De paraveterinair

Het beroep van paraveterinair

In de loop der jaren is er het nodige veranderd aan het beroep van dierenartsassistente. Voorheen hielp de dierenartsassistente de dierenarts alleen bij het aannemen van de telefoon, de administratie en het schoonmaken van de praktijk. De behandeling van dieren beperkte zich voornamelijk tot het vasthouden ervan.
Sinds 1990 is het echter een echte beroep geworden met een wettelijke status. Vandaag de dag worden dierenartsen assistentes meer en meer opgeleid tot het beroep paraveterinair. De paraveterinair volgt een middelbare beroepsopleiding en mag, in tegenstelling tot de vroegere dierenartsassistente, kleine medische handelingen verrichten (soms zelfstandig, soms onder toezicht van een dierenarts). Tevens heeft de paraveterinair de wettelijke status om onder leiding van een dierenarts een (eerste) diagnose te stellen met bijbehorende behandeling. Het beroep paraveterinair is ontstaan omdat de wetgever het ontoelaatbaar vond dat een dierenarts via de zogenaamde ‘verlengde arm’-constructie diergeneeskundige handelingen liet verrichten door personen die daartoe niet bevoegd waren. Hiertoe is in 1990 de WUD (Wet op de Uitoefening Diergeneeskunde) uitgebreid en werd het mogelijk een aantal diergeneeskundige handelingen (al dan niet onder toezicht) te laten verrichten door een niet-dierenarts.
De paraveterinairen in een dierenkliniek nemen steeds meer taken over van onze dierenartsen en hebben door hun opleiding, jarenlange ervaring en regelmatige bijscholing voldoende actuele kennis in huis om u bij bepaalde zaken zelfstandig te helpen. Verder nemen ze de dierenartsen in toenemende mate werk uithanden. Denk daarbij aan het maken van röntgenfoto’s, het toedienen van medicatie en behandelen van opgenomen dieren, het afnemen van bloed en urine en het verrichten van onderzoek. Alle deze onderzoeken en handelingen verrichten zij in opdracht van de dierenartsen, niet alleen overdag, maar ook in de avond en weekenddiensten. Doordat de dierenarts veel werk uit handen wordt genomen, kunnen wij met minder dierenartsen volstaan. Dit werkt niet alleen prettiger voor ons maar blijkt ook door veel van onze klanten als prettig te worden ervaren. Ook de paraveterinairen vinden het leuk dat hun beroep meer inhoud heeft gekregen. Mede hierdoor hebben we al jaren een team dat constant van samenstelling is.

Wettekst

De dierenartsassistent als paraveterinair

Uitgangspunt van de wet is dat het niet toelaatbaar is dat een dieren­arts via de zogenaamde verlengde armconstructie bepaalde diergeneeskundige handelingen laat verrichten door personen die daar­voor de vereiste kwaliteit niet bezitten! Niettemin mogen bepaalde handelingen ingevolge artikel 4 van de wet ook door anderen als beroep worden verricht. Het gaat daarbij om een beperkte toelating van ande­ren dan dierenartsen tot de uitoefening van de diergeneeskunde die vanuit een ondersteunende, somtijds aanvullende functie ten opzichte van de dierenarts moeten worden uitgeoefend. Het Besluit paraveterinaire (1991 Stb. 526) geeft nadere invulling aan dat artikel.
Afhankelijk de aard van de handeling dient de samenwerking tussen een dierenartsassistent en een dierenarts meer of minder intensief te zijn. De meest sterke binding is het “onder leiding” van de dierenarts verrichten van bepaalde handelingen. De dierenarts dient in zo’n geval lijfelijk aanwezig te zijn.

Onze paraveterinairen in avond/weekend dienst

Bij Dierenkliniek ‘t Ossehoofd draaien ook de Paraveterinairen de avond- en weekeinddiensten mee. Als u belt tijdens zo’n dienst, kunt u een dienstdoende paraveterinair aan de telefoon krijgen. Deze heeft, net als overdag, inzage in het patiëntendossier en kan u helpen aan bijvoorbeeld medicatie of kan een afspraak met u maken om met uw dier op de praktijk te komen. Wanneer het zaken betreft die de bevoegdheden en/of kennis te boven gaan, overlegt de dienstdoende paraveterinair met de dierenarts in de achterwacht. Als de paraveterinair u niet of onvoldoende kan helpen, neemt de dierenarts het over en biedt en verleent alle zorg die uw dier nodig heeft. Bij spoedgevallen wordt u dus altijd geholpen, op welke dag of welk tijdstip u ook belt!

Paraveterinaire spreekuren

Sinds februari 2007 heeft ‘t Ossehoofd een spreekuur waarbij u advies krijgt van onze paraveterinairen. Dit blijkt een groot succes! U kunt een afspraak maken voor een gebits-, gewicht-, gedrag, senioren- of groeiconsult bij paraveterinair Mariska. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de balie.
Klikt u hier voor contact, tijden en tarieven.

Gewichtsspreekuur

Mijn naam is Mariska en ik verzorg de gewichtsconsulten.

