd dient te worden, specifieke richtlijnen met betrekking tot de behandeling, opvolging en veiligheid van personen, dienen bij de relevante bevoegde overheid bekomen te worden. Lees aandachtig de bijsluiter voor gebruik. Niet roken, eten of drinken tijdens de toediening. Direct contact met de nog vochtige plaats van toediening vermijden. Hou kinderen zolang uit de buurt van behandelde dieren. Was de handen na gebruik. Was per ongeluk op de huid gemorst product onmiddellijk af met zeep en water. Indien het product per ongeluk in de ogen terechtkomt, moeten de ogen grondig worden gespoeld met veel water. Indien huid- of oogsymptomen aanhouden of in geval het product per ongeluk wordt ingeslikt, dient medische hulp ingeroepen te worden en de bijsluiter of het etiket aan de arts getoond te worden. Men dient ervoor te zorgen dat kinderen geen langduring intensief contact kunnen hebben (bijvoorbeeld door slapen) met behandelde katten gedurende de eerste 24 uur na toediening van het product. Personen die het product frequent gebruiken (bijvoorbeeld dierenartsen of professionele kattenkwekers) dienen wegwerphandschoenen te dragen bij toediening ervan. Hoewel het product goed werd verdragen door drachtige katten suggereren studies bij ratten en konijnen dat emodepside van invloed kan zijn op de embryo-foetale ontwikkeling. Daarom dienen vrouwen die zwanger kunnen worden contact te vermijden met het product of wegwerphandschoenen te dragen bij toediening ervan. Het oplosmiddel in dit product kan bepaalde materialen zoals leder, stoffen, plastics en gelakte oppervlakken aantasten. Laat de toedieningsplaats drogen vooraleer contact met dergelijke materialen toe te laten.

Houdbaarheidstermijn
3 jaar.

Verpakking
Verpakkingsgroottes: 0,35 ml, 0,70 ml en 1,12 ml per pipet. Blisterverpakking met 2, 20 en 40 pipetten; Recipiënt: witte polypropyleen pipetten met dopje in aluminium blisters.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 10334 UDA

Ronaxan

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Ronaxan (doxycycline) is een breed spectrum antibioticum. Het werkt vooral op de deling/vermeerdering van bacteriën en wordt daarom vooral gebruikt voor de luchtwegen, omdat luchtwegen in tegenstelling tot andere organen van nature bacteriën bevatten. Het werkt ook tegen andere dan bacteriële infecties. Zoals Rickitsia, mycoplasma en chlamydia. Doxycycline geeft weinig verstoring van de darmflora, of andere bijwerkingen maar kan wel een enkele keer wat misselijkheid geven tot 2 uur na het ingeven.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin Ronaxan 20 mg, 100 mg) 08-06-2010

Productnaam
Ronaxan tabletten.

Leverancier
Merial Velserbroek.

Farmaceutische vorm
Tablet voor orale toediening.

Samenstelling
Ronaxan 20 mg: per tablet doxycyclinehyclaat overeenkomend met 20 mg doxycycline, excipiens q.s. 100 mg. Ronaxan 100 mg: per tablet doxycyclinehyclaat overeenkomend met 100 mg doxycycline, excipiens q.s. 500 mg.

Eigenschappen
Doxycycline bezit een breed werkingsspectrum tegen Gram-positieve en Gram-negatieve micro-organismen.

Doeldier
Hond, kat.

Indicaties
Luchtweginfecties veroorzaakt door voor doxycycline gevoelige micro-organismen.

Contra-indicaties
Doxycycline niet toedienen bij overgevoeligheid voor tetracyclinen; nier- en leverinsufficiëntie; ziektebeelden die gepaard gaan met braken, moeilijk slikken; drachtige of zogende dieren; bij bestaande fotosensibiliteit; bij resistentie tegen doxycycline.

Bijwerkingen
Misselijkheid, braken, diarree. Overgevoeligheidsreacties: fotosensibiliteit en in uitzonderlijke gevallen fotodermatitis na blootstellen aan intensief daglicht. Bij jonge dieren kan in uitzonderlijke gevallen tand- en botverkleuring optreden en een stoornis in de lengtegroei van de beenderen.

Dosering/Toediening
Oraal, 2 maal daags 5-10 mg/kg l.g., gedurende 5 dagen. Bij voorkeur tijdens de maaltijden toedienen, waarbij de therapie met een dubbele dosis dient te worden gestart.

Waarschuwingen
De uitscheiding van doxycycline kan onder invloed van barbituraten en fenytoïne versneld worden. Gelijktijdige toediening van adsorbentia, antacida of meerwaardige kationen, dient vermeden te worden. Kruisresistentie binnen de groep van de tetracyclines treedt op en is volledig. Het gelijktijdig gebruik van andere antibiotica wordt ontraden. Gedurende de behandeling geen vaccinaties uitvoeren. Niet toedienen aan fokdieren. Wanneer overgevoeligheidsreacties optreden, dient de toediening van doxycycline gestaakt te worden. Niet gebruiken tijdens dracht en lactatie.

Houdbaarheidstermijn
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Verpakking
Doos met 5 blisters à 10 tabletten.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 4633, 4637 UDA

Salazosulfa

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Slechts een klein deel van dit antibioticum wordt opgenomen door de darmwand. Salazosulfa werkt vooral ontstekingsremmend op de darmwand zelf en wordt daarom vooral gegeven bij een ontsteking van de dikke darm, waarvoor het langdurig gegeven moet worden. Doordat slechts een klein deel wordt opgenomen in het lichaam is dit een goede keuze. Bij (langdurig) gebruik kan als bijwerking de traanproductie worden verminderd,. Hierdoor treden droge ogen en ontstekingen van het hoornvlies op (zie ook sicca).

Officiële bijsluitertekst

(Bron: salazosulfa 500).

Leverancier
Aesculaap Boxtel.

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet: sulfasalazine 500 mg.

Eigenschappen
Zie inleiding.

Doeldier
Hond.

Indicaties
Simpele colitis.

Contra-indicaties
Nier- en/of leverfunctiestoornissen, of bloeddyscrasie; overgevoeligheid voor sulfonamiden; dracht.

Bijwerkingen
Agranulocytose en hepatitis; anaemie, leucopenie en thrombocytopenie; keratoconjunctivitis sicca.

Dosering/Toediening
Oraal. 20 – 25 mg sulfasalazine per kg LG, 3 maal daags gedurende minimaal 2 maanden. Dit komt overeen met 1 tablet Salazosulfa 500 per 20 – 25 kg LG, drie maal daags, gedurende minimaal 2 maanden.

Waarschuwingen
Bij het gebruik van dit middel wordt sulfapyridine geabsorbeerd, wat bijwerkingen kan geven. Bepaalde bijwerkingen van sulfonamiden zijn dermate ernstig, dat de behandeling onmiddellijk gestopt dient te worden. Niet toedienen aan honden lichter dan 5 kg.

Houdbaarheidstermijn
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen. Houdbaarheid: Zie verpakking.

Verpakking
Kliniekverpakking met 50×10 of 10×10 tabletten. Servicedoosjes worden bijgeleverd.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 7667 UDD.

Selgian 4 – 10 mg

Klik hier voor de bijsluiter

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin selgian 4mg, 10mg) 08-06-2010

Productnaam
Selgian 4 – 10 mg.

Leverancier
Ceva Sante Animale 2670 AB  NAALDWIJK.

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Selgian 4 mg: per in vieren deelbare tablet: 4.0 mg selegiline hydrochloride. Selgian 10 mg: per in vieren deelbare tablet: 10 mg selegiline hydrochloride.

Eigenschappen
Selegiline, het werkzaam bestanddeel van Selgian, is een Monoamine-oxydase remmer met de volgende eigenschappen: MA0I-A en MA0I-B in een therapeutische dosering bij de hond; het wijzigt aldus de concentraties aan mono-aminergische neurotransmitters (dopamine,serotonine, noradrenaline en adrenaline); neuroprotector van de vrije radicalen en neurotoxica.

Doeldier
Honden.

Indicaties
Behandeling van gedragsstoornissen van emotionele aard bij honden, zoals angst, pathologische veranderingen van het humeur, depressies, asociaal gedrag en fobieën.

Contra-indicaties
Selegiline hydrochloride kan invloed uitoefenen op de prolactinesecretie. Omdat geen specifieke studies zijn uitgevoerd, is het aan te bevelen dit product niet toe te dienen aan drachtige of zogende honden. Selgian 4 mg en Selgian 10 mg niet tegelijkertijd gebruiken met neuroleptica en producten gebaseerd op reserpine, vitamine B, Mono-amino-oxydase remmers en papaverine.
Dosering/Toediening Oraal. Eenmalige toediening van 0,5 mg selegiline hydrochloride per kg per dag. Het is aan te bevelen om aan honden van minder dan 8 kg Selgian 4 toe te dienen en aan honden van meer dan 17 kg Selgian 10. De behandeling moet worden voortgezet tot de klinische conditie stabiel is. Indien na twee maanden geen klinische verbetering is opgetreden, heeft het geen zin de behandeling voort te zetten. Gezien de veiligheidsgegevens kan de behandeling worden voortgezet gedurende 8 maanden. De behandeling moet gestopt worden zonder af te bouwen.

Waarschuwingen
Het product dient nauwkeurig gedoseerd te worden, aangezien bij kleine overdosering reeds in de eerste week kans op bijwerkingen bestaat, zoals speekselen en braken. Tevens valt niet uit te sluiten dat apathie als bijwerking bij overdosering optreedt.

Houdbaarheidstermijn
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en in het donker.

Verpakking
Selgian 4 mg: doos met 3 blisters à 10 tabletten Selgian 10 mg: doos met 3 blisters à 10 tabletten doos met 10 blisters à 10 tabletten.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 8816, 8817 UDA

Stomorgyl

Klik hier voor de bijsluiter

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin Stomorgyl) 08-06-2010

Productnaam
Stomorgyl tabletten

Leverancier
Merial 1990 AA  Velserbroek

Farmaceutische vorm
Tablet voor orale toediening.

Samenstelling
Stomorgyl 2 per tablet 150.000 IE spiramycine, 25 mg metronidazol, excipiens q.s. 1 tablet.
Stomorgyl 10 per tablet 750.000 IE spiramcyine, 125 mg metronidazol, excipiens q.s. 1 tablet.
Stomorgyl 20 per tablet 1.500.000 IE spiramycine, 250 mg metronidazol, excipiens q.s. 1 tablet.

Eigenschappen
Stomorgyl is een combinatie van spiramycine en metronidazol, twee antibacteriële stoffen met een synergistische werking.

Doeldier
Hond, kat.

Indicaties
– Infecties t.g.v. spirochaeten, fusobacteriën en Gram-positieve kokken: mondholte-infecties: stomatitis, gingivitis, periodontitis, pyorrhoea, halitosis, etc.; infecties van de klieren: speekselklieren, anaalklieren, traangangen, mammae; andere infecties: osteomyelitis, metritis; – Infecties t.g.v. Mycoplasmata, Treponema, Clostridia, Bacteroïdes, fusobacteriën, Gram-positieve kokken: keel-, neus-, oorinfecties; tonsillitis, sinusitis, otitis, etc.; necrotiserende huidinfecties; stinkende wonden; – Infecties t.g.v. Mycoplasmata of Gram-positieve kokken: longinfecties. – Aanvullende behandeling bij infecties aan het spijsverteringskanaal: uitsluitend op geleide van een specifiek antibiogram.

Contra-indicaties
Leveraandoeningen.

Bijwerkingen
In zeldzame gevallen kan braken voorkomen.

Dosering/Toediening
Oraal. Stomorgyl 2: 1 tablet per 2 kg l.g. (kleine hond en kat) gedurende 5-10 dagen. Stomorgyl 10: 1 tablet per 10 kg l.g. gedurende 5-10 dagen. Stomorgyl 20: 1 tablet per 20 kg l.g. gedurende 5-10 dagen.

Waarschuwingen
Stomorgyl 10 niet toedienen aan honden en katten lichter dan 2,5 kg. Stomorgyl 20 niet toedienen aan katten en niet aan honden lichter dan 5 kg.

Houdbaarheidstermijn
Bij kamertemperatuur (15-25°C) op een droge plaats.

Verpakking
Doos met 5 blisters à 10 tabletten.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 7311, 3309, 7310 UDA.

Stronghold

Klik hier voor de bijsluiter

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin stronghold) 08-06-2010

Productnaam
Stronghold.

Leverancier
Pfizer Animal Health 2900 AA  Capelle a/d IJssel.

Farmaceutische vorm
Spot-on oplossing.

Samenstelling
15 mg 6% w/v oplossing selamectine 15 mg 30 mg 12% w/v oplossing selamectine 30 mg 45 mg 6% w/v oplossing selamectine 45 mg 60 mg 12% w/v oplossing selamectine 60 mg 120 mg 12% w/v oplossing selamectine 120 mg 240 mg 12% w/v oplossing selamectine 240 mg

Eigenschappen
Farmacodynamische eigenschappen
Selamectine is een semi-synthetische verbinding uit de avermectine-klasse. Selamectine paralyseert en/of doodt een grote verscheidenheid van ongewervelde parasieten door interferentie met het chloridekanaal-geleidingsvermogen, wat de normale neurotransmissie verstoort. Dit onderdrukt de electrische activiteit van zenuwcellen in nematoden en van de spiercellen van geleedpotigen wat leidt tot hun verlamming en/of dood. Ook is de werking aangetoond tegen de immature stadia van vlooien (larven en eieren), en hartwormlarven.
Farmacokinetische eigenschappen
Na topicale toediening wordt selamectine vanuit de huid geabsorbeerd. De maximale plasmaconcentraties worden bij de kat na ongeveer 1 dag en bij de hond na ongeveer 3 dagen bereikt. Na absorptie vanuit de huid wordt selamectine systemisch gedistribueerd en wordt langzaam uit het plasma geëlimineerd zoals duidelijk is geworden uit detecteerbare plasmaconcentraties in honden en katten 30 dagen na toediening van een eenmalige topicale dosis van 6 mg/kg. De verlengde aanwezigheid en langzame eliminatie van selamectine uit het plasma wordt weerspiegeld in eliminatie-halfwaardetijden van 8 dagen voor de kat en 11 dagen voor de hond. De langdurige systemische aanwezigheid van selamectine in het plasma en de geringe metabolisatie voorziet in effectieve concentraties van selamectine gedurende het doseringsinterval (30 dagen).

Doeldier
Honden, katten.

Indicaties
Katten en honden: behandeling en preventie van besmettingen door vlooien, veroorzaakt door Ctenocephalides spp. gedurende 1 maand volgend op een enkele behandeling, als resultaat van de adulticide en larvicide eigenschappen van het product. Het product is tevens ovicide voor een periode van 3 weken na toediening. Het product kan gebruikt worden als deel van de behandelingsstrategie bij dermatitis veroorzaakt door allergie voor vlooien. Katten en honden: preventie van hartwormziekte veroorzaakt door Dirofilaria immitis, maandelijks toegediend. Katten en honden: behandeling van oormijt (Otodectes cynotis). Katten: behandeling van besmetting met bijtende luizen (Felicola subrostratus). Honden: behandeling van besmetting met bijtende luizen (Trichodectes canis). Honden: behandeling van schurftmijt (veroorzaakt door Sarcoptes scabiei). Honden: behandeling van infecties met volwassen intestinale spoelwormen (Toxocara canis). Katten: behandeling van infecties met volwassen spoelwormen (Toxocara cati) en volwassen intestinale haakwormen (Ancylostoma tubaeforme).

Contra-indicaties
Niet toedienen aan dieren jonger dan 6 weken. Niet gebruiken bij zieke katten of verzwakte katten met een naar leeftijd en grootte te laag gewicht.

Bijwerkingen
Op de plaats van toediening kan licht en tijdelijk haarverlies optreden, incidenteel gepaard gaande met voorbijgaande plaatselijke irritatie. In zeldzame gevallen kan op de plaats van toediening een tijdelijke lokale klontering van haar optreden en/of het verschijnen van een kleine hoeveelheid wit poeder. Dit heeft geen invloed op de veiligheid en werkzaamheid van het product. In uitzonderlijke gevallen zijn, net als bij andere macrocyclische lactonen, na gebruik van het product reversibele neurologische symptomen waargenomen.

Dosering/Toediening
Alleen voor uitwendig gebruik. Voor cutaan gebruik, op basis van de nek, net voor de schouderbladen. Stronghold, moet eenmalig topicaal worden toegediend, zijnde 1 dosis met een minimum van 6mg/kg selamectine. Wanneer meerdere besmettingen of infecties tegelijkertijd bij hetzelfde dier behandeld worden met het product, dient slechts één topicale toediening plaats te vinden met de aanbevolen dosering van 6 mg/kg. De lengte van de behandelingsperiode voor de individuele parasieten is hierna weergegeven. Dien Stronghold toe volgens onderstaand schema: Behandeling en preventie van vlooienbesmetting (katten en honden)
Dieren ouder dan 6 weken: Na toediening van het product worden volwassen vlooien op het dier gedood en worden geen levensvatbare vlooieneieren meer geproduceerd. Dit stopt de voortplanting en makt een einde aan de levenscyclus van de vlo. Na één behandeling werd een aanzienlijke vermindering van besmetting van de omgeving van het dier door vlooien waargenomen. Om blijvende preventie van besmettingen door vlooien te garanderen, moet het product, tijdens het vlooienseizoen iedere maand worden toegediend, te beginnen bij één maand voordat de vlooien actief worden. Voor gebruik als onderdeel van de behandelingsstrategie bij vlooienallergiedermatitis dient het product gedurende het gehele jaar met maandelijkse intervallen te worden gegeven.
Behandeling van drachtige en lacterende dieren ter preventie van besmetting met vlooien van pups en kittens
Door middel van een reductie van de vlooienpopulatie draagt maandelijkse behandeling van drachtige en lacterende dieren bij aan de preventie van vlooienbesmettingen bij zogende pups en kittens uit het nest tot een leeftijd van zeven weken.
Preventie van hartwormziekte (katten en honden)
Het product kan het hele jaar door toegediend worden of tenminste binnen een maand, nadat het dier voor het eerst aan muggen is blootgesteld en daarna elke maand tot het einde van het muggenseizoen. De laatste dosis moet binnen een maand, nadat het dier voor het laatst aan muggen was blootgesteld, worden gegeven. Indien een dosis wordt gemist en de tussenperiode van een maand overschreden wordt, zal onmiddellijke toediening van het product en hervatten van de maandelijkse dosering, de kans op de ontwikkeling van volwassen hartwormen minimaliseren. De eerste dosis van het product moet, wanneer een ander product in een programma ter voorkoming van hartwormziekte wordt vervangen, binnen een maand na de laatste dosis van het vorige medicament worden gegeven. Stronghold kan veilig aan met hartworm geïnfecteerde dieren worden toegediend. Maar in overeenstemming met “Good Veterinary Practice (GVP)”, wordt aanbevolen alle dieren die 6 maanden of ouder zijn en in endemische gebieden wonen, op bestaande besmettingen met hartwormen te testen, voordat met toediening van Stronghold wordt begonnen. Dit product is niet effectief tegen volwassen Dirofilaria immitis.
Behandeling van spoelworminfecties (honden en katten)
Enkelvoudige dosis toedienen.
Behandeling van bijtende luizen (honden en katten)
Enkelvoudige dosis toedienen.
Behandeling van oormijtinfecties (katten en honden)
Enkelvoudige dosis toedienen. Bij honden wordt controle na 30 dagen aanbevolen; in incidentele gevallen kan een tweede behandeling nodig zijn.
Behandeling van haakworminfecties (katten)
Enkelvoudige dosis toedienen.
Behandeling van schurftmijtinfecties (honden)
Voor een complete eliminatie van alle mijten moet het product tweemaal worden toegediend met een interval van 1 maand.

Waarschuwingen
Niet oraal, parenteraal of in de gehoorgang toedienen. Niet aanbrengen als de vacht nat is. Behandelde dieren niet wassen of in het water laten tot 2 uur na de applicatie. Het is belangrijk de dosis toe te dienen zoals voorgeschreven om de hoeveelheid die het dier kan oplikken tot een minimum te beperken. Wanneer veel likken optreedt, kan een zelden voorkomende korte periode van hypersalivatie worden waargenomen bij katten. Lees de bijsluiter voor gebruik. Uiterst brandbaar – Hitte, vonken, open vuren of andere bronnen van ontsteking vermijden. Tijdens het gebruik van het product mag men niet roken, eten of drinken. Na gebruik handen wassen en als het product met de huid in aanraking is gekomen, het onmiddellijk met water en zeep verwijderen. Mocht het per ongeluk in de ogen terechtkomen, dan de ogen onmiddellijk met water uitspoelen en een arts raadplegen. Houd behandelde dieren weg bij open vuren of andere ontstekingsbronnen voor een periode van tenminste 30 minuten of tot de vacht is opgedroogd . Vermijd contact met het behandelde dier tot 30 minuten na de toediening, of totdat de plaats van toediening is opgedroogd. Houd kinderen weg van behandelde dieren voor een periode van tenminste 30 minuten of tot de vacht is opgedroogd.

Houdbaarheidstermijn
Niet bewaren boven 30°C. Bewaar in de ongeopende folie verpakking op een droge plaats. Houdbaarheidstermijn 2 jaar.

Verpakking
Stronghold is verkrijgbaar in presentaties van 3 tubes. Het product is verpakt in polypropyleen tubes die een enkele dosis bevatten, omgeven door een verpakking van aluminiumfolie. De tubes hebben de volgende kleurencode: Tubes met roze dop bevatten 0,25 ml oplossing van 6 % w/v en leveren 15 mg selamectine. Tubes met blauwe dop bevatten 0,75 ml oplossing van 6% w/v en leveren 45 mg selamectine. Tubes met lila/violette dop bevatten 0,25 ml oplossing van 12 % w/v/ en leveren 30 mg selamectine. Tubes met bruine dop bevatten 0,5 ml oplossing van 12 % w/v en leveren 60 mg selamectine. Tubes met rode dop bevatten 1,0 ml oplossing van 12 % w/v en leveren 120 mg selamectine. Tubes met groene dop bevatten 2,0 ml oplossing van 12 % w/v en leveren 240 mg selamectine.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 9813, 9814 UDA.

Sulfatrim

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Zie: Kombitrim.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: fidin sulfatrim) 08-06-2010

Productnaam
Sulfatrim 20/100 tabletten.

Leverancier
AST Farma 3420 DC  Oudewater.

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet trimethoprim 20 mg sulfadiazine 100 mg.

Eigenschappen
Antimicrobieel.

Doeldier
Hond, Kat.

Indicaties

 • Respiratoire infecties veroorzaakt door Klebsiella spp. en Pasteurella multocida;
 • Urogenitale infecties veroorzaakt door Streptococcus spp. en Proteus mirabilis;
 • Huid- en wondinfecties veroorzaakt door Staphylococcus spp en Streptococcus spp.;
 • Otitis media veroorzaakt door Staphylococcus spp en Streptococcus spp..

Contra-indicaties
Geen

Bijwerkingen

 • Anaemie, leukopenie en thrombocytopenie;
 • Bij honden bestaat de kans op het ontstaan van niet septische arthritis bij toediening van bepaalde trimethoprim sulfonamide combinaties;
 • Keratoconjunctivitis sicca bij de hond.

Dosering/Toediening
25 mg sulfadiazine en 5 mg trimethoprim per kg LG per dag gedurende minimaal 5 dagen.
Waarschuwingen niet toedienen aan honden en katten lichter dan 1 kg.

Houdbaarheidstermijn

 • Kunststof flacon: 3 jaar.
 • Kunststof/aluminium blisterverpakking: 2 jaar.

Verpakking

 • Kunststof flacon met kunststof schroefdop;
 • Kunststof/aluminium blisterverpakking.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 7848 UDA.

Suprelorin

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Voor de inductie van tijdelijke onvruchtbaarheid bij gezonde, niet-gecastreerde, geslachtsrijpe reuen.

Officiële bijsluitertekst

01-11-2007 Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA): “http://www/emea.europa.eu/”

Productnaam
Suprelorin 4,7 mg implantaat voor honden

Leverancier
VIRBAC S.A. – 1ère avenue 2065M L.I.D. – 06516 Carros – FRANKRIJK

Farmaceutische vorm
Implantaat

Samenstelling
SUPRELORIN is een wit tot lichtgeel cilindrisch implantaat dat 4,7
Mg desloreline (als desloreline-acetaat) bevat.

Eigenschappen
Antimicrobieel.

Doeldier
Honden (reuen).

Indicaties

 • Voor de inductie van tijdelijke onvruchtbaarheid bij gezonde, niet-gecastreerde, geslachtsrijpe reuen.

Contra-indicaties
Geen

Bijwerkingen

 • Matige zwelling kan gedurende 14 dagen te zien zijn op de implantatieplek. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering/Toediening
Slechts één implantaat toedienen, ongeacht de grootte van de hond. Herhaal de behandeling
om de 6 maanden om de werkzaamheid in stand te houden.
Het product niet gebruiken wanneer de foliezak opengebroken is.
Men dient één implantaat subcutaan tussen de schouderbladen van de hond toe te dienen.

Verpakking

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren in een koelkast bij 2°C – 8°C. Niet in de vriezer bewaren. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
Reg n° EU/2/07/072/001.

Thyroxine

Klik hier voor de bijsluiter

Officiële bijsluitertekst

(Bron: fidin thyroxine) 08-06-2010

Productnaam
l-thyroxine.

Leverancier
Aesculaap 5280 AA  Boxtel.

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet: levothyroxinenatrium 200 microgram.

Eigenschappen
Zie inleiding.

Doeldier
Hond en kat.

Indicaties
Primaire en secundaire hypothyreoïdie.

Contra-indicaties
Geen.

Bijwerkingen
Niet van toepassing.

Dosering/Toediening
Oraal. 20 microgram levothyroxinenatrium per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 1 – 2 keer. Dit komt overeen met 1 tablet L-thyroxine per 10 kg lichaamsgewicht, verdeeld over 1 – 2 keer. De dosis dient aangepast te worden op basis van thyroxine concentraties in het plasma.

Waarschuwingen
Geen.

Houdbaarheidstermijn
Bewaren bij kamertemperatuur (15- 25°C), in het donker, en buiten bereik van kinderen. Houdbaarheid: Zie verpakking.

Verpakking
Kliniekverpakking met 50×10 of 10×10 tabletten. Servicedoosjes worden bijgeleverd.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 9049 UDA.

Tolfedine

Klik hier voor de bijsluiter

Officiële bijsluitertekst

(Bron: fidin tolfedine) 08-06-2010

Productnaam
Tolfedine 6 mg.

Leverancier Vétoquinol
5203 DD  Den Bosch.

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet 6 mg (of 60 mg) tolfenamzuur.

Eigenschappen
Tolfenamzuur is een NSAID die behoort tot de familie der fenamaten. Tolfenamzuur is een krachtige ontstekingsremmer met een sterke antipyretische en analgetische werking. Zowel bij de orale als de parenterale vorm wordt de maximale plasmaconcentratie bij de hond en de kat binnen 2 uur bereikt. Een éénmalige dosis van 4 mg/kg Tolfedine oraal dan wel s.c. toegediend resulteert bij de hond in een efficiënte plasmaconcentratie van meer dan 0,1 µg/ml gedurende 24 uren. Tolfedine blijft 24 uur lang werkzaam dankzij zijn enterohepatische recirculatie. Tolfenamzuur wordt in gering actieve stoffen gemetaboliseerd. Deze worden voornamelijk via de faeces en de urine uitgescheiden.

Doeldier
Kat, hond.

Indicaties
Kat: pijnbestrijding en remming van acute ontstekingsreactie welke beperkt is tot de weke delen: bij locomotiestoornissen na trauma, bij acute opflikkering van arthrosis, als aanvullende/ondersteunende therapie bij aandoeningen van de lagere urinewegen, indien gepaard gaande met pijn en ontsteking, postoperatief. Hond: pijnbestrijding en remming van acute ontstekingsreactie die beperkt is tot de weke delen: bij locomotiestoornissen na trauma, bij acute opflikkering van arthrosis, post-operatief na orthopedische ingrepen en tumorexcisie.

Contra-indicaties
Geen.

Bijwerkingen
Geen.

Dosering/Toediening
Oraal. 1/2-1 tablet per 2 kg l.g. (komt overeen met 1,5-3 mg per kg l.g.) 2 maal daags, gedurende 3-5 dagen.

Waarschuwingen
Geen.

Houdbaarheidstermijn
3 jaar bij kamertemperatuur (15-25°C).

Verpakking
Dozen à 20 en 100 tabletten.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 3128 UDA.

Tryplase

Klik hier voor de bijsluiter

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin tryplase) 08-06-2010

Productnaam
Tryplase.

Leverancier
Intervet/Schering-Plough Animal Health
5830 AB Boxmeer

Farmaceutische vorm
Capsule met poeder voor orale toediening.

Samenstelling
Per capsule 14.000 I.E. geconcentreerd extract van pancreasweefsel van varkens, lipase: meer dan 14.000 FIPu, voor de vertering van 17 g vet; amylase: meer dan 10.000 FIPu, voor de vertering van 40 g koolhydraat; protease: meer dan 500 FIPu, voor de vertering van 34 g eiwit.

Eigenschappen
Genoemde enzymen zijn noodzakelijk voor een goede vertering van voedsel in de dunne darm. Het preparaat is geschikt voor substitutie of als aanvulling van genoemde enzymen.

Doeldier
Hond, kat.

Indicaties
Indigestie of diarree veroorzaakt door onvoldoende enzymproductie van de exocriene pancreas.

Dosering/Toediening
De inhoud van de capsules wordt over het voer of over de melk gestrooid. Hond: 3-5 capsules per dag (5 capsules zijn voldoende voor de vertering van ongeveer 500 g compleet hondenvoer). Kat: 1-2 capsules per dag (2 capsules zijn voldoende voor de vertering van de per dag benodigde hoeveelheid kattenvoer). Het verdient aanbeveling het aantal capsules per dag evenredig over de maaltijden te verdelen.

Waarschuwingen
Capsules niet blootstellen aan hoge temperaturen.

Houdbaarheidstermijn
droog en donker bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Verpakking
Securitainer à 100 capsules.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 3226 VRIJ.

Vasotop

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Zie Prilenal.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin Vasotop 0,625mg) 08-06-2010

Productnaam

Vasotop P 0.625 mg

Leverancier
Intervet/Schering-Plough Animal Health 5830 AB  Boxmeer.

Farmaceutische vorm
Tablet voor orale toediening.

Samenstelling
1 tablet bevat:
0,625 mg ramipril en 1,0 mg bruin ijzeroxide (E 172)
1,25 mg ramipril
2,5 mg ramipril en 0,5 mg geel ijzeroxide (E 172)
5 mg ramipril en 0,25 mg rood ijzeroxide (E 172)
10 mg ramipril en 1,0 mg rood ijzeroxide (E 172)

Eigenschappen
Vasotop P tabletten bevatten als werkzaam bestanddeel ramipril, dat tot de groep angiotensine converting enzyme (ACE-) remmers behoort. Bij hartaandoeningen zal het hart proberen zo lang mogelijk de bloedruk op peil te houden, door een beroep te doen op compensatiemechanismen die ervoor zorgen dat bloedvaten samentrekken en dat het lichaam vocht vasthoudt. Het zieke hart wordt hierdoor extra belast waardoor een neerwaartse spiraal ontstaat. Ramipril veroorzaakt een verwijding van de bloedvaten zowel systemisch als op lokaal niveau. Hierdoor wordt de neerwaartse spiraal doorbroken en worden organen (o.a. hart, nier) ontlast.

Doeldier
Hond.

Indicaties
Behandeling van congestief hartfalen (volgens de New York Heart Association (NYHA) classificatie graad II, III en IV) veroorzaakt door klepinsufficiënties te wijten aan chronische degeneratieve valvulaire hartaandoening (endocardiose) of cardiomyopathie, met of zonder bijkomende therapie met het diureticum furosemide en/of de hartglycosiden digoxine of methyldigoxine.

Contra-indicaties
Niet gebruiken in geval van haemodynamisch relevante stenosen (bv. aortastenose of mitraalklepstenose) of obstructieve hypertrofische cardiomyopathie.
Aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van Vasotop® P tijdens de dracht en lactatie, dient het product niet aan drachtige en lacterende honden te worden toegediend.

Bijwerkingen
Bij de start van een behandeling met ACE-remmers of na het verhogen van de dosering kan in zeldzame gevallen een bloeddrukdaling optreden die zich kan uiten door vermoeidheid, lethargie of ataxie. In dergelijke gevallen dient de behandeling te worden stopgezet totdat de conditie van de patiënt weer normaal is en daarna hervat te worden met 50% van de oorspronkelijke dosering. Omdat hoge doses diuretica ook kunnen leiden tot een bloeddrukdaling dient de gelijktijdige toediening van diuretica in de beginfase van de behandeling met ACE-remmers bij deze patiënten vermeden te worden.

Dosering/Toediening
De therapeutische dosering voor de hond is een enkelvoudige dagelijkse orale toediening van 0,125 mg ramipril per kg lichaamsgewicht.
De behandeling dient steeds te starten met deze laagst aanbevolen dosering. De dosering mag alleen worden verhoogd indien het dier niet reageert op de aanbevolen startdosering van 0,125 mg ramipril per kg lichaamsgewicht. Afhankelijk van de ernst van de pulmonaire congestie bij patiënten met hoest of pulmonair oedeem kan na twee weken de dosering worden verhoogd tot 0,25 mg ramipril per kg lichaamsgewicht per dag.