Hier kunt u terecht als u vragen heeft over het gewicht van uw huisdier. De meeste vragen gaan over overgewicht. Samen zullen wij dan kijken hoe we het dier op een goede en verantwoorde manier kunnen laten afvallen. Wij bepalen het streefgewicht van het dier, wat voor soort voer het krijgt en hoeveel. Maandelijks wegen en beoordelen we samen hoe het gaat. Samen bereik je vaak meer dan alleen. Als het dier goed afvalt en het daardoor fitter en actiever wordt is de blijdschap vaak groot bij de eigenaar en niet te vergeten het dier. Heeft u vragen dan zal ik u graag te woord staan. U kunt een afspraak voor een consult maken bij de assistente aan de balie.

Klikt u hier voor de tijden en voor contact of mail mij op: mariska@ossehoofd.nl.

Met vriendelijke groet,

Mariska van Vliet,
Dierenkliniek ‘t Ossehoofd

Gedragsspreekuur

Er valt veel te weten en te vertellen over het gedrag van huisdieren. Omdat mensen steeds intensiever met huisdieren omgaan, zal afwijkend gedrag snel opvallen en de nodige vragen oproepen. Veel gedragsproblemen zijn op te lossen maar vragen wel om een consequente aanpak van de eigenaar. De problemen die vaak voorkomen zijn:

  • Het plassen in huis door de kat. Zie ook sproeien.
  • Het onzindelijk zijn van een pup.
  • Onzindelijkheid van oude honden.
  • Blaffen.
  • Ongewenst gedrag tegenover kinderen en volwassenen.
  • Ongewenst gedrag tegenover andere honden.
  • Verlatingsangst.
  • Vuurwerkangst. Zie het artikel vuurwerkangst op onze website.

Om gedragsproblemen te diagnosticeren en te behandelen, houdt paraveterinair Mariska van Vliet een spreekuur over gedragsproblemen. Het eerste consult is vooral bedoeld om een goed inzicht te krijgen in de ernst van de gedragsproblemen.
Een afspraak voor het gedragsspreekuur kunt u maken bij de receptie. Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar mariska@ossehoofd.nl.
Klikt u hier voor de tijden en voor contact.
Voor in huis sproeiende katten hebben we al het sproeiformulier.

12mariska + joep 2 12mariska + joep 3

Groeiconsult

Tijdens de groei zijn er vaak veel vragen bij u als eigenaar. Veel praktijken organiseren hiertoe puppy party’s. Onze ervaring is dat veel mensen meer gebaat zijn bij een meer individuele begeleiding. Een ervaren hondenbezitter heeft immers hele andere vragen dan een iemand die voor het eerst een hond heeft. Daarnaast kan, indien de pup als jonge hond ernstig ziek is geweest, het nuttig zijn om een periode samen extra aandacht te besteden aan de gezondheid en de groei voor de pup. Naast wegen, hoogte meten, bespiering en vetgehalte wordt er ook gelet op de hoeveelheid voer, de voeropname en eventuele maagdarm klachten. Ook is er aandacht voor beweging, ziekte, gedrag en worminfecties: even wat ontlasting meebrengen voor onderzoek. Zie ook actie pagina gratis onderzoek.

Klikt u hier voor de tijden en voor contact of mail mij op: mariska@ossehoofd.nl.

Met vriendelijke groet,

Mariska van Vliet
Dierenkliniek ‘t Ossehoofd

Het seniorenconsult

Mede door de goede zorg, worden honden en katten net als mensen steeds ouder. Ouderdom komt vaak met gebreken en daar willen wij graag hulp bij bieden. Heeft het dier nog plezier in zijn leven? Hoe gaan we om met ongemakken als minder goed horen, zien of niet goed alleen kunnen zijn? Heeft uw hond of kat pijn? Is seniorenvoer wel nodig en nuttig? Zijn de ongemakken wel echte ouderdomskwalen of is het gewoon niet in orde en kunnen we beter de dierenarts raadplegen?
Veelal lopen eigenaren met ouder wordende dieren rond met vragen als deze. Aan het ouder worden zelf kunnen we natuurlijk niets doen, dit hoort nu eenmaal bij het leven. Maar door goed te begrijpen hoe het zit ga je er vaak ook makkelijker en/of anders mee om. Om u te helpen met het oudere dier bieden wij u het seniorenconsult aan. Via een vragenlijst en met aandacht voor specifieke klachten nemen wij met u door wat wij voor uw hond of kat en voor u als eigenaar kunnen betekenen. Even een gesprekje waarin op bepaalde vragen antwoord gegeven kan worden. Graag zou ik u hierin willen begeleiden. Komt u dus gerust langs als u vragen heeft!

Klikt u hier voor de tijden en voor contact of mail mij op: mariska@ossehoofd.nl.
Met vriendelijke groet,

Mariska van Vliet
Dierenkliniek ‘t Ossehoofd

Dieren trimmen

U kunt uw hond of kat bij ons door een van onze paraveterinairen laten trimmen.
Klikt u voor meer informatie op deze link: het trimmen van uw huisdier.