Waarschuwingen

 • Indien verschijnselen van apathie of ataxie (mogelijke verschijnselen van hypotensie) optreden tijdens de behandeling met Vasotop® P dient de behandeling te worden stopgezet en hervat te worden met 50% van de originele dosering als de symptomen zijn afgenomen.
 • Het gebruik van ACE-remmers bij honden met hypovolemie/dehydratie (bv. als gevolg van behandeling met een diureticum, braken of diarree) kan leiden tot acute hypotensie. In dergelijke gevallen dient de vocht- en electrolytenbalans onmiddellijk hersteld te worden en moet de behandeling met Vasotop® P worden uitgesteld tot stabilisatie optreedt.
 • Bij patiënten met een risico voor hypovolemie dient Vasotop® P geleidelijk te worden ingezet over het verloop van één week (beginnend met de helft van de normale dosering).
 • 1-2 dagen voor en na de start van de behandeling met ACE-remmers dient de hydratiestatus en de nierfunctie van de patiënt te worden gecontroleerd. Dit is ook noodzakelijk nadat de Vasotop® P dosering is verhoogd of wanneer gelijktijdig een diureticum wordt toegediend.
 • Bij patiënten die tegelijkertijd behandeld worden met Vasotop® P en furosemide kan de dosering van het diureticum verlaagd worden om hetzelfde diuretische effect te verkrijgen als bij behandeling met alleen furosemide.
 • Zowel diuretica als een laag natriumdieet versterken de werking van ACE-remmers door het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS) te activeren. Hoge doseringen diuretica alsmede een laag natriumdieet dienen derhalve te worden vermeden tijdens de behandeling met ACE-remmers om hypotensie (met verschijnselen zoals apathie, ataxie en in zeldzamere gevallen flauwte of acuut nierfalen) te voorkomen.
 • De gelijktijdige toediening van kalium of kalium-sparende diuretica dient te worden vermeden vanwege het risico van hyperkaliëmie.
 • Gebruik in overeenstemming met de baten/risico analyse bij honden met nier- en leverfalen.
 • Bij honden met nierproblemen moet de nierfunctie worden gevolgd tijdens de behandeling met Vasotop® P.

Houdbaarheidstermijn
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren beneden 30°C. Beschermen tegen vocht. De deksel na elke opening zorgvuldig sluiten. De vochtabsorberende capsule niet uit de container verwijderen.

Verpakking
Vasotop® P 0.625 mg is verkrijgbaar in 1 pot met 28 tabletten met smaakstof en breukstreep.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 10303 UDA.

Vetmedin

Klik hier voor de bijsluiter

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin vetmedin 1,25mg) 08-06-2010

Productnaam
Vetmedin.

Leverancier
Boehringer Ingelheim 1802 KA  Alkmaar

Farmaceutische vorm
Capsule.

Samenstelling
Per capsule 1,25 , 2,5 of 5 mg pimobendan.

Eigenschappen
De actieve stof pimobendan, een benzimidazol-pyridazinon derivaat, is een non-sympathomimetisch, non-glycoside positieve-inotrope stof met potente vasodilatatieve eigenschappen. Farmacodynamische eigenschappen Het werkingsmechanisme waarmee pimobendan zijn stimulerende effect op het hart uitoefent is tweeledig: toename van de gevoeligheid voor calcium van de cardiale myofilamenten en remming van phosphodiesterase (type III). Vasodilatatie komt tot stand door remming van phosphodiesterase.

Farmacokinetische eigenschappen
Absorptie

Na orale toediening is de biologische beschikbaarheid van pimobendan 60 – 63%. Aangezien deze biologische beschikbaarheid aanzienlijk lager is wanneer pimobendan wordt toegediend samen met voedsel of kort nadat voedsel is ingenomen, wordt geadviseerd om dieren ongeveer één uur voordat ze voedsel krijgen te behandelen.
Distributie
Het distributievolume is 2,6 l/kg, wat aangeeft dat pimobendan snel wordt gedistribueerd over de weefsels. De gemiddelde plasma eiwitbinding is 93%.
Metabolisme
Pimobendan wordt oxidatief gedemethyleerd tot zijn belangrijkste actieve metaboliet (UD-CG 212). Verdere metabolieten zijn fase II conjugaten van UD-CG 212, voornamelijk glucuronides en sulfaten.
Eliminatie
Pimobendan heeft een plasma eliminatie halfwaardetijd van 0,4 +/- 0,1 uur. Dit komt overeen met de hoge klaring van 90 +/- 19 ml/min/kg en een korte gemiddelde verblijfstijd van 0,5 +/- 0,1 uur. De belangrijkste actieve metaboliet wordt uitgescheiden met een plasma eliminatie halfwaardetijd van 2,0 +/- 0,3 uur. Bijna de gehele dosis wordt uitgescheiden via de feces.

Doeldier
Hond.

Indicaties
Vetmedin capsules zijn geïndiceerd voor de vermindering van de symptomen van chronisch hartlijden bij honden dat wordt veroorzaakt door dilatatieve cardiomyopathie of hartklepinsufficiëntie (mitralis en/of tricuspidalis regurgitatie).

Contra-indicaties
Vetmedin capsules dienen niet te worden gebruikt bij gevallen met hypertrofische cardiomyopathie of bij klinische condities waarbij een toename van de cardiale output niet mogelijk is vanwege functionele of anatomische redenen (b.v. aorta stenose).

Bijwerkingen
In zeldzame gevallen kunnen een licht positief chronotroop effect en overgeven voorkomen. Deze effecten zijn echter dosis afhankelijk en kunnen worden voorkomen door in deze gevallen de dosis te verlagen.

Dosering/Toediening
Vetmedin capsules worden oraal toegediend in de volgende doseringen: Geen of lichte klinische symptomen: Tweevoudige toediening van 0,25 mg pimobendan per kg lichaamsgewicht per dag (totaal 0,5 mg pimobendan per kg lichaamsgewicht per dag), met een interval van 12 uur, één tot anderhalf uur voor de maaltijd. Overige gevallen van chronisch hartlijden: Tweevoudige toediening van 0,25 mg pimobendan per kg lichaamsgewicht per dag, met een interval van 12 uur, één tot anderhalf uur voor de maaltijd, in combinatie met 2-4 mg furosemide per kg lichaamsgewicht per dag. Na stabilisatie, furosemide afbouwen en doorgaan met Vetmedin als onderdeel van multimedicinale therapie. Indien de symptomen na stopzetting van de behandeling met furosemide weer verergeren, dient men de toediening van het diureticum te hervatten.

Waarschuwingen
Geen.

Houdbaarheidstermijn
Niet bewaren boven 25 °C. Op een droge plaats, in de gesloten originele verpakking. Niet in de koelkast bewaren, niet invriezen; 3 jaar houdbaar.

Verpakking
Vetmedin 1,25 mg: pot met 100 capsules Vetmedin 2,5 mg: pot met 100 capsules Vetmedin 5 mg: pot met 100 capsules.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 9963, 9114, 9115 UDA.

Vetranquil

Klik hier voor de bijsluiter

Praktische info uit de praktijk

Zie vuurwerkangst.

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Fidin vetranquil) 08-06-2010

Productnaam
Vetranquil tabl.

Leverancier
Ceva Sante Animale 2670 AB  NAALDWIJK.

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Per tablet: acepromazinemaleaat overeenkomend met 25 mg acepromazine.

Eigenschappen
Zie inleiding.

Doeldier
Hond, kat.

Indicaties
Alle situaties waarbij sedering gewenst is, bijvoorbeeld tijdens transport of verhokken, agressie en preventie van stress.

Contra-indicaties
Hypotensie, hypothermie, anemie en epilepsie.

Bijwerkingen
Hypotensie, tachycardie, bij katten: tremoren, beven, lethargie, spierslapte, verdwijnen van de oprichtreflexen.

Dosering/Toediening

Doeldier Toediening Dosering
Hond Oraal 1,25 – 2 mg per kg l.g. acepromazine, 2 maal daags
Kat Oraal 0,5 – 2 mg per kg l.g. acepromazine, 2 maal daags

Waarschuwingen
Niet toedienen tezamen met choline-esteraseremmers zoals organische fosforverbindingen (insecticiden) en procaïnehydrochloride, waarvan de toxiciteit wordt versterkt (lokale anaesthetica). Niet toedienen aan honden en katten lichter dan 3 kg.

Houdbaarheidstermijn
Bij kamertemperatuur (15-25°C).

Verpakking
Doos met 4 blisters à 10 tabletten.

Registratienummer/Kanalisatiestatus
REG NL 1948 VRIJ.

Vitoral C

Klik hier voor de bijsluiter

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Vitoral-C Smakelijke tabletten, Voedingssupplement voor katten) 30-07-2014

Samenstelling
Magere melkpoeder, gist, dicalciumfosfaat, magnesiumfosfaat, mineralen, vitaminen en aminozuren

Beschrijving
Vitoral-C is een aanvulling op de voeding van en speciaal ontwikkeld voor katten. Het bevat een uitgekiende combinatie van vitaminen met aanvullende eiwitten, mineralen en aminozuren. Bij gebruik van Vitoral-C wordt een uitgebalanceerde toevoer van die voedingsbestanddelen bewerkstelligd waarvan conditie, weerstand, gezonde huid en vacht afhankelijk zijn.

Indicaties
Verhoogde behoefte aan vitaminen, mineralen en/of sporenelementen en aminozuren. Hierbij valt te denken aan oudere dieren, kittens in de groeifase en drachtige/zogende poezen maar ook herstelperiodes na ziekte en het stimuleren van de conditie. Voor een gezonde huid en een mooie vacht is speciaal een hoger gehalte aan biotine toegevoegd.

Toedieningswijze & dosering
Oraal toedienen: 1 tablet per 5 kg lichaamsgewicht per dag. De smaak van de tabletten is speciaal aangepast voor katten en de tabletten kunnen gelijktijdig met het voer gegeven worden.

Verpakking
25 x 10 tabletten.

Distributeur
AST Farma, Oudewater

Fabrikant
Produlab Pharma, Raamsdonksveer

Basiscomponenten

Basiscomponenten Percentage
Ruw eiwit 24,70%
Ruw vet 18,90%
Ruwe celstof 6,00%
Ruwe as 8,90%
Calcium 1,96%
Fosfor 1,51%
Magnesium 0,10%

 

Vitaminen, mineralen en aminozuren  Hoeveelheid (per kg voedingssupplement)
Vitamine A 300.000 IE
Vitamine D3 10.000
Vitamine E 10.000
Vitamine B1 1.400
Vitamine B2 1.400
Vitamine B6 800
Vitamine B12 1,4
Pantotheenzuur 3.000
Biotine 700
Nicotinamide 1.400
Foliumzuur 1,4
IJzer 260
Zink 200
Koper 5
Jodium 50
Kobalt 3
Selenium 0,5
Cholinebitartraat 10.000
L-carnitinetartraat 4.000
L-arginine 50

Vitoral D

Klik hier voor de bijsluiter

Officiële bijsluitertekst

(Bron: Vitoral D Smakelijke tabletten, voedingssupplement voor honden)

Samenstelling

Magere melkpoeder, gist, dicalciumfosfaat, magnesiumfosfaat, mineralen, vitaminen en aminozuren.

Beschrijving

Vitoral-D is een aanvulling op de voeding van en speciaal ontwikkeld voor honden. Het bevat een uitgekiende combinatie van vitaminen met aanvullende eiwitten, mineralen en aminozuren. Bij gebruik van Vitoral-D wordt een uitgebalanceerde toevoer van die voedingsbestanddelen bewerkstelligd waarvan conditie, weerstand, gezonde huid en vacht afhankelijk zijn.

Indicaties
Verhoogde behoefte aan vitaminen, mineralen en/of sporenelementen en aminozuren. Hierbij valt te denken aan oudere dieren, pups in de groeifase en drachtige/zogende teven maar ook herstelperiodes na ziekte en het stimuleren van de conditie. Voor een gezonde huid en een mooie vacht is speciaal een hoger gehalte aan biotine toegevoegd.

Toedieningswijze & dosering
Oraal toedienen: 1 tablet per 5 kg lichaamsgewicht per dag met een maximum van 8 tabletten aan honden met een lichaamsgewicht van 40 kg of meer. De smaak van de tabletten is speciaal aangepast voor honden en de tabletten kunnen gelijktijdig met het voer gegeven worden.

Verpakking
25 x 10 tabletten.

Distributeur
AST Farma, Oudewater

Fabrikant
Produlab Pharma, Raamsdonksveer

Basiscomponenten Percentage
Ruw eiwit 24,70%
Ruw vet 18,90%
Ruwe celstof 6,00%
Ruwe as 8,90%
Calcium 1,96%
Fosfor 1,51%
Magnesium 0,10%
Vitaminen, mineralen en aminozuren Hoeveelheid (per kg voedingssupplement)
Vitamine A 300.000 IE
Vitamine D3 10.000 IE
Vitamine E 10.000 mg
Vitamine B1 1.400 mg
Vitamine B2 1.400 mg
Vitamine B6 800 mg
Vitamine B12 1,4 mg
Pantotheenzuur 3.000 mg
Biotine 700 mg
Nicotinamide 1.400 mg
Foliumzuur 1,4 mg
IJzer 260 mg
Zink 200 mg
Koper 5 mg
Jodium 50 mg
Kobalt 3 mg
Selenium 0,5 mg
Cholinebitartraat 10.000 mg
L-carnitinetartraat 4.000 mg
L-arginine 50 mg

Humane geneesmiddelen

Inleiding

De hieronder beschreven diergeneesmiddelen zijn niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik bij uw huisdier is echter toegestaan op grond van de vrijstellingsregeling van de Diergeneesmiddelenwet. Daarbij is de dierenarts gebonden aan strikte regels, vastgelegd in de zogenaamde Cascade Regeling.

Onderstaande productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de Faculteit der Diergeneeskunde Utrecht, Aesculaap BV of door de producent van het betreffende (dier)geneesmiddel en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product en/of werkzame stof voor huisdiereigenaren.

Acetylsalisylzuur (cardio)

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Tablet, poeder oraal, poeder voor injectievloeistof.

Samenstelling
Deze geneesmiddelen bevatten als werkzame stof acetylsalicylzuur.

Eigenschappen
Acetylsalicylzuur is wellicht meer bekend onder de naam aspirine. Het behoort tot de groep medicijnen die prostaglandine-remmers wordt genoemd. Deze geneesmiddelen hebben eenpijnstillende en koortsremmende werking. Daarnaast onderdrukt acetylsalicylzuur ontstekingsreacties en heeft het invloed op de bloedplaatjes. Acetylsalicylzuur wordt veel toegepast vanwege zijn remmende werking op de bloedstolling.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van acetylsalicylzuur bij honden, katten, paarden, rundvee, varkens en vogels.

Indicaties
Acetylsalicylzuur wordt gebruikt bij de behandeling van pijn en koorts. Daarnaast wordt acetylsalicylzuur bij honden toegepast bij de behandeling van trombose. Acetylsalicylzuur wordt gebruikt bij katten voor de behandeling van een verminderde hartspierfunctie. In de literatuur is beschreven dat acetylsalicylzuur de symptomen van een allergische reactie bij kalveren en pony’s kan verminderen.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Voorzichtigheid is geboden bij katten en hele jonge dieren. Overdosering vindt bij deze dieren gemakkelijk plaats. Acetylsalicylzuur dient niet te worden gebruikt bij dieren met een verhoogde bloedingsneiging. Grote terughoudendheid is geboden bij dieren met een afwijkende bloedstolling, bij dieren met astma en bij dieren met een ernstig verminderde lever- en/of nierfunctie. In het geval dat uw dier geopereerd moet worden, dient het gebruik van acetylsalicylzuur tien dagen voor de operatie gestaakt te worden. De bloedverdunnende werking van acetylsalicylzuur is tijdens de operatie gevaarlijk.
Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat acetylsalicylzuur in lage concentraties in de moedermelk terecht komt.
Gebruik van acetylsalicylzuur bij drachtige en zogende dieren wordt afgeraden.

Toediening en dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier.
Een injectie zal u niet zelf toedienen aan uw dier, dit wordt altijd door een dierenarts gedaan.

Bijwerkingen
Acetylsalicylzuur kan maagdarmklachten veroorzaken. Dit uit zich in braken, verminderde eetlust, braken met bloedbijmenging en/of ontlasting met bloedbijmenging. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Acetylsalicylzuur kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Droog, bij kamertemperatuur (15-25°C, niet warmer!), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden ‘niet te gebruiken na’ of na het woord ‘Exp’.

Voorbeelden van veterinair geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Acetylsalicylzuur poeder REG NL 4056 Eurovet Animal Health B.V.

Voorbeelden van humaan geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Acetylsalicylzuur cardio tablet 80 mg RVG 16466 Pharmachemie B.V.
Acetylsalicylzuur cardio tablet 80 mg RVG 27704=26194 Centrafarm Services B.V.
Aspegic injectie(poeder) 500mg+solvens 5ml RVG 06305 Sanofi-Synthelabo B.V.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Allopurinol

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Allopurinol tabletten bevatten als werkzame stof allopurinol.

Eigenschappen
Allopurinol remt in het lichaam een enzym dat verantwoordelijk is voor de urinezuur-productie. Dit betekent dat de urinezuurconcentratie in het bloed daalt, waardoor afzetting van urinezuurkristallen in gewrichten wordt tegengegaan. Urinezuurkristallen veroorzaken pijn in de gewrichten.
Daarnaast wordt allopurinol gebruikt bij behandeling van leishmaniasis, het werkt remmend op de parasiet van het geslacht Leishmania. Het verandert de aanmaak van eiwitten door de parasiet, waardoor deze niet meer kan groeien.

Doeldieren
Er is ervaring met allopurinol bij de hond.

Indicaties
Allopurinol wordt zowel gebruikt bij de behandeling van Leishmaniasis als bij de behandeling van urinezuurkristallen. Indien het gebruikt wordt voor de behandeling van Leishmania wordt allopurinol meestal gecombineerd met andere medicijnen.

Waarschuwingen en contra-indicaties
De dosering dient aangepast te worden indien uw dier een gestoorde lever- of nierfunctie heeft. De nierfunctie van uw dier dient dan regelmatig gecontroleerd te worden.
Veiligheid van het middel bij drachtige dieren is nog niet duidelijk aangetoond, allopurinol gaat over in de moedermelk.

Toediening/ Dosering
De dosering is afhankelijk van de reden waarom allopurinol wordt toegepast.
De aanbevolen normdosering voor honden met Leishmaniasis is 3 keer per dag 7 mg allopurinol per kilogram lichaamsgewicht.
De aanbevolen dosering voor urinezuurkristallen is 3 keer per dag 10 mg allopurinol per kilogram lichaamsgewicht.

Bijwerkingen
Over het algemeen wordt allopurinol goed verdragen en komen bijwerkingen niet vaak voor. De meest voorkomende bijwerkingen zijn huiduitslag en maagdarmklachten. Soms kunnen overgevoeligheidsreacties optreden zoals koorts, afweerstoornissen, ontsteking van de lever en ontsteking van bloedvaten. Wanneer u dit soort reacties vermoedt, dient u onmiddellijk uw dierenarts te raadplegen.

Interacties met andere geneesmiddelen
Wanneer allopurinol samen met andere geneesmiddelen wordt gebruikt, kunnen zij elkaars werking beïnvloeden. Licht uw dierenarts daarom altijd in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft. Allopurinol geeft o.a. een wisselwerking met anti-bloedstollingsmiddelen, azathioprine, cyclofosfamide en mercaptopurine.

Bewaarcondities
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid
Zie verpakking.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv
Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel

Amytriptyline

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Omhulde tablet, tablet.

Samenstelling
Deze tabletten bevatten als werkzame stof amitriptyline hydrochloride.

Eigenschappen
Amitriptyline behoort tot de groep medicijnen die anticholinergica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen hebben verschillende effecten. Amitriptyline wordt gebruikt vanwege het effect op het zenuwstelsel. Amitriptyline heeft een versuffende werking en maakt uw dier rustig.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van amitriptyline bij honden, katten en vogels.

Indicaties
Amitriptyline wordt gebruikt bij de behandeling van gedragsafwijkingen, zoals tegen overmatige angst bij honden en tegen overmatig veel wassen bij katten. Amitriptyline kan wellicht worden toegevoegd aan de behandeling van neuropatische pijn en worden gebruikt bij de behandeling van jeuk. Onderzocht wordt nog of amitriptyline bij katten kan worden ingezet bij de behandeling van aandoening van de urinewegen. Bij vogels kan amitriptyline geprobeerd worden om het plukken van de veren door het dier zelf tegen te gaan.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Terughoudendheid is geboden bij dieren met epilepsie. Voorzichtigheid is geboden bij dieren met een schildklieraandoening, dieren met een hartritmestoornis, dieren met hele droge ogen of een verhoogde oogboldruk, dieren met suikerziekte, en bij dieren met een ernstig verminderde lever- of nierfunctie. Het vermogen van werkende dieren kan worden beïnvloed.

Veiligheid van het middel
Bij drachtige en zogende dieren is dit nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat amitriptyline de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt.

Toediening en dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen. De tablet in zijn geheel in de bek ingeven. Niet door het voer mengen of kapot maken. In de meeste gevallen duurt het enkele weken voordat de effecten van amitriptyline zichtbaar worden.

Bijwerkingen
Amitriptyline kan bijwerkingen in het gehele lichaam veroorzaken. Maagdarmproblemen (braken, diarree, verminderde eetlust), hartritmestoornissen, slaperigheid, speekselen en veranderde bewegingen kunnen optreden. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Amitriptyline kan de werking van andere geneesmiddelen beinvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Droog, bij kamertemperatuur (15-25C), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.

Voorbeelden van veterinair geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Geen.

Voorbeelden van humaan geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Amitriptyline HCl omhulde tablet 10mg RVG 55187 Pharmethica B.V.
Tryptizol tablet 25mg RVG 02418 Merck Sharp & Dohme B.V.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Atenolol tabletten

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Atenolol tabletten bevatten als werkzame stof atenolol.

Eigenschappen
Atenolol is een betablokker. Deze categorie geneesmiddelen heeft een aantal effecten, waarvan de belangrijkste op het hart en de bloedvaten. Betablokkers zorgen voor afname van de hartslag en verlaging van de bloeddruk. Hierdoor wordt het hart beschermd tegen een te grote activiteit.

Doeldieren
Er is ervaring met atenolol bij de hond en de kat.

Indicaties
Atenolol wordt gebruikt bij:

 • Dieren met hartritmestoornissen.
 • Dieren met een verdikte hartspier, waardoor het hart niet goed functioneert.
 • Dieren met een hoge bloeddruk, bijvoorbeeld door een te snel werkende schildklier.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Dit geneesmiddel wordt niet gebruikt als de pompkracht van het hart tekortschiet (=hartzwakte of decompensatio cordis). Ook dieren met een trage hartslag of astmatische dieren kunnen dit middel beter niet toegediend krijgen. Veiligheid van het middel bij drachtige of zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond.

Toediening/ Dosering
De normdosering voor honden is één tot tweemaal daags 0,25 tot 1 mg (soms 2 mg) atenolol per kilogram lichaamsgewicht.
Voor katten is de normdosering 1 x daags 6,25 tot 12,5 mg. Stop nooit plotseling met het geven van de atenolol tabletten. Het gebruik van atenolol moet langzaam afgebouwd worden omdat anders een gevaarlijke bloeddrukstijging kan optreden of er kunnen hartritmestoornissen ontstaan.

Bijwerkingen
Door het gebruik van atenolol kan uw huisdier lusteloos of kortademig worden. Ook maagdarmklachten zoals diarree komen soms voor. Bij oudere dieren of dieren die lijden aan hartzwakte, kan de pompkracht van het hart tekort gaan schieten of een te grote bloeddrukdaling kan optreden door het gebruik van atenolol. Hierdoor krijgt uw huisdier het benauwd en kan er vochtophoping optreden onder de borst of buik. Indien u deze verschijnselen ziet optreden neem dan contact op met dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Een wisselwerking kan o.a. optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met andere middelen die op het hart werken. Licht uw dierenarts daarom altijd in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Donker, droog, bij kamertemperatuur (15-25ºC) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid
Zie verpakking.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv
Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Buscopan

Zetpillen voor dieren (Butylscopolamine bromide).

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Dragee, zetpil en injectievloeistof.

Samenstelling
Deze geneesmiddelen bevatten als werkzame stof butylscopolamine bromide.

Eigenschappen
Butylscopolamine behoort tot de groep medicijnen die spasmolytica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen hebben een remmende werking op spierkrampen (spasmen). Butylscopolamine heeft vooral effect op de spieren van de darmen en de blaas. Butylscopolamine vermindert het aantal samentrekkingen van de blaas, waardoor de blaas zich meer kan vullen en het dier minder vaak moet plassen. Daarnaast vermindert butylscopolamine het aantal samentrekking van de darmen, waardoor de ontlasting minder snel door de darmen gaat.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van butylscopolamine bromide bij honden, katten, paarden, rundvee, schapen, knaagdieren en dromedarissen.

Indicaties
Butylscopolamine wordt gebruikt bij de behandeling van een instabiele blaas. Bij een instabiele blaas trekt de blaaswand ongeremd samen, waardoor het dier steeds aandrang heeft en vaak moet plassen. Daarnaast wordt butyscopolamine gebruikt bij de behandeling van diarree, om de te snelle doorstroom van ontlasting door de darmen te remmen.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Butylscopolamine dient niet te worden gebruikt bij dieren met een (gedeeltelijke) afsluiting van de darmen, dieren met een verhoogde oogboldruk en niet bij dieren met een te snelle hartslagfrequentie. Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond.

Toediening en dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen. De dragee in zijn geheel in de bek ingeven. Niet door het voer mengen of kapot maken. Een injectie zal u niet zelf toedienen aan uw dier, dit wordt altijd door een dierenarts gedaan.

Bijwerkingen
Butylscopolamine veroorzaakt zelden bijwerkingen. Tijdens het gebruik kunnen droge ogen, droge mond, te snelle hartslag, verminderde eetlust, verstopping en braken ontstaan. Deze verschijnselen zijn meestal van voorbijgaande aard. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Butylscopolamine kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd voor dieren uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden ‘niet te gebruiken na’ of na het woord ‘Exp’.

Voorbeelden van veterinair geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Geen.

Voorbeelden van humaan geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Buscopan dragee 10mg RVG 03834 Boehringer Ingelheim B.V.
Buscopan zetpil 10mg (volw) RVG 03835 Boehringer Ingelheim B.V.
Buscopan zetpil 7,5mg (kind) RVG 06836 Boehringer Ingelheim B.V.
Buscopan injectie 20mg/ml RVG 03837 Boehringer Ingelheim B.V.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Clopidogrel

Klik hier voor de bijsluiter

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik bij uw huisdier is echter toegestaan op grond van de vrijstellingsregeling van de Diergeneesmiddelenwet. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door dierenkliniek ‘t Ossehoofd en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor huisdiereigenaren.

Werkzame stof
Clopidogrel.

Algemeen
De stolling van bloed is een complex systeem waarin vele factoren een rol spelen. De stolling kan dan ook op vele manier beïnvloed worden met medicijnen. Clopidogrel behoort tot een geneesmiddelengroep die bloedplaatjesaggregatieremmers wordt genoemd. Bloedplaatjes (zogenaamde trombocyten) zijn zeer kleine bestanddelen in het bloed, die samenklonteren tijdens de bloedstolling. Door deze samenklontering te voorkomen verminderen bloedplaatjes aggregatieremmende geneesmiddelen de kans op vorming van ongewenste bloedstolsels. Een ziekteproces dat trombose wordt genoemd.

Werkingsduur
Bij dagelijks ingeven wordt de maximale werkingsduur na 3 dagen bereikt. Na stoppen is de werkingsduur na 7 dagen weer geheel verdwenen.

NB Clopidogrel wordt na inname snel uit de bloed baan verwijderd. Echter bloedplaatjes welke eenmaal in contact zijn geweest met clopidogrel zijn niet meer in staat om samen te klonteren. Doordat een bloedplaatje gemiddeld elke 7-10 dagen wordt vervangen duurt het na stoppen met clopidogrel toch gemiddeld 7 dagen voordat er weer voldoende nieuwe bloedplaatjes zijn voor een normale stolling. De stolling is dus pas weer hersteld als de niet meer functionerende bloedplaatjes zijn vervangen door nieuwe bloedplaatjes die niet in contact met clopidogrel zijn geweest.

Indicatie
Preventie van trombose als gevolg van bijvoorbeeld hartfalen bij katten

Dosering
1 maal daags 0.25 tablet per kat (1 maal daags 18.75 mg per kat).
Een keer een dag overslaan of het een keer 12 uur eerder geven is niet schadelijk (bijvoorbeeld als u een dagje en een nachtje weg gaat).

Combinatie met andere geneesmiddelen
Clopidogrel kan gecombineerd worden met atenolol of amlodipine.
In ernstige gevallen kan clopidogrel gecombineerd worden met acetylsalicylzuur, dit ter beoordeling van de behandelend dierenarts
Heparine dosering behoeft gewoonlijk niet te worden aangepast

Gebruik van pijnstilling (NSAID’s) is niet aan te raden. Uiterste voorzichtigheid is geboden met het gebruik van deze middelen in combinatie met clopidogrel

Doeldier
Kat.

Toedieningswijze
Oraal, mag worden gegeven via voedsel. Ingeven van clopidogrel dient bij voorkeur zonder stress te gebeuren zoals eigenlijk geldt bij alle dagelijks of langdurige te geven medicatie. Fijn poederen en door kleine hoeveelheden eten mengen die geheel moet worden opgegeten is echter vaak niet mogelijk omdat clopidogrel een bittere smaak heeft. Bij sommige katten kan het dus beter worden ingegeven.

Opmerking. Een kat welke clopidogrel slikt kan bij verwondingen langer bloeden dan gewoonlijk. Raak niet in paniek maar houdt langdurig (lichte) druk aan op de verwonding (30 min of langer) dus niet tussen door kijken of het bloeden al gestopt is.

Bijwerkingen
Maag darm klachten.

Contra-indicatie
Verhoogde bloedingsneiging, maagdarmbloeding. Nier- of leverfalen,

Overdosering
Bloedingen.

Codeïne HCL Tabletten

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Deze tabletten bevatten als werkzame stof code hydrochloridedihydraat.

Eigenschappen
Codeine HCl behoort tot de groep medicijnen die opiaten wordt genoemd. Deze geneesmiddelen hebben een pijnstillende werking en dempen de hoestprikkel.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van codeïne HCl bij honden en katten.

Indicaties
Codeine HCl wordt gebruikt bij de behandeling van pijn en om de hoestprikkel te dempen.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Katten zijn gevoeliger voor bijwerkingen en overdosering van codeïne HCl dan honden. Dit komt doordat codeïne HCl bij katten het zenuwstelsel meer stimuleert dan bij honden. Codeine HCl dient niet te worden gebruikt bij dieren met een ernstig verminderde long- of leverfuntie en niet bij dieren met epilepsie. Voorzichtigheid is geboden bij oude dieren, dieren met een ernstig verminderde nierfunctie, dieren met koorts en bij dieren die recent zijn geopereerd. Codeine HCl kan het vermogen van werkende dieren beïnvloeden. Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat codeïne HCl de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt.

Toediening en dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen. De tablet in zijn geheel in de bek ingeven. Niet door het voer mengen of kapot maken.

Bijwerkingen
Codeine HCl kan verminderde eetlust, braken en verstopping veroorzaken. Daarnaast kan slaperigheid en dorst ontstaan. Bij katten kan codeïne HCl het zenuwstelsel stimuleren, wat mogelijk resulteert in opwinding, beven en epileptische aanvallen. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Codeine HCl kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Droog, bij kamertemperatuur (15-25°C), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.

Voorbeelden van veterinair geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Geen.

Voorbeelden van humaan geregistreerde producten op de Nederlandse markt

 • Codeine HCl tablet 20mg (opiaat) RVG 50916 Pharmachemie B.V.
 • Codeine HCl tablet 10mg (opiaat) RVG 50914 Pharmachemie B.V.
 • Distributeur voor veterinair gebruik: Aesculaap bv
 • Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel

Dexamethason

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Oogdruppels.

Samenstelling
Deze oogdruppels bevatten dexamethasondinatriumfosfaat.

Eigenschappen
Dexamethason behoort tot de groep van de corticosteroïden. Corticosteroïden hebben een ontstekingsremmende werking. Dexamethason oogdruppels kunnen diep in het oog doordringen. Dexamethason onderdrukt de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende aandoeningen. De aan de symptomen ten grondslag liggende aandoening wordt echter niet genezen.

Doeldieren
Er is ervaring met dexamethason oogdruppels bij honden en katten.

Indicaties
Dexamethason oogdruppels kunnen worden toegepast bij ontstekingsreacties aan het oog waarbij geen micro-organismen (bacteriën, schimmels, virussen) zijn betrokken.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Dexamethason oogdruppels dienen niet te worden gebruikt als er in het oog defecten van het hoornvlies zijn (tenzij het gebruikt wordt om littekengroei af te remmen) of als er infecties van bacteriën, virussen of schimmels in het oog zijn. Veiligheid van het middel bij drachtige of zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond.

Toediening/ Dosering
Deze druppels zijn bedoeld om op de ogen toe te dienen. De dosering is afhankelijk van de indicatie en kan variëren van 1 tot 6 maal daags 1 druppel op het betreffende oog of op beide ogen. De duur van gebruik is afhankelijk van de indicatie en wordt door de dierenarts voorgeschreven.

Bijwerkingen
Het gebruik van deze oogdruppels kan soms een lichte irritatie van het oog geven. Bij gebruik van corticosteroïden kan de weerstand van het oog zodanig verlaagd worden dat infecties met micro-organismen makkelijker kunnen optreden. Na langdurig gebruik kan een verhoogde oogboldruk optreden. Dexamethason kan via het oog in de bloedbaan terechtkomen.

Interacties met andere geneesmiddelen
Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Licht uw dierenarts daarom altijd in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Bij kamertemperatuur (15-25ºC ) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid
Zie verpakking. Na opening zijn deze oogdruppels maximaal 1 maand houdbaar bij kamertemperatuur.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv
Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel

Diltiazem

Tabletten/capsules 5 mg

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Deze tabletten bevatten als werkzame stof diltiazem.

Eigenschappen
Diltiazem behoort tot de groep medicijnen die calciumantagonisten wordt genoemd. Deze geneesmiddelen hebben voornamelijk effect op het hart en de bloedvaten. Diltiazem heeft onder andere invloed op de prikkelgeleiding van het hart en de samentrekking van de hartspier.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van diltiazem bij honden, katten en fretten.

Indicaties
Diltiazem wordt gebruikt bij de behandeling van een onvoldoende hartfunctie, hartritmestoornissen, en te hoge bloeddruk.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Diltiazem dient niet gebruikt te worden bij dieren met een te lage bloeddruk en niet bij dieren met een te trage hartslag. Voorzichtigheid is geboden bij dieren met een ernstig verminderde hart-, lever- of nierfunctie en bij oude dieren. Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat diltiazem de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt. Het gebruik van diltiazem bij drachtige en zogende dieren wordt afgeraden.

Toediening en dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen. De tablet in zijn geheel in de bek ingeven. Niet door het voer mengen of kapot maken.

Bijwerkingen
Diltiazem kan bij honden een te trage hartslag en bij katten braken veroorzaken. Ook kunnen hartritmestoornissen, te lage bloeddruk en verminderde eetlust optreden. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Diltiazem kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Bij kamertemperatuur (15-25C), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.

Voorbeelden van veterinair geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Geen.

Voorbeelden van humaan geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Tildiem tablet 60mg RVG 10192 Sanofi-Synthelabo B.V.
Diltiazem capsules 5 mg

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Dormicum (Midazolam injectievloeistof)

Klik hier voor de bijsluiter

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik bij niet voedselproducerende dieren is echter toegestaan op grond van de vrijstellingsregeling, artikel 2 van de Diergeneesmiddelenwet.

Farmaceutische vorm
Injectievloeistof.

Samenstelling
Midazolam injectievloeistof bevat als werkzame stof midazolam.

Eigenschappen
Midazolam is een benzodiazepine. Benzodiazepines grijpen aan op de benzodiazepine receptor (omega receptor). Stimulatie van deze receptor veroorzaakt een grotere gevoeligheid van GABA receptoren. Stimulatie van GABA receptoren leidt tot demping van het centraal zenuw stelsel. Hierdoor hebben benzodiazepines sedatieve, spierrelaxerende en anxiolitische effecten.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van midazolam injectie bij de hond en bij het paard.

Indicaties
Midazolam injectie wordt in combinatie met opiaten of andere analgetisch werkzame stoffen gebruikt voor premedicatie, inductie en onderhoud van anesthesie.
Ook wordt het middel gebruikt als spierrelaxant en als sedativum bij kleine ingrepen.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Uitsluitend in te zetten in situaties waar voldoende monitorring van de patiënt plaats kan vinden en cardio/respiratie support gegeven kan worden.
Op basis van de gegevens over het gebruik van midazolam tijdens zwangerschap bij de mens, moet het gebruik van dit middel tijdens het eerste trimester van de dracht worden afgeraden. Het is niet bekend of midazolam in de moedermelk komt, andere benzodiazepines komen wel in de moedermelk en veroorzaken CNS effecten bij de jongen.

Toediening/ Dosering
Intramusculair of intraveneus.

Richtdosering hond: IM of IV; 0,5 – 1,0 mg/ kg lichaamsgewicht.
Richtdosering paard: IV 0,06 mg/ kg lichaamsgewicht.

Bijwerkingen
Bloeddrukdaling, daling in de hartslag en in de ademhalingsfrequentie worden gemeld, maar ook bijwerkingen van andere benzodiazepines behoren tot de mogelijke neven-effecten van midazolam. Midazolam kan pijn en irritatie op de injectieplaats veroorzaken.

Interacties met andere geneesmiddelen
Gelijktijdig gebruik van midazolam en barbituraten of andere CNS onderdrukkende middelen kan de kans op respiratiedepressie vergroten. Gelijktijdig gebruik van midazolam en narcotica verhoogt het risico op bloeddrukverlaging. Middelen die leverenzymen remmen (meer specifiek: cytochroom P450-CYP3A4), zoals cimetidine, itraconazol en macroliden kunnen de werkingsduur van midazolam verlengen.

Bewaarcondities
Bij kamertemperatuur (15-25°C), donker en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
Zie verpakking.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv
Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel

Hydralazine tabletten 10 mg

Klik hier voor de bijsluiter

Geneesmiddel voor de mens
Disclaimer: De auteurs kunnen generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden. Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik bij uw huisdier is echter toegestaan op grond van de vrijstellingsregeling van de Diergeneesmiddelenwet.

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Hydralazini hydrochloridum 10 mg.

Werking
Hydralazine heeft een direct vaatverwijdend effect vooral op de kleinste slagaders. Hierdoor vermindert de vaatweerstand en treedt een daling van de verhoogde bloeddruk op.

Te gebruiken bij
Hydralazine wordt gebruikt bij de behandeling van verhoogde bloeddruk in combinatie met andere middelen tegen verhoogde bloeddruk bijvoorbeeld be-ta-blokkeerders en/of plasmiddelen (diuretica). Hydralizine kan ook worden ingezte bij ernstige vormen van cardiaal longoedeem ten gevolge van klepfalen indien andere medicatie onvoldoende helpt.

Niet gebruiken bij
Bij venauwing van de slagaders (aorta of pulmonaal stenose) of falen van de rechter hartekamer tene gevolge van pulmonale hypertensie.
er hartkamer ten gevolge van verhoogde druk in de longvaten.

Bijwerkingen
Versneld hartritme, hartkloppingen of misselijkheid kunnen vooral in het begin van de behandeling of bij te hoge dosering optreden.

Waarschuwingen
Bij ziekte van de hartspier alleen toepassen in combinatie met een betta blokker (om reflex tachycardie te voorkomen). Behalve bij zeer ernstige bijwerkingen (o.a. lupus erythematodes en bloedbeeldafwijkingen) dient de behandeling met het middel niet plotse­ling te worden gestopt, maar geleidelijk te geschieden om een sterke bloeddrukstijging te voorkomen.

Waarop verder te letten
Wisselwerking met andere geneesmiddelen. De bloeddrukdalende werking van hydralazine kan versterkt worden door gelijktijdige behandeling met andere vaatverwijdende middelen, calcium-uitstroomblokkeerders, Ace-remmers en plasmiddelen

Dosering
dosering hond 0.5 -3 mg per kg (twee maal daags)
dosering kat 2.5 – 10.0 mg /kat (twee maal daags)

Bewaren
Bij kamertemperatuur (15-25°C) De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter “Niet te ge­bruiken na” of “Exp.”.

RVG nummer Verantwoordelijk voor het in de handel brengen : Centrafarm Services B.V. Distributeur : Centrafarm B.V.

Hydrochloorthiazide

Tabletten voor dieren

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Deze tabletten bevatten als werkzame stof hydrochloorthiazide.

Eigenschappen
Hydrochloorthiazide behoort tot de groep medicijnen die diuretica wordt genoemd. In de volksmond heet deze groep medicijnen ‘plaspillen’. Deze geneesmiddelen hebben effect op de productie van urine. Er zal meer urine geproduceerd worden. Het lichaam zal meer vocht verliezen, daardoor daalt onder andere de bloeddruk.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van hydrochloorthiazide bij honden, katten en rundvee.

Indicaties
Hydrochloorthiazide wordt bij honden en katten gebruikt bij de behandeling van verschillende aandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn: aandoeningen aan de hartspier, vocht in de longen, hoge bloeddruk, diabetes insipidus en om nierstenen te voorkomen. Bij rundvee wordt hydrochloorthiazide gebruikt tegen vochtophoping in de uier.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Hydrochloorthiazide dient niet te worden gebruikt bij dieren die niet plassen. Terughoudendheid is geboden bij dieren met een ernstig verminderde lever- of nierfunctie, dieren met een gestoorde water- en elektrolytbalans en bij dieren met suikerziekte. Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat hydrochloorthiazide de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt.

Toediening/ Dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen. De tablet in zijn geheel in de bek ingeven. Niet door het voer mengen of kapot maken.

Bijwerkingen
De belangrijkste bijwerking is een te laag kalium gehalte in het bloed. Het kalium wordt met de urine uitgeplast. Een te laag kalium gehalte uit zich in slapte, spierkrampen, een onregelmatige hartslag, veel drinken en veel plassen. Ook kan hydrochloorthiazide een te lage bloeddruk veroorzaken. Daarnaast kan een verstoring in de water- en elektrolytbalans optreden. Dit uit zich in braken, diarree, dorst, veel of juist weinig plassen, lusteloosheid en andere uitdrogingsverschijnselen. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Hydrochloorthiazide kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Bij kamertemperatuur (15-25°C), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden ‘niet te gebruiken na’ of na het woord ‘Exp’.

Op de Nederlandse markt veterinair geregistreerde producten:
Geen.

Op de Nederlandse markt humaan geregistreerde producten
Hydrochloorthiazide tablet 25mg RVG 27965=50726 Apothecon B.V.
Hydrochloorthiazide tablet 50mg RVG 52651 Genfarma B.V.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Imuran (Azathioprine)

Klik hier voor de bijsluiter

Speciale waarschuwingen voordat u dit geneesmiddel toedient:
Het op onjuiste wijze toepassen van deze middelen brengt niet alleen risico’s met zich mee voor het te behandelen dier, maar ook voor de toepasser van het middel. Vermijd direct contact van het geneesmiddel met de huid. Draag bij het toedienen van het geneesmiddel wegwerphandschoenen en was achteraf zorgvuldig uw handen. Een deel van het geneesmiddel verlaat uw huisdier uiteindelijk via de ontlasting, urine, speeksel, zweet of braaksel. Zorg ervoor dat ontlasting en urine van uw dier niet in de buurt van kinderen kan terechtkomen. Wanneer ontlasting, urine, bloed of braaksel in huis terechtkomt, dient u voor het verwijderen speciale voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo is het verstandig wegwerphandschoenen te dragen en gebruik te maken van wegwerpkeukenpapier en achteraf zorgvuldig uw handen te wassen. Gedurende de behandeling dient direct contact met uw huisdier zoveel mogelijk te worden vermeden.
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven dienen extra voorzichtig te zijn. Ook de aanwezigheid van kinderen is reden om extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Deze tabletten bevatten als werkzame stof azathioprine.

Eigenschappen
Azathioprine behoort tot de groep medicijnen die immunosuppressiva wordt genoemd. Deze geneesmiddelen onderdrukken afweerreacties van het lichaam. Bij gezonde dieren geven deze afweerreacties de natuurlijke bescherming tegen allerlei lichaamsvreemde elementen zoals ziekteverwekkers. Maar bij dieren met een auto-immuunziekte keren deze afweerreacties zich tegen het eigen lichaam of de eigen organen.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van azathioprine bij honden en katten.

Indicaties
Azathioprine wordt gebruikt bij de behandeling van auto-immuunziekten, zoals afwijkingen in het bloed, chronische darmontstekingen en huidaandoeningen. Bij auto-immuunziekte worden lichaamseigen elementen gezien als lichaamsvreemd waar antistoffen tegen gemaakt moeten worden. Op deze manier wordt een op zich goed systeem (afweersysteem) door een biologisch misverstand gebruikt om het eigen lichaam te bestrijden.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Belangrijke waarschuwingen bij het gebruik van azathioprine zijn hierboven reeds beschreven. Het gebruik van azathioprine bij katten is omstreden, vanwege de enorme gevoeligheid van het beenmerg van katten. In het beenmerg worden onderdelen van het bloed gemaakt en daarmee ook de bouwstoffen van het afweersysteem. Voor katten liggen de behandeldosis en de absoluut giftige dosis dicht bij elkaar. Voorzichtigheid is geboden bij dieren met bloedarmoede bij dieren met een verminderde functie van het beenmerg, bij dieren met een ernstig verminderde lever- of nierfunctie, bij dieren met een infectie en bij dieren die eerder behandeld zijn voor een auto-immuunziekte. Terughoudendheid is geboden met inenten (vaccinatie) van dieren die azathioprine gebruiken. Omdat azathioprine invloed heeft op het beenmerg, zal uw dierenarts regelmatig het bloed van uw dier controleren. Azathioprine is niet veilig bij drachtige en zogende dieren.

Toediening en dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier.
Azathioprine maakt veelal deel uit van een heel behandelplan, waarover u met uw dierenarts intensief zult spreken. Azathioprine wordt vaak gecombineerd met andere geneesmiddelen die het afweersysteem beïnvloeden.

Bijwerkingen
Het gebruik van azathioprine zal altijd een balans zijn tussen de verwachte voor- en nadelen van het al dan niet behandelen. De ernstigste bijwerking van azathioprine is het effect op het beenmerg. Azathioprine remt de functie van het beenmerg. Het beenmerg zal minder bloedcellen aanmaken, waardoor onder
andere bloedarmoede en een verminderde afweer kunnen ontstaan. Bij het behandelen van auto-immuunziekten is het de moeite om de afweer een beetje te verlagen, maar niet te erg. Wanneer de afweer te heftig wordt onderdrukt, kan soms een levensbedreigende situatie ontstaan. In dat geval is de verminderde afweer een ernstige bijwerking. Dit treedt vooral makkelijk op bij katten. Een weinig voorkomende, maar wel gevaarlijke bijwerking kan een ontsteking van de alvleesklier zijn. Uw dier is ernstig ziek, sloom, eet niet en de ontlasting is mogelijk een grote hoeveelheid slecht verteerd voedsel. Daarnaast kan azathioprine maagdarmproblemen veroorzaken. Dit uit zich in verminderde eetlust, braken en diarree. Tijdens het gebruik van azathioprine kan de haargroei slechter zijn. Vanwege de verminderde afweer ontstaat een grotere kans op infectieziekten, zoals een blaasontsteking of een longontsteking.

Interacties met andere geneesmiddelen
Azathioprine kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Bij kamertemperatuur (15-25ºC) en buiten bereik van kinderen.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden ‘niet te gebruiken na’ of na het woord ‘Exp’.

Voorbeelden van veterinair geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Geen.

Voorbeelden van humaan geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Imuran tablet 25mg RVG 12476 GlaxoSmithKline B.V.
Imuran tablet 50mg RVG 05565 GlaxoSmithKline B.V.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel

Lanoxin Elixer

en tabletten voor dieren (Digoxine)

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Tablet, elixer en injectie.

Samenstelling
Dit geneesmiddel bevat als werkzame stof digoxine.

Eigenschappen
Digoxine vormt een medicijnengroep op zich. Digoxine heeft verschillende effecten op het hart en de bloedvaten. Het vergroot de kracht waarmee het hart samentrekt, vertraagt de hartslag, vertraagt de geleiding door het hart en verlaagt de bloeddruk.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van digoxine bij honden, katten, rundvee, paarden en vogels.

Indicaties
Digoxine wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende hartproblemen, waaronder hartfalen, het tekortschieten van de pompkracht van het hart en hartritmestoornissen.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Voorzichtigheid is geboden bij dieren met een ernstig verminderde nier- en/of longfunctie. Digoxine is lastig te doseren. De dosis is gemakkelijk te laag of hoog. Bij een te lage dosering verdwijnen de klachten onvoldoende. Bij een te hoge dosering ontstaan bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen bestaan uit (nieuwe) hartproblemen. Het is vaak moeilijk om op basis van de klachten te zeggen of de dosering te hoog of te laag is. Uw dierenarts zal daarom regelmatig de hoeveelheid digoxine in het bloed van uw dier bepalen. Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat digoxine de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt.

Toediening/ Dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Volg deze voorlichting nauwkeurig op.

Bijwerkingen
Digoxine kan maagdarmklachten veroorzaken. Deze uiten zich in braken, diarree en verminderde eetlust. Bij het gebruik van digoxine kunnen hartritmestoornissen optreden. Uw dier wordt dan slomer en vertoont ander gedrag. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Digoxine kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Donker, bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden ‘niet te gebruiken na’ of na het woord ‘Exp’.

Op de Nederlandse markt veterinair geregistreerde producten:
Digoxine tablet 0,25mg REG NL 4559 Aesculaap bv.

Op de Nederlandse markt humaan geregistreerde producten
Lanoxin tablet 0,0625mg RVG 07548 GlaxoSmithKline B.V.
Lanoxin tablet 0,125mg RVG 08963 GlaxoSmithKline B.V.
Lanoxin tablet 0,25mg RVG 01363 GlaxoSmithKline B.V.
Lanoxin elixer 0,05mg/ml RVG 01365 GlaxoSmithKline B.V.
Lanoxin injectie 0,25mg/ml RVG 01364 GlaxoSmithKline B.V.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Maxitrol

Oogdruppels (Dexamethason/Neomycine/Polumyxine B)

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Oogdruppels.

Samenstelling
Deze oogdruppels bevatten drie werkzame stoffen: dexamethason, neomycinesulfaat en polymyxine B sulfaat.

Eigenschappen
Deze oogdruppels bevatten drie werkzame stoffen en hebben daarmee een tweeledige werking. Dexamethason behoort tot de groep medicijnen die corticosteroïden wordt genoemd. Deze geneesmiddelen verminderen de symptomen van een ontsteking (afname van pijn, roodheid en zwelling). Neomycine en polymyxine B behoren tot de groep medicijnen die antibiotica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zijn werkzaam tegen bacteriën.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van deze oogdruppels bij honden, katten en paarden.

Indicaties
Deze oogdruppels worden gebruikt bij de behandeling van ontstekingen aan het oog. Daarnaast worden deze oogdruppels toegepast om infecties te voorkomen na een oogoperatie.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Deze oogdruppels dienen niet gebruik te worden bij beschadigingen van het oppervlak van de oogbol (het hoornvlies). Bij toepassing op een beschadigd hoornvlies kan een gaatje in de oogbol ontstaan. Dit is vooral bij katten een risico. Ook zijn deze oogdruppels niet geschikt om schimmel- of virusinfecties van het oog te bestrijden. Veiligheid van het middel bij drachtige of zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond.

Toediening/ Dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen. Voor toedienen dient het flesje goed geschud te worden. Steun bij toediening goed af zodat het oog niet aangeraakt wordt.

Bijwerkingen
Het gebruik van deze oogdruppels kan soms een lichte irritatie van het oog geven. Daarnaast kan de weerstand van het oog zodanig verlaagd worden dat infecties met een schimmel of virus makkelijker kunnen optreden. Na langdurig gebruik kan een verhoogde oogboldruk (glaucoom) optreden. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Deze oogdruppels kunnen de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Het flesje goed gesloten houden en rechtop, bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden ‘niet te gebruiken na’ of na het woord ‘Exp’. Na openen zijn deze oogdruppels maximaal een maand houdbaar.

Op de Nederlandse markt veterinair geregistreerde producten
Gentapolycort oogdruppels REG NL 2755 A.S.T. Beheer B.V.
Helgritin PD oogdruppels REG NL 9781 CEVA Sante Animale B.V.
(Deze veterinaire oogdruppels bevatten dexamethason, gentamicinesulfaat en polymyxine B sulfaat).

Op de Nederlandse markt humaan geregistreerde producten
Maxitrol oogdruppels RVG 05984 S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Microlax

Klysma met Sorbitol en Natriumlaurylsulfo-acetaat

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Microklysma.

Samenstelling
Dit microklysma bevat als werkzame stoffen natriumlaurylsulfo-acetaat, natriumcitraat en sorbitol.

Eigenschappen
Dit microklysma behoort tot de groep medicijnen die osmotisch werkende laxantia wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zorgen ervoor dat harde en vaste ontlasting, zacht en vloeibaar wordt. De werking berust op een fysisch-chemisch proces, waarbij water vrijkomt.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van dit microklysma bij honden en katten.

Indicaties
Dit microklysma wordt gebruikt bij de behandeling van verstopping (obstipatie) en/of bemoeilijkte ontlasting.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Dit microklysma dient niet te worden gebruikt bij dieren met open wondjes aan de anus (anale fissuren) of bij dieren met een ontsteking van het laatste deel van de darm, het rectum, (proctitis). Bij kleine dieren de canule niet geheel inbrengen, dit kan het slijmvlies van de darm beschadigen. Voor zover bekend kan dit microklysma zonder gevaar bij drachtige en zogende dieren worden toegepast.

Toediening en dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. De normdosering voor honden en katten is 2,5-5 ml (halve tot een heel tubetje) rectaal toedienen.

Toedieningsinstructies
Draai de dop van de canule af. Knijp voorzichtig een druppel vloeistof uit de klysma. Hierdoor wordt de canule vettig, waardoor het inbrengen vergemakkelijkt wordt.De canule wordt vervolgens geheel of gedeeltelijk in het rectum gebracht. Knijp de inhoud van de klysma eruit. Trek de tube zachtjes terug terwijl deze ingeknepen blijft. 5 tot 20 minuten na toediening komt de ontlasting.

Bijwerkingen
Dit microklysma kan bij onjuiste toediening locale irritatie en wondjes veroorzaken. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Er bestaan geen gegevens van geneesmiddelinteracties of andere vormen van interacties met dit microklysma. Toch is het raadzaam altijd uw dierenarts in te lichten over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Droog, bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.

Voorbeelden van veterinair geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Geen.

Voorbeelden van humaan geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Microlax klysma RVG 05069 Pfizer Consumer Healthcare B.V.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Nystatine

Klik hier voor de bijsluiter

Nystatine wordt vooral gebruikt voor de bestrijding van brillendoosjesgist infecties (Cyniclomyces guttulatus) infecties welke in rol spelen bij het onderhouden van diarree bij honden en katten. De laatste jaren is gebleken dat een dosering van 2.5 ml per 5 kg gedurende 4 dagen daarbij effectiever is dan de voorheen gangbare dosering van 1 ml/5 kg.

Farmaceutische vorm
Suspensie.

Samenstelling
Deze suspensie bevat als werkzame stof nystatine.

Eigenschappen
Nystatine behoort tot de groep medicijnen die antimycotica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zijn werkzaam tegen schimmels en gisten. Nystatine kan ingezet worden tegen allerlei schimmels en gisten, maar wordt hoofdzakelijk gebruikt bij infecties met Candida.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van nystatine bij honden, katten, paarden, vogels en reptielen.

Indicaties
Nystatine wordt gebruikt bij de behandeling van Candida-infecties op de huid, in de mond en in het maagdarmkanaal.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Nystatine kent geen contra-indicaties.Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat nystatine vanuit het maagdarmkanaal niet verder in het lichaam opgenomen wordt. Het is onwaarschijnlijk dat nystatine de placenta passeert of in de moedermelk terecht komt.

Toediening/ Dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. De suspensie goed schudden voor gebruik.

Bijwerkingen
Nystatine veroorzaakt zelden bijwerkingen. Nystatine kan verminderde eetlust, braken en diarree veroorzaken. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Nystatine kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Donker, bij kamertemperatuur (15-25°C), in goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren. De geopende fles in de koelkast bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden ‘niet te gebruiken na’ of na het woord ‘Exp’. Na openen van de fles is de suspensie zeven dagen houdbaar bij kamertemperatuur en tien dagen houdbaar in de koelkast.

Voorbeelden van veterinair geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Geen.

Voorbeelden van humaan geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Nystatine suspensie 100.000 E/ml (24ml) RVG 06771 Sanofi-Synthélabo B.V.
Nystatine suspensie 100.000 E/ml (120ml) RVG 06771 Sanofi-Synthélabo B.V.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Primatour

Chloorcyclizine-Cinnarizine tabletten

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Deze tablet bevat als werkzame stoffen cinnarizine en chloorcyclizinehydrochloride.

Eigenschappen
Cinnarizine en chloorcyclizine zijn beiden stoffen die allergische reacties onderdrukken en daarnaast een remmende werking hebben op het evenwichtsorgaan.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van cinnarizine/chloorcyclizine bij honden en katten.

Indicaties
Cinnarizine/chloorcyclizine wordt gebruikt bij de behandeling van reisziekten.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Terughoudendheid is geboden bij dieren met Parkinson. Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat cinnarizine/chloorcyclizine in de moedermelk terecht komt.

Toediening/ Dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier.

Bijwerkingen
Cinnarizine/chloorcyclizine kan sufheid veroorzaken. Tijdens het gebruik van cinnarizine/ chloorcyclizine kunnen klachten van Parkinson verergeren. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Cinnarizine/chloorcyclizine kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Bij kamertemperatuur (15-25C), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.

Op de Nederlandse markt veterinair geregistreerde producten
Geen.

Op de Nederlandse markt humaan geregistreerde producten
Primatour tablet RVG 03178 VIATRIS Manufacturing B.V.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Ranitidine/Zantac

Tabletten 150 mg capsules 10 mg

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Tablet, injectievloeistof.

Samenstelling
Dit geneesmiddel bevat als werkzame stof ranitidine hydrocloride.

Eigenschappen
Ranitidine behoort tot de groep medicijnen die H2-receptorantagonisten wordt genoemd. Deze geneesmiddelen remmen de maagzuurproductie. Ranitidine vertraagt daarnaast de maaglediging en stimuleert de darmperistaltiek.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van ranitidine bij honden, katten en paarden.

Indicaties
Ranitidine wordt gebruikt bij de behandeling of ter voorkoming van een maag- of darmzweer, een ontstoken maagslijmvlies (gastritis), een ontstoken slokdarmslijmvlies (oesofagitis) en de terugvloed van maag/darmsappen (reflux). Ranitidine kan bij katten worden toegepast om de darmperistaltiek te stimuleren.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Voorzichtigheid is geboden bij dieren met een nierfunctiestoornis. Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat ranitidine de placenta passeert en in de moedermelk terecht komt. Gebruik bij drachtige en zogende dieren wordt afgeraden.

Toediening/ Dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang de voorlichting nauwkeurig op te volgen. Wanneer u een dosis overslaat, kunnen de symptomen direct weer ontstaan bij uw dier. Een injectie zal u niet zelf toedienen aan uw dier, dit wordt altijd door een dierenarts gedaan.

Bijwerkingen
Ranitidine veroorzaakt zelden bijwerkingen. Eventuele bijwerkingen zijn: verwardheid, braken, beven en een onregelmatige hartslag. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Ranitidine kan de werking van een aantal andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.

Op de Nederlandse markt veterinair geregistreerde producten
Geen.

Op de Nederlandse markt humaan geregistreerde producten
Zantac tablet 150mg RVG 09265 GlaxoSmithKline B.V.
Zantac injectie 25mg/ml RVG 11141 GlaxoSmithKline B.V.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Terra-cortyl oogdruppels

Hydrocortison oxytetracycline-polymyxine b sulfaat

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Oogzalf en oogdruppels.

Samenstelling
Dit oogpreparaat bevat drie werkzame stoffen: oxytetracycline, hydrocortisonacetaat, Polymyxine B sulfaat.

Eigenschappen
Dit oogpreparaat bevat drie werkzame stoffen en heeft daarmee een tweeledige werking. Hydrocortisonacetaat behoort tot de groep medicijnen die corticosteroïden wordt genoemd. Deze geneesmiddelen verminderen de symptomen van een ontsteking (pijn, roodheid en zwelling). Oxytetracycline en polymyxine B behoren tot de groep medicijnen die antibiotica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zijn werkzaam tegen bacteriën.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van dit oogpreparaat bij honden, katten, paarden, kleine knaagdieren, konijnen en duiven.

Indicaties
Dit oogpreparaat wordt gebruikt om ontstekingen te verminderen en om infecties te bestrijden en/of te voorkomen. Zo wordt bijvoorbeeld dit oogpreparaat bij katten gebruikt om een oogontsteking ten gevolge van het niesziekte complex te bestrijden.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Dit oogpreparaat dient niet gebruik te worden bij beschadigingen van het oppervlak van de oogbol (het hoornvlies). Bij toepassing op een beschadigd hoornvlies kan een gaatje in de oogbol ontstaan. Dit is vooral bij katten een risico. Ook is dit oogpreparaat niet geschikt om schimmelinfecties van het oog te bestrijden. Veiligheid van het middel bij drachtige of zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat de werkzame stoffen van dit oogpreparaat de placenta passeren en in de moedermelk terecht komen.

Toediening en dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier.
De normdosering bedraagt: 3-4 maal per dag een halve centimeter zalf op het oog aanbrengen. Maximaal twee weken achtereen toepassen. Vermijd huidcontact. Steun bij toediening goed af zodat het oog niet aangeraakt wordt.

Bijwerkingen
Dit oogpreparaat kan een overgevoeligheidsreactie veroorzaken voor een van de bestanddelen van de oogzalf. De voornaamste bijwerking is lichte irritatie van het oog. Bij langdurig gebruik van de oogzalf kan door lokale weerstandsverlaging een secundaire infectie (een superinfectie) optreden. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Dit oogpreparaat kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Bij kamertemperatuur (15-25C) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden niet te gebruiken na of na het woord Exp.

Voorbeelden van veterinair geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Neo-Hydrops oogdruppels REG NL 3292 Vetoquinol B.V.
Oculsan oogdruppels REG NL 3951 A.S.T. Beheer B.V.
(Deze oogdruppels bevatten hydrocortison en neomycinesulfaat).

Voorbeelden van humaan geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Terra-Cortril + polymyx.B oogzalf RVG 03543 Pfizer B.V.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Theolair Retard

250 mg voor dieren (Theofylline tabletten)

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Deze tabletten bevatten als werkzame stof theofylline.

Eigenschappen
Theofylline behoort tot de groep medicijnen die bronchodilatoren wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zorgen voor een verwijding van de luchtwegen. Theofylline heeft meerdere effecten in het lichaam. De belangrijkste hiervan is het effect op de luchtwegen. Theofylline opent de luchtwegen door verslapping van de spieren in de wand van de luchtwegen.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van theofylline bij honden, katten en paarden.

Indicaties
Theofylline wordt gebruikt bij de behandeling van longproblemen. Dieren kunnen benauwd worden door een aandoening aan het hart. Ook voor benauwdheid als gevolg van een hartprobleem kan theofylline worden gebruikt.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Voorzichtigheid is geboden bij dieren met een ernstige hartaandoening, een te snel werkende schildklier, een ernstig verminderde lever- of nierfunctie, en bij dieren met een te hoge bloeddruk. Terughoudendheid is geboden bij dieren met hartritmestoornissen. Bij het gebruik van theofylline kunnen hartritmestoornissen verergeren. Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond.

Toediening/ Dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Het is van belang deze voorlichting nauwkeurig op te volgen.

Bijwerkingen
Hele jonge en oude dieren zijn gevoeliger voor bijwerkingen. Bijwerkingen kunnen voorkomen bij het begin van het gebruik, maar zijn over het algemeen van voorbijgaande aard. Theofylline kan maagdarmproblemen, zoals braken, diarree en veel eten en drinken veroorzaken. Ook kan uw dier nerveus of opgewonden worden en kunnen hartritmestoornissen ontstaan. Indien u dergelijke verschijnselen bemerkt bij uw dier, raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Theofylline kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen bewaren.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden ‘niet te gebruiken na’ of na het woord ‘Exp’.

Voorbeelden van veterinair geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Geen.

Voorbeelden van humaan geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Theolair Retard tablet 250mg RVG 08391 3M Nederland B.V.

Distributeur voor veterinair gebruik
Aesculaap bv Mijlstraat 35 5281 LJ Boxtel.

Xanax 0.5 en 1.0 mg (Alprazolam)

Klik hier voor de bijsluiter

Xanax (Alprazolam) geeft vermindering van de angst en is daardoor bruikbaar bij vuurwerk en onweer. Het werkt mogelijk verslavend, en mag dus niet langer dan enkele dagen achtereen worden geven. Het mag 4 maal daags gegeven worden, tussen de tabletten moet minimaal 4 uur zitten. Begonnen word met 1 tablet van 0,5 mg per 25 kilo lichaamsgewicht. Indien indien nodig kunt verhogen tot 1 tablet per 5 kilo.

Xanax 0.5 mg

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik bij uw huisdier is echter toegestaan op grond van de vrijstellingsregeling van de Diergeneesmiddelenwet. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door dierenkliniek ‘t Ossehoofd en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor huisdiereigenaren.

Farmaceutische vorm
Tablet.

Samenstelling
Het geneesmiddel Xanax bevat als werkzame stof Alprazolom.

Eigenschappen
Xanax behoort tot de groep medicijnen die benzodiazepines wordt genoemd. Deze geneesmiddelen onderdrukken het zenuwstelsel, waardoor angst afneemt, het dier rustiger wordt, spieren ontspannen en epileptische aanvallen worden onderdrukt. Bij mensen kan Xanax verslavende werken. Het lijkt daarom verstandig uw dier het middel niet meer dan enkele dagen achter elkaar te geven.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van Xanax bij honden en katten.

Indicaties
Xanax kan worden gebruikt voor meerdere doeleinden. De indicaties zijn niet voor elke diersoort gelijk. Hier volgen een aantal voorbeelden van indicaties van Xanax

 • Angst
 • Opwinding
 • Onbehandelbaarheid
 • Kramptoestanden
 • Epilepsie
 • Blaasproblemen

Waarschuwingen en contra-indicaties
Voorzichtigheid is geboden met Xanax bij dieren met ernstige verminderde nier- of leverfunctie en bij zwakke en oudere dieren. Terughoudendheid is geboden bij dieren in coma, dieren in shock en bij dieren met ernstige ademproblemen.
Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat benzodiapine derivaten de placenta passeren en in de moedermelk terecht komen. Bij de mens zijn aanwijzinen gevonden dat benzodiapine derivaten schadelijk kunnen zijn tijdens de zwangerschap. Daarom is bij dieren terughoudendheid geboden met gebruik van Xanax in het eerste trimester van de dracht.

Toediening en dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend.

Bijwerkingen
Honden kunnen verschillend reageren op Xanax. Honden kunnen onrustig worden, maar ook kan slaperigheid ontstaan. Ook kan Xanax effect hebben op de spieren waardoor er spierzwakte ontstaat. Van te voren is niet precies aan te geven hoe uw hond zal reageren.
Het gedrag van katten kan veranderen tijdens het gebruik van diazepam. Er zijn aanwijzingen gevonden dat benzodiapine derivaten een verminderde leverfunctie kunnen veroorzaken bij katten. Totdat hierover meer bekend is, wordt geadviseerd terughoudend te zijn met het gebruik van diazepam bij katten. Indien u bovenstaande verschijnselen bemerkt bij uw dier tijdens het gebruik van Xanax raadpleeg dan uw dierenarts.

Interacties met andere geneesmiddelen
Xanax kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Alle Xanax producten moeten droog, donker, bij kamertemperatuur (15-25°C), in een goed gesloten originele verpakking en buiten bereik van kinderen worden bewaard.

Houdbaarheid
De uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking vermeld na de woorden ‘niet te
gebruiken na’ of na het woord ‘Exp’.

Voorbeelden van veterinair geregistreerde producten op de Nederlandse markt
Geen. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat indien er voor dieren een eigen diergeneeskundig (= veterinair) product op de markt is, men geen identiek geneesmiddel voor mensen (=humaan) mag voorschrijven aan dieren.

Zitromax (Azitromycine)

Oraal antibioticum

Klik hier voor de bijsluiter

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik bij uw huisdier is echter toegestaan op grond van de vrijstellingsregeling van de Diergeneesmiddelenwet. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door Aesculaap bv en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor huisdiereigenaren.

Farmaceutische vorm
Capsule, suspensie of tablet.

Samenstelling
Dit geneesmiddel bevat als werkzame stof azithromycine.

Eigenschappen
Azithromycine behoort tot de groep medicijnen die antibiotica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen zijn werkzaam tegen bacteriën.

Doeldieren
Er is ervaring met het gebruik van azithromicine bij honden, katten en kleine knaagdieren.

Indicaties
Azithromycine wordt gebruikt bij de behandeling van infecties, veroorzaakt door bacteriën, chlamydia’s en/of mycoplasma’s. Azithromycine wordt bijvoorbeeld gebruikt om Borrelia burgdorferi, de verwekker van de ziekte van Lyme, te bestrijden. De ziekte van Lyme is een aandoening die kan ontstaan na een beet met een besmette teek. Een ander voorbeeld voor het gebruik van azithromycine is de inzet tegen een gecompliceerde niesziekte bij de kat.
Meestal is azithromycine een tweede keus geneesmiddel. Dat wil zeggen dat het niet als routine gebruikt wordt, maar in specifieke gevallen en/of na falen van een eerdere behandeling wordt ingezet.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Azithromycine dient niet gebruikt te worden bij dieren met een ernstig verminderde leverfunctie. Veiligheid van het middel bij drachtige en zogende dieren is nog niet duidelijk aangetoond. Wel is bekend dat azithromycine de placenta passeert.

Toediening en dosering
De dosering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en is per diersoort verschillend. De dierenarts zal u voorlichten over de dosering voor uw dier. Deze voorlichting dient nauwkeurig opgevolgd te worden, zodat de infectie optimaal bestreden wordt. Azithromycine wordt het beste opgenomen uit het maag-darm kanaal als het op een lege maag wordt gegeven.

Bijwerkingen
Azithromycine wordt over het algemeen goed verdragen.

Interacties met andere geneesmiddelen
Azithromycine kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Licht daarom altijd uw dierenarts in over andere medicijnen die u uw huisdier geeft.

Bewaarcondities
Bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen bewaren voor dieren.

Geneesmiddel voor de mens
Disclaimer: De auteurs kunnen generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van dit product. Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs generlei aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden.

Copyright: Aesculaap bv, Boxtel, Nederland.
Versienummer 001/nov2005

Buitenlandse diergeneesmiddelen

Malaseb

Antibacteriele en anti-schimmel shampoo

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm
Shampoo.

Samenstelling
250 ml Antimicrobiele shampoo bevat Chloorhexedine gluconaat Ph. Eur. 2% w/v en Miconazole nitraat Ph. Eur. 2% w/v.

Indicatie

 • Ontvetten/conditioneren
  Voor de behandeling en beheersing van seborrhoeic dermatitis in verband staande met Malassezia pachydermatis en Staphylococcus intermedius bij honden.
  Gebruik de shampoo 2 keer per week tot de symptomen verdwijnen, en daarna wekelijks of volgens aanwijzingen van uw dierenarts.
 • Als hulpmiddel voor de behandeling van ringworm veroorzaakt door Microsporum canis bij katten in combinatie met griseofulvin.
  Gebruik de shampoo 2 keer per week gedurende 6-10 weken of totdat vachtmonsters negatief worden getest op M. canis.

Gebruiksaanwijzing
Maak het dier goed nat met schoon water. Breng Malaseb op verschillende punten op het dier aan en masseer het goed in de vacht, in het bijzonder rond de lippen, onder de staart en tussen de tenen. Zorg ervoor dat u voldoende Malaseb gebruikt om schuim te creëren. Laat het dier 10 minuten staan, en spoel dan af met schoon water. Laat het dier aan de lucht drogen in een warme, tochtvrije ruimte. Deze fles bevat genoeg shampoo voor 8-16 behandelingen voor een hond van 15 kg, 5-10 behandelingen voor een hond van 25 kg of 25 behandelingen voor een kat, afhankelijk van de dikte van de vacht.

Waarschuwingen en contra-indicaties
Malaseb mag niet samen met griseofulvin gebruikt worden bij drachtige katten, daar griseofulvin schadelijk is voor de vrucht. Het is raadzaam puppies en kittens niet direct na de behandeling in contact te laten komen met de moeder, totdat de vacht gedroogd is. Een hond met atopie of een kat met allergische huidziekte kunnen bij uitzondering een voorbijgaande jeukende en/of rode uitslag ontwikkelen na de behandeling. Dit product dient alleen gebruikt te worden onder supervisie van een dierenarts.

Algemene waarschuwing
indien het product per ongeluk in contact komt met uw ogen, uitspoelen met veel water.
Ringworm bij de kat is besmettelijk voor mensen. Daarom wordt het dragen van handschoenen en het bedekt houden van de armen tijdens de behandeling aangeraden. Was en droog uw handen rustig nadat u de kat behandeld heeft, maar schrob niet. Vermijd overdadig beetpakken en aaien van behandelde dieren direct na de behandeling. Hanteer het product met zorg als bekend is dat u overgevoelig bent voor Chloorhexedine. Gooi de lege verpakking in de vuilnisbak.
Buiten bereik van kinderen houden!
Alleen bestemd voor uitwendig gebruik. Niet bewaren boven een temperatuur van 30°C. Op een donkere plaats bewaren.

Alleen bestemd voor de behandeling van dieren

Panalog

Panalog Auriculaire. Ter behandeling van ontstekingen van de uitwendige gehoorgang.

Klik hier voor de bijsluiter

Farmaceutische vorm 
Druppels

Samenstelling 

Neomycine (als sulfaat) 275.000 UI
Nystatine 11.000.000 UI
Thiostrepton 275.000 UI
Triamcinolone (als acetonide) 100 mg
Vulstoffen 100 g

Eigenschappen
Panalog Auriculaire bezit antibacteriële, schimmeldodende, ontstekingsremmende en jeukstillende eigenschappen.

 • De antibacteriële werking berust op néomycine. Dit antibioticum is actief tegen verschillende gram-positieve en gram-negatieve bacteriën. In combinatie met thiostrepton is het bijzonder effectief tegen gram-positieve bacteriën, stafylococcen en streptococcen.
 • Schimmeldodende werking dankzij nystatine. Goed verdraagbaar antibioticum met een grote effectiviteit tegen verschillende soorten gisten, in het bijzonder Candida Albicans
 • Ontstekingsremmend en jeukverminderend dankzij triamcinolon acétonide. Een krachtige synthetische corticosteroïde die bij plaatselijke toepassing een snelle en langdurige vermindering van ontstekingen en aanverwante symptomen zoals pijn, jeuk en oedeem geeft.

Tot slot: het hoofdbestanddeel van Panalog Auricilaire, de zalfbasis, ondersteunt de afgifte van werkzame bestanddelen en verlengt de werkingsduur. De zalfbasis beschermt en verzacht de geïrriteerde huid en mengt zich met het oorsmeer, waardoor de actieve bestanddelen beter in het aangedane gebied kunnen doordringen.

Gebruiksdoel
Voor honden en katten. Ontstekingsremmend geneesmiddel, antibacterieel en schimmelwerend bij ontstekingen van de uitwendige gehoorgang.

Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen in het bijzonder voor néomycine. Trommelvliesbeschadigingen als gevolg van infecties of trauma.

Dosering en toediening
Honden en katten. 3-5 druppels in het oor toedienen, na reinigen van de gehoorgang. Dit 2-3 keer per dag herhalen. Draai de dop van de verpakking en perforeer met de achterzijde van de dop de opening van de tube. Schroef het doseertuitje op de tube. Na gebruik het doseertuitje afsluiten met de bijgeleverde dop.

Instructies voor bewaren
Koel bewaren.

Aflevervorm
Aluminium tube van 7,5ml
AMM 683 772.7 van 3 mei 1991 (03.05.91)

Aangebroken verpakkingen mogen niet worden hergebruikt en moeten evenals lege verpakkingen, worden afgevoerd volgens de in de praktijk geldende afvalvoorschriften.

Lijst I.
Alleen op recept verkrijgbaar.

Diergeneeskundig gebruik
Neem de aangegeven doses in acht
Niet voor inwendig gebruik
Dit is een medicijn. Buiten bereik van kinderen houden!

Laatste wijzigingsdatum van deze bijsluiter: juni 2007

Spasmoglucinol

Spasmoglucinol tabletten (hond en kat)
Uro-genitaal spasmolyticum

Klik hier voor de bijsluiter

Samenstelling

 • Floroglucinol anhydraat 31 mg
 • Trimethyl floroglucinol 40 mg
 • Excipiens QSP 1 tablet

Farmaceutische vorm
Tabletten.

Eigenschappen
Spasmoglucinol is een spasmolyticum met een uitgesproken werking op de urine wegen en op het geslachtsapparaat.
Het werkt op de gladde spiervezels. Het werkt ontspannend op spastische sterk samengetrokken vezels, terwijl de normale spiertonus en contracties van de niet spastische vezels gehandhaafd blijven. Spasmoglucinol heeft een uitgesproken specifieke pijnstillende werking op de urinewegen. Daarbuiten is er geen pijnstillende werking. Hierdoor kan het bij gebruik een waardevol hulpmiddel zijn bij het vaststellen van de oorzaak van de pijn. Spasmoglucinol werkt spasmen tegen met een specifieke werking op de urinewegen en het geslachtsapparaat. Het wordt gebruikt om de hulp bij geboorten te vereenvoudigen, zoals bij spasmen en oedeem van de baarmoederhals en bij keizersnede. Bij de behandeling van urinewegklachten als gevolg van stenen wordt het uitplassen van stenen door dit middel vergemakkelijkt. Ook kan het gebruikt worden bij aanbrengen van urineweg katheters. Tevens kan het gebruikt worden als aanvullende behandeling van blaasontsteking. De toxiciteit van het product is te verwaarlozen, zowel op korte als op lange termijn. Het veroorzaakt geen organische letsels, noch hemotoxiciteit of storende bijwerkingen. Er zijn geen contra-indicaties, ook niet bij langdurig gebruik.

Diersoorten waarvoor het middel bestemd is
Hond en kat.

Toepassing

 • Het product is een anti-spasmodicum
 • Migratie van urinaire stenen
 • Behandeling van lithiasis
 • Post-chirurgische urethrale sondering

Contra-indicaties
Geen.

Ongewenste effecten
Geen.

Bijzondere voorzorgen bij gebruik
Wanneer blijkt dat verlenging van de behandeling noodzakelijk is, mogen de injecties herhaald worden in dezelfde doseringen om de 8 à 12 uren gedurende meerdere dagen. In geval van de partus, mag de voorgeschreven dosis herhaald worden na een half uur, indien nodig. In geval van baarmoederatonie, mogen ocytocines gecombineerd worden met Spasmoglucinol. Om het effect van zulke producten te optimaliseren, wordt aangeraden deze pas na 10 minuten na de injectie van Spasmoglucinol toe te dienen.

Dosering en wijze van toediening
Oraal
Hond: 1 tablet/10 kg 2x daags
Kat: 1 tablet 2x daags

Het tablet kan rechtstreeks in de mond van het dier gegeven worden of gemengd worden in een stukje vlees.
De tabletten mogen verbrijzeld worden en vermengd in de voeding.
Steeds vers drinkwater ter beschikking stellen.

Farmaceutische gegevens
Onverenigbaarheden: Geen bekend

Verpakkingen
Doosje met 20 tabletten.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Voor het verwijderen van niet-gebruikte producten.
De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu zou terechtkomen.

Acarosan anti-mijt spray

Klik hier voor de bijsluiter
‘Acarosan Anti-mijt spray’ is te gebruiken voor het verwijderen van mijten en allergenen uit tapijt, meubelen en andere textiele oppervlakken. 500 ml Acarosan spray is voldoende voor circa 10m² textieloppervlak. Huisstofmijt komt in bijna ieder huishouden voor, vooral in voorwerpen welke van textiel zijn gemaakt. Naast banken, tapijten en beddengoed kan ook fijner textiel besmet zijn zoals kleding, wollen kleden, knuffels en gordijnen.

De voordelen

 • Acarosan doodt de mijten en stopt de productie van allergenen.
 • Acarosan verwijdert de uitwerpselen van de mijten.
 • Acarosan voorkomt dat andere objecten worden geïnfecteerd door middel van kleding.
 • Acarosan helpt een mijtvrije omgeving te creëren voor patiënten

Gebruik dit biocide veilig. Lees de handleiding aandachtig voor gebruik.

ACAROSAN® duo Spray oplossing heeft een dubbel effect:

 1. Het reduceert de mijtpopulatie, omdat de bestanddelen de voedingsbron (huidschilfers) van de mijten oneetbaar maken. Mijten kunnen niet blijven leven in textielen welke zijn behandelt met ACAROSAN® duo.
 2. De substanties welke de allergeenreactie veroorzaken worden ingekapseld door de speciale combinatie van actieve agentia en kunnen daarna gemakkelijk met de stofzuiger worden verwijderd.

Waar kunnen allergenen hoogstwaarschijnlijk worden gevonden in het huishouden? De meeste huisstofmijten leven in bedden. Ze leven van de huidschilfers welke wij allen met regelmaat verliezen, ook bij goede persoonlijke hygiëne. De substanties welke de allergie veroorzaken kunnen ook voorkomen in tapijten, kussens, dekens en kleding.
Hoe kan de ernst van de besmetting met allergenen worden vastgesteld? U kunt de ACAREX® Test gebruiken om het allergeen vast te stellen in de textielen en tevens kunt u hiermee kijken of na gebruik van ACAROSAN® het ontsmetten geslaagd is.

Samenstelling
een fles van 500 ml ACAROSAN® duo spray oplossing bevat 0,5% neemboom extract, polymeren, emulgeermiddelen, minder dan 5% anionische bevochtiger, geurstoffen en water.

Houdbaarheidsperiode
ACAROSAN® duo spray oplossing moet niet worden gebruikt na overschrijding van de houdbaarheidsdatum.Draag zorg voor veilig gebruik van ACAROSAN® duo! Lees altijd de productbijsluiter en gebruiksaanwijzing voor toepassing van het product.

Niet toepassen op mensen of dieren.

Producten met aanvullende gebruiksaanwijzing

K.M.R. (Kitten Milk Replacer) en Esbilac milk

Klik hier voor de bijsluiter

Aanvullende aanwijzingen dierenarts

De waarde van moedermelk gedurende de eerste dagen kan niet genoeg worden benadrukt. Hoewel KMR en Escbilac topproducten zijn kan het de waardevolle voedingstoffen van moedermelk en de opname van afweerstoffen daaruit niet vervangen. Kittens en Pups die deze waardevolle voedings- en afweerstoffen niet binnen krijgen zijn aanzienlijk kwetsbaarder en hebben niet alleen veel minder overlevingskans maar ook een veel grotere kans om op latere leeftijd darmklachten door intoleranties tegen lichaamsvreemde eiwitten te krijgen. De eerste dagen functioneert een darm van een pasgeborenen heel anders dan verderop in het leven. Indien de eerste dagen wordt bijgevoerd, zelfs met een topproduct als KMR, heeft dat de volgende nadelen tot gevolg:

 • Het verdringt de opname van essentiële afweerstoffen uit de moedermelk.
 • Het verstoort het afweersysteem omdat lichaamsvreemde eiwitten uit het melkvervangend preparaat in het lichaam terecht komen.
 • Het verstoort de darmflora. Doordat de vertering nog slecht is en KMR geen lactoferrines en andere stoffen bevatten die de darm wand beschermen tegen infecties kunnen deze makkelijk ontstaan.

Advies is dan ook de eerste dagen de kittens zeer vaak aan te leggen. Verzwakte kittens of kittens welke afvallen/uitdrogen kunt u de eerste 48 uur het beste bijvoeren met een glucose (druivensuiker) oplossing. Dit omdat het te vroeg geven van lichaamsvreemde eiwitten uit kunstmelk preparaten het natuurlijke proces van opgang komen van de darmen en het immuunsysteem ernstig kan verstoren.

Bij te weinig moedermelk, grote nesten en dergelijke:

 • De zwakste bij de moeder laten.
 • Sterksten langzaam bijvoeren met een goed product.

In nood kunnen wij de kittens en pups de volgende oplossing bieden:

 • Het voeren van serum verkregen na bloed afname van katten die familie zijn van de moeder of desnoods door het afnemen van een kleine hoeveelheid bloed van de moederpoes zelf. Eventueel met druivensuiker (glucose) als extra.
 • Het voeden onder de huid per injectie van een mengsel van vetten, aminozuren en vitaminen.
 • Beide methoden zijn zeer succesvol.

Alarm signalen zijn:

 • Harde, wat pijnlijke opgeblazen buikjes
 • Koud zijn
 • Geen aandacht meer van moeder
 • Geen zin om te drinken
 • Geen spanning meer, slap in de hand liggen
 • Bij herhaald (!) wegen een lager lichaamswegen
 • Verder is ons advies om tenminste dagelijks en bij voorkeur de eerste 10 dagen 2 x daags te wegen. Het gewichtsverloop en met name afname van gewicht is vaak het eerste signaal dat er iets niet goed gaat.
 • Als de kittens of puppies wat ouder zijn is om de dag wegen voldoende.

Bijsluiter KMR poeder

Vertaald uit het Engels, voor origineel klik hier.

Aanwijzingen voor het aanmaken van KMR poeder
Roer langzaam 1 deel KMR poeder door 2 delen warm water (een deel is een theelepel, eetlepel of kop). Maak niet meer KMR oplossing aan dan in 24 uur geconsumeerd kan worden.
Gebruik geen blender. Aangemaakte KMR oplossing dient in de koelkast bewaard te worden.
Eén bus KMR poeder van 170 gr. geeft ongeveer 900 ml oplossing wanneer deze in de verhouding 1:2 gemixt wordt.

Aanwijzingen voor het voeden
Indien mogelijk, moeten alle kittens ten minste twee dagen moedermelk krijgen. De eerste moedermelk bevat extra voedingsstoffen en geeft tijdelijke immuniteit tegen sommige ziektes. Verwarm aangelengde KMR tot kamer- of lichaamstemperatuur voor het voeden. Voer kittens 2 eetlepels (30 mL) aangelengde KMR per 115 kg lichaamsgewicht. Verdeel de porties zo dat de kitten bij iedere voeding evenveel KMR krijgt. Jonge en/of zwakke kittens moeten iedere 3 à 4 uur gevoed worden. Oudere kittens kunnen prima volstaan met een voeding eens in de 8 uur. Weeg de kitten 3 keer per week om er zeker van te zijn dat u de juist hoeveelheid voeding geeft. Raadpleeg je dierenarts voor aanvullend advies. The PetAg 2 oz. (60 mL) Small Animal Nurser is geschikt voor het voeden van de meeste kittens. Als kittens oud genoeg zijn om met de tong te drinken, begin dan met het aanbieden van aangelengde KMR op een schoteltje. Meng de 5e week KMR en 2nd Step om de kitten te laten wennen aan vaste voeding. Drachtige en zogende poezen: voer dagelijks 1 theelepel (2 gram) KMR poeder per iedere 2,2 kg lichaamsgewicht door het over het voedsel te strooien.

Bewaren
Na opening is het blik maximaal 3 dagen houdbaar in de koelkast. Ook kan de KMR of Esbilac direct na openingen worden ingevroren worden in ijsblokjes vorm. Zo kunt u ontdooien wat u nodig heft. In de vriezer blijft de KMR 6 maanden houdbaar.

Ingrediënten
Caseïne, plantaardige olie (geconserveerd met tocoferolen), gedroogde afgeroomde melk, gedroogde wei-eiwitconcentraat, dicalciumfosfaat, DL-methionine, L-arginine, choline chloride, lecithine, maltodextrine, calciumcarbonaat, monokaliumfosfaat, zout, taurine, kaliumchloride, magnesiumsulfaat, ijzer, proteinate, zinksulfaat, vitamine E supplement, vitamine D3 supplement, kopergluconaat, vitamine A supplement, panthothenic zuur, mangaan sulfaat, niacine supplement, riboflavine supplement, thiamine mononitraat, ethyleendiamine dihydrojodide, pyridoxine hydrochloride, foliumzuur, vitamine B12 supplement.

Garantieanalyse

Ruw eiwit, min. 42,0%
Ruw vet, min. 25,0%
Ruwe vezels, max. 0,0%
Vocht, max. 5,0%
Jodium, min. 1,5 mg/kg

 Niet voor menselijke consumptie

Bijsluiter KMR poeder (orgineel, Engels)

Directions for mixing KMR powder
Gently stir or shake 1 part powdered KMR into 2 parts warm water (a part is a teaspoon, tablespoon or cup). Do not mix more KMR than can be consumed in 24 hours. Do not use a blender. Reconstituted KMR should be kept refrigerated. One 6 oz. (170g) can of powder makes approximately 30 oz. (887 mL) of liquid mixed 1:2. 

Directions for feeding
All kittens should receive their mother’s milk for at least 2 days, if possible. This colostrum milk gives extra nutrition and temporary immunity against some diseases. Warm reconstituted KMR to room or body temperature before serving. Feed kittens 2 tablespoons (30 mL) of liquid KMR per 4 ounces (115g) of body weight daily. The daily feeding amount should be divided into equal portions for each feeding. Kittens’ needs will vary and this amount may have to be increased or decreased depending on the individual. Young and/or weak kittens should be fed every 3 to 4 hours. Older kittens can do well being fed every 8 hours. Weigh the kittens 3 times per week to assure adequate feeding. Consult your veterinarian for additional advice. The PetAg 2 oz. (60 mL) Small Animal Nurser is suited for feeding most kittens. When kittens are old enough to lap, begin offering reconstituted KMR in a saucer. During the 5th week mix reconstituted KMR with KMR 2nd Step Kitten Weaning Food. Use of the KMR and 2nd Step will allow the kitten to be gradually switched to solid food. Pregnant and lactating queens: Feed 2 teaspoons (4g) KMR powder per 5 lbs. (2.2 kg) body weight daily. Growing kittens already on solid food, show cats and/or convalescing cats: Feed 1 teaspoon (2gr.) KMR powder per 5 lbs. (2,2 kg) body weight daily by top dressing food.  

Storage
Unopened powder should be stored in a cool, dry place. Reconstituted liquid must be kept refrigerated for up to 24 hours. Opened powder must be refrigerated for up to 3 months, or can be frozen for up to 6 months to preserve freshness.

Ingredients
Casein, vegetable oil (preserved with tocopherols), dried skimmed milk, dried whey protein concentrate, dicalcium phosphate, DL-methionine, L-arginine, choline chloride, lecithin, maltodextrins, calcium carbonate, monopotassium phosphate, salt, taurine, potassium chloride, magnesium sulfate, iron proteinate, zinc sulfate, vitamin E supplement, vitamin D3 supplement, copper gluconate, vitamin A supplement, panthothenic acid, manganese sulfate, niacin supplement, riboflavin supplement, thiamine mononitrate, ethylenediamine dihydroiodide, pyridoxine hydrochloride, folic acid, vitamin B12 supplement.

Guaranteed Analysis

Crude Protein, min. 42,0%
Crude Fat, min. 25,0%
Crude Fiber, max. 0,0%
Moisture, max. 5,0%
Iodine, min. 1,5 mg/kg

 

Calorie content (calculated)
The caloric content (ME) is 740 kcal/kg or 11.1 kcal/tbs when powder is reconstituted 1:2

Not for human consumption

Bijsluiter KMR melk

Vertaald uit het Engels. Voor het orgineel klik hier.

Aanwijzingen voor het voeden
Indien mogelijk, moeten alle kittens voor ten minste twee dagen moedermelk krijgen. De eerste moedermelk bevat extra voedingsstoffen en geeft tijdelijke immuniteit tegen sommige ziektes. Verwarm KMR tot kamer- of lichaamstemperatuur voer het voeden. Voer kittens dagelijks twee eetlepels (30 mL) per 115 gram lichaamsgewicht. Verdeel de porties zo dat de kitten bij iedere voeding evenveel KMR krijgt. Kleine en/of zwakke kittens moeten iedere 3 à 4 uur gevoed worden. Grotere en/of oudere kittens kunnen prima volstaan met een voeding eens in de 8 uur. De hoeveelheid moet aangepast worden aan de persoonlijke behoeften van de kitten. De PetAg 2 oz. (60 mL) Nurser is geschikt voor het voeden van de meeste kittens. Als kittens oud genoeg zijn om met de tong te drinken, begin dan met het aanbieden van KMR in een ondiepe bak. Meng de 6e week KMR met KMR 2nd Step Weaning food om de kitten te laten wennen aan vaste voeding. Drachtige en zogende poezen: voer dagelijks 2 eetlepels (30 mL) KMR per iedere 2,2 kg lichaamsgewicht. Groeiende kittens (na het spenen), showkatten en/of herstellende katten: voer dagelijks 1 theelepel (15 mL) KMR per 2,2 kg lichaamsgewicht.

Bewaren
Gooi weg na 72 uur. Niet invriezen in het originele blikje. Niet voor menselijke consumptie.

Ingrediënten
Water, gecondenseerde magere melk, melk-eiwitconcentraat, sojaolie, room, dikaliumfosfaat, natriumchloride, L-arginine, sojalecithine, cholinechloride, calciumcarbonaat, kaliumhydroxide, zinksulfaat, magnesiumsulfaat, vitamine A palmitaat, vitamine E supplement, carrageenan, mangaan sulfaat, taurine, calciumfosfaat, ferrosulfaat, ascorbinezuur, niacinamide, calcium panthothenate, maltodextrinen, vitamine D supplement, kopersulfaat, kaliumcitraat, thiamine mononitraat, pyridoxine hydrochloride, riboflavine, kaliumjodide, vitamine B12 supplement, foliumzuur, biotine.

Garantieanalyse

Ruw eiwit, min. 7,5%
Ruw vet, min. 4,5%
Ruwe vezels, max. 0,0%
Vocht, max. 82,0%

Caloriegehalte (berekend)
Het caloriegehalte is 723 kcal/kg of 11 kcal/theelepel.

Bijsluiter KMR melk (orgineel, Engels)

Directions for feeding
All kittens should receive their mother’s milk for at least 2 days, if possible. The colostrum milk gives extra nutrition and temporary immunity against some diseases. Warm KMR to room or body temperature. Feed kittens 2 tablespoons (30 mL) of liquid KMR per 4 ounces (115g) of body weight daily. Divide the daily feeding amount  into equal portions for each feeding. Small and/or weak kittens should be fed every 3 to 4 hours. Larger and/or older kittens can do well being fed every 8 hours. The amount required should be increased or decreased to meet the individual requirements for each kitten. The PetAg 2 oz. (60 mL) Nurser is suited for feeding most kittens. When kittens are old enough to lap, begin offering reconstituted KMR in a shallow container. During the 6th week mix KMR with KMR 2nd Step Weaning Food to allow the kitten to gradually switch to solid food. Pregnant and lactating queens: Feed 2 tablespoons (30 mL) KMR per 5 lbs. (2.2 kg) body weight daily. Growing kittens (post weaning), show cats and/or convalescing cats: Feed 1 tablespoon (15 ml) KMR 5 lbs. (2,2 kg) body weight daily.

Storage
Discard after 72 hours. Do not freeze in original container. Not for human consumption.

Ingredients
Water, condensed skimmed milk, milk protein concentrate, soybean oil, cream, dipotassium phosphate, sodium chloride, L-arginine, soy lecithin, choline chloride, calcium carbonate, potassium hydroxide, zinc sulfate, magnesium sulfate, vitamin A palmitate, vitamin E supplement, carrageenan, manganese sulfate, taurine, calcium phosphate, ferrous sulfate, ascorbic acid, niacinamide, calcium panthothenate, maltodextrins, vitamin D supplement, copper sulfate, potassium citrate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, potassium iodide, vitamin B12 supplement, folic acid, biotin

Crude protein, min. 7,5%
Crude Fat, min. 4,5%
Crude Fiber, max. 0,0%
Moisture, max. 82,0%

Calorie content (calculated)
The calorie content (ME) is 723 kcal/kg or 11 kcal/tbs.

Bijsluiter Esbilac melk

Vertaald uit het Engels. Voor orgineel klik hier.

Aanwijzingen voor het voeden
Indien mogelijk, moeten alle pups ten minste twee dagen moedermelk krijgen. De eerste moedermelk bevat extra voedingsstoffen en geeft tijdelijke immuniteit tegen sommige ziektes. Verwarm Esbilac tot kamer- of lichaamstemperatuur voor het voeren. Voer pups dagelijks twee eetlepels (30 mL) per 115 gram lichaamsgewicht. Verdeel de porties zo dat de pup bij iedere voeding evenveel esbilac krijgt. Kleine en/of zwakke pups moeten iedere 3 à 4 uur gevoed worden. Grotere en/of oudere pups kunnen prima volstaan met een voeding eens in de 8 uur. De hoeveelheid moet aangepast worden aan de persoonlijke behoefte van de pup. De PetAg 4 oz Nurser is geschikt voor het voeden van de meeste pups. Als pups oud genoeg zijn om met de tong te drinken, begin dan met het aanbieden van Esbilac® in een ondiepe bak. Meng de 6e week Esbilac met Esbilac® 2nd Step™ Weaning Food om de hond te laten wennen aan vaste voeding. Drachtige en zogende teven: voer dagelijks 2 eetlepels (30 mL) per iedere 2.2 kg lichaamsgewicht. Groeiende pups na het spenen, Showhonden en/of herstellende honden: voer dagelijks 1 theelepel (15 mL) Esbilac per 2,2 kg lichaamsgewicht.

Bewaren
Gooi weg na 72 uur. Niet invriezen in het orginele blikje. Niet voor menselijke consumptie.

Ingrediënten
Water, gecondenseerde melk, sojaolie, natriumcaseinaat, room, calciumcaseinate, eierdooiers, DL-methionine, L-arginine, calciumcarbonaat, choline chloride, lecithine, magnesiumsulfaat, kaliumchloride, monokaliumfosfaat, zout, tricalciumfosfaat, carrageen, dikaliumfosfaat, dicalciumfosfaat, ascorbinezuur, ijzersulfaat, kaliumhydroxide, zinksulfaat, vitamine A supplement, vitamine E supplement, niacine supplement, calciumpantothenaat, kopersulfaat, maltodextrinen, thiamine hydrochloride, pyridoxine, hydrochloride, riboflavine, mangaan sulfaat, vitamine D3 supplement, kaliumcitraat, kaliumjodide, foliumzuur, vitamine B12 supplement, biotine.

Garantieanalyse

Ruw eiwit, min. 4,5%
Ruw vet, min. 6,0%
Ruwe vezels, max. 0,0%
Vocht, max. 85,0%

Caloriegehalte (berekend)
Het caloriegehalte is 820 kcal/kg of 12.3 kcal/eetlepel.

Bijsluiter Esbilac melk (orgineel, Engels)

Directions for feeding
All puppies should receive their mother’s milk for at least 2 days, if possible.
The colostrums milk gives extra nutrition and temporary immunity against some diseases. Warm Esbilac to room or body temperature. Feed puppies 2 tablespoons (30 mL) per 4 ounces (115 g) of body weight daily. Divide the daily feeding amount into equal portions for each feeding. Small and/or weak puppies should be fed every 3 to 4 hours. Larger and/or older puppies can do well being fed every 8 hours. The amount required should be increased or decreased to meet the individual requirements for each puppy. The PetAg 4 oz Nurser is suited for feeding most puppies. When puppies are old enough to lap, begin offering Esbilac® in a shallow container. During the 6th week mix Esbilac with Esbilac® 2nd Step™ Weaning Food to allow the puppy to gradually switch to solid food. Pregnant and lactating bitches: Feed 2 tablespoons (30mL) Esbilac per 5 ibs (2.2 kg) body weight daily. Growing puppies (post weaning), Show Dogs and/or Convalescing Dogs: feed 1 tablespoon (15 mL) Esbilac per 5 Ibs (2.2 kg) body weight daily.

Bewaren
Discard after 72 hours. Do not freeze in original container. Not for human consumption.

Ingredients
water, condensed milk, soybean oil, sodium caseinate, cream, calcium caseinate, egg yolks, DL-methionine, L-arginine, calcium carbonate, choline chloride, lecithin, magnesium sulfate, potassium chloride, monopotassium phosphate, salt, tricalcium phosphate, carrageenan, dipotassium phosphate, dicalcium phosphate, asorbic acid, ferrous sulfate, potassium hydroxide, zinc sulfate, vitamin A supplement, vitamin E supplement, niacin supplement, calcium pantothenate, copper sulfate, maltodextrins, thiamine hydrochloride, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, manganese sulfate, vitamin D3 supplement, potassium citrate, potassium iodide, folic acid, vitamin B12 supplement, biotin.

Guaranteed analysis

Crude protein, min. 4,5%
Crude fat, min. 6,0%
Crude fibers, max. 0,0%
Vocht, max. 85,0%

Calorie content (calculated)
The calorie content (ME) is 820 kcal/kg or 12.3 kcal/tbs